Педагогічна культура вчителя
1. Не робить того, що засуджує в інших.

2. Завжди розуміє й відчуває душевний стан іншої людини (колеги, учня, батька).

3. Знає, що його поведінка впливає на стан душі, здоров'я, настрій іншої людини.

4. Знає, що вибачення доречне завжди.

5. Знає, що в розмові, крім лексичного запасу та граматичної структури, головними є тон та інтонація розмови.

6. Любить свою роботу й удосконалює її.

7. Щоденно працює над підвищенням свого фахового й методичного рівня.

8. Навіть випадково нікого й ніколи не образить.

9. Знає, що його діями (поступками) повинна керувати «домінанта на обличчі іншого в особистому образі».

10. Поважає себе та свою справу.

11. Ставиться до інших з увічливістю, доброзичливо, тактовно, делікатно, уважно, привітно.

12. Виконує свою місію вчителя на совість.

13. Не смітить навколо себе (ні недопалками, ні поганими звичками, ні поганими ідеями (а це теж сміття - і ще яке!)).

14. Громадське місце, колектив - не місце для відкритих симпатій чи антипатій...

15. З розумінням ставиться до чужого горя та чужої радості.

16. Уміє непомітно допомогти іншому.

17. Береже матінку-природу.

18. Уміє тактовно, делікатно й переконливо вести полеміку.

Ви згодні з цим?

Презентація практичного педагогічного досвіду

Така презентація проводиться на одному з методичних днів (матеріал до презентації підбирає заступник директора методом перевірки та виявлення кращого в роботі педагогів).

Ось приклади таких презентацій.

1. Тематичні папки «Життєвий і творчий шлях письменника» (учитель української мови та літератури).

2. Рівневі залікові роботи з теми. Складені самостійно й надруковані на кожного учня, згідно з його рівневими можливостями (учитель хімії).

3. Методичний зошит учителя (учитель географії).

4. Авторський навчальний посібник з англійської мови для 10-го класу (учитель іноземної мови).

5. Тематична папка «Методика сучасного уроку англійської мови» (учитель іноземної мови).

6. Кольорові слайди про швейне виробництво в районі (учитель трудового навчання).

7. Гра «Математичне доміно для учнів 5-8-х класів» (учитель математики).

8. Папка «Власні педагогічні здобутки» (учитель математики).

9. Альбом з українознавства (учитель українознавства).

10. Трирівневі тематичні самостійні та контрольні роботи з фізики для учнів 8-го класу (учитель фізики).

11. Папка з передовим педагогічним досвідом (учитель української мови та літератури).

Може проводитись і тематична презентація. Наприклад, поурочних планів, сценаріїв, проведених нетрадиційних уроків у період методичного фестивалю нетрадиційних уроків або оригінальних дидактичних матеріалів з оцінювання якості навчальних досягнень учнів, сценаріїв виховних заходів тощо.

Презентація проводиться для того, щоби показати все те хороше, що є в роботі кожного педагога. Напередодні «Дня вчителя» доречно проводити презентацію з теми «Учитель і побут».

Діагностична анкета. «Професійна майстерність учителя»

І. Рівень дидактичної майстерності (знання, уміння, застосування)

1. Методи навчання.

2. Методи контролю.

3. Методи стимулювання.

4. Форми навчання.

5. Принципи навчання.

6. Методи виховання.

7. Форми виховання.

8. Принципи виховання.

9. Освітня мета уроку.

10. Розвивальна мета уроку.

11. Виховна мета уроку.

12. Основні типи сучасних уроків.

13. Нетрадиційні типи уроків.

14. Система оптимізації уроку.

15. Шляхи інтенсифікації уроку.

16. Техніка проведення сучасного уроку.

17. Наукова організація педпраці на уроці.

18. Шляхи формування довільної уваги.

19. Шляхи підвищення якості навчальних досягнень учнів.

20. Диференційований підхід.

21. Внутрішньорівневе навчання.

22. Боротьба з формалізмом у роботі.

23. Удосконалення засобів навчання.

24. Використання ППД (всеукраїнський, обласний, районний, шкільний, власний).

ІІ. Знання нормативних документів освіти

25. Державні стандарти освіти.

26. Закон «Про освіту».

27. Положення про середній навчальний заклад.

28. Рішення ООН про права дитини.

29. Положення про навчальний кабінет.

30. Статут школи.

31. Положення про атестацію.

32. Перспективи розвитку освіти у ХХІ столітті.

33. Концепція безперервної освіти.

34. Знання кваліфікаційних педхарактеристик.

35. Принципи лікувальної педагогіки.

36. Принципи педагогіки співробітництва.

37. Принципи етнопедагогіки.

38. Положення про суспільно-корисну працю учнів.

39. Положення про педагогічну раду.

40. Положення про батьківський комітет.

41. Положення про внутрішньошкільний трудовий розпорядок.

42. Єдиний мовний режим.

43. Закон про мову.

44. Знання загальнонавчальних компетентностей.

45. Програма педагогічного батьківського всеобучу.

46. Положення про охорону праці й техніку безпеки у школі.

47. Положення про проведення днів здоров'я.

48. Положення про шкільну документацію.

49. Концепція національного виховання.

50. Положення про учнівське самоврядування.

51. Інструкція про іспити.

52. Положення про тематичний облік знань.

53. Положення про санітарно-гігієнічні вимоги до навчального процесу.

54. Положення про громадсько-спільнотне товариство учнів.

55. Положення про фізичне виховання.

56. Рівень самоосвіти.

57. Фаховий рівень.

58. Рівень методичної майстерності.

59. Систематичне знайомство з новинами педагогіки.

60. Систематичне знайомство з новинами психології.

61. Систематичне знайомство з новинами основ виховання.

62. Систематичне знайомство з новинами вікової фізіології.

63. Інноваційні навчальні й виховні технології.

64. Рівень педагогічної культури.

65. Знання державної мови.

66. Рівень позакласної роботи з предмета.

67. Рівень роботи з батьками.

68. Рівень вирішення єдиної методичної теми.

69. Рівень формування творчої лабораторії.

70. Сформованість власної методичної бібліотеки.

Обстеження оцінюється за 5-бальною системою (використовуються і дробові числа - 4,5; 3,8 тощо).

Кожному пункту анкети дається оцінка вчителем, директором, заступником і виводиться середня оцінка. За підсумками автоатестації (словесної) можна випустити методичний бюлетень, де вказуються педагоги, які досягли високого рівня розвитку своєї майстерності, указуються аутсайдери, основні напрями роботи.

Приклад методичного бюлетеню. Діагностична само- й адміністративна атестація

1. Рівень дидактичної майстерності

Авангард педколективу (перших шість місць): (ПІБ).

Завищили свій рівень (різниця між само- й адміністративною атестацією складає від 0,4 до 0,8 бала): (ПІБ).

Слід попрацювати над проблемами дидактики: (ПІБ).

2. Знання нормативних документів освіти

Звертатися за порадою до: (ПІБ).

Недостатньо знають нормативні документи: (ПІБ).

3. Рівень персональної самоосвіти

У кого вчитись: (ПІБ).

Самоосвіті увага мізерна: (ПІБ).

4. Фаховий рівень

Високий у багатьох педагогів (16 учителів мають рейтинг «1-2-3»; 6 учителів мають рейтинг «4-5-6»).

Над підвищенням свого фахового рівня треба всім попрацювати, а особливо: (ПІБ).

5. Методичний рівень

Аси методики: (ПІБ).

Треба гризти граніт методики: (ПІБ).

6. Знання новин педагогіки

Стараються бути «у курсі діла»: (ПІБ).

Не надають цьому значення: (ПІБ).

7. Новини психології

Знають: (ПІБ).

Хотіли би знати, але нема часу: (ПІБ).

8. Знання вікових особливостей учнів

Вивчили «на зубок»: (ПІБ).

Взялися за вивчення, але справи йдуть повільно: (ПІБ).

9. Основи національного виховання

Заклали основи впровадження: (ПІБ).

Взялися закладати основи впровадження, але: (ПІБ).

10. Новітні навчальні технології

Помаленьку читають (систематично читають): (ПІБ).

Обмежились лише почутим на педраді з цієї теми: (ПІБ).

11. Знання державної мови

У 35-ти педагогів рейтинг «1-2-3», але є ще й попрацювати над чим (у 9-ти вчителів оцінка до «4»).

12. Рівень педагогічної культури

29 учителів самооцінили її як «5», а 20 як «4», але після адміністративної атестації «5» одержали (ПІБ), а наближаються до «5» (ПІБ).

13. Позакласна робота з предмета

Майже всі знають, що треба робити, як треба робити, але нечітко знають, коли робити.

Нема жодної оцінки «5», але наближаються: (ПІБ).

14. Рівень роботи з батьками

Учитись треба у: (ПІБ).

15. Рівень вирішення проблемного питання школи («Навчати учня за його ожливостями»).

Нема чим радіти (взято лише старт), а на старті вийшли в лідери (не відірвавшись далеко): (ПІБ).

Діагностичне планування засідань педагогічних рад на п'ять років

Таке діагностичне обстеження (за анкетуванням) проводиться раз у п'ять років. Методичною радою школи виробляється список проблем, що можуть бути предметом обговорення на педрадах. Після обробки результатів і складання діагностичної карти визначаються проблеми, які треба розглядати на педрадах.

Орієнтований перелік тем педагогічних рад

1. Робота колективу з виконання закону «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України.

2. Стан профорієнтаційної роботи у випускних класах школи та шляхи її вдосконалення.

3. Система естетичного виховання на уроках і в позакласній роботі.

4. Фізичне виховання учнів, його роль у системі всебічного формування особистості.

5. Робота педколективу з удосконалення системи морального виховання учнів.

6. Розвиток ініціативи та самостійності учнів.

7. Система педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням.

8. Організація позанавчального часу школярів у системі роботи класного керівника.

9. Діяльність педколективу в організації та зміцненні дитячого колективу. Творчі колективні справи.

10. Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні як один із факторів подолання неуспішності.

11. Раціональне використання обладнання й унаочнення навчальних кабінетів на уроках і в позаурочний час.

12. Педагогічна доцільність і навчально-виховна ефективність використання ТЗН на уроках і в позакласній роботі.

13. Організація та гігієна розумової праці учнів.

14. Система роботи учнів на пришкільній навчально-дослідній ділянці.

15. Раціональна організація уроку як засіб попередження перевантаження учнів домашніми завданнями.

16. Методи самостійної творчої роботи учнів з підручником.

17. Робота педколективу школи з розвитку в учнів навичок самоосвіти.

18. Психолого-педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.

19. Удосконалення форм і методів оцінювання навчальних компетентностей учнів.

20. Шляхи та методи розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання.

21. Система повторення як засіб боротьби за високу якість навчальних досягнень учнів.

22. Організація та здійснення позакласного батьківського педагогічного всеобучу.

23. Про техніку голосного й мовчазного читання учнів.

24. Про стан і заходи поліпшення туристично-краєзнавчої роботи у школі.

25. Шляхи поліпшення санітарно-гігієнічного режиму у школі тощо.

Діагностична анкета. «Визначення стану реалізації єдиної методичної теми»

Така анкета проводиться кілька разів: на початку праці педколективу над єдиною методичною темою (за її результатами визначаються заходи з реалізації проблемної теми, які пронизують усі структурні галузі школи, вписуються у спеціальний розділ річного плану роботи), за необхідністю всередині терміну, визначеного для реалізації єдиної методичної теми (для внесення корективів до заходів), у кінці завершення вирішення даного проблемного питання (перед проведенням підсумкової науково-практичної конференції з єдиної методичної теми).

Проблемне питання школи (єдина методична тема) може бути розраховане на один, два, три роки (у залежності від вибраної теми). Напередодні (за 1-2 місяці) бібліотека школи дає список наявної літератури з даної проблеми, визначається література, що є в особистих бібліотеках учителів. Проводиться заняття ГНППІ (група наукової психолого-педагогічної інформації), і кожний член ГНППІ розповідає, що є в періодичному педагогічному виданні з даного питання. Єдина методична тема силами методичної ради школи розбивається на цілу серію мікропроблем і вже за цими мікропроблемами проводиться діагностична анкета. Даю список мікропроблем з єдиної методичної теми нашої школи за певний навчальний рік.

Практично-діяльний підхід до забезпечення індивідуалізації навчально-виховного процесу на основі використання здобутків сучасної психодіагностики

1. Психологічний розвиток дитини дошкільного віку.

2. Психологічні показники готовності дитини до навчання у школі.

3. Психологічна праця 6-7-річних дітей.

4. Психологічний розвиток дітей молодшого шкільного віку.

5. Психологічний розвиток дитини середнього шкільного віку.

6. Психологічний розвиток дітей старшого шкільного віку.

7. Мотивація вчіння дітей різних вікових груп.

8. Розуміння й методи визначення пізнавальних процесів, у тому числі відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, мислення та мови, уяви.

9. Знання шляхів поліпшення пізнавальних процесів, у тому числі відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, мислення та мови, уяви.

10. Знання основних властивостей особистості та способів їх виявлення, у тому числі загальних здібностей, спеціальних здібностей, темпераменту, характеру, емоцій і почуттів, волі.

11. Знання шляхів визначення навчальної працездатності учнів, інтересу до конкретної діяльності, розумових здібностей дитини.

12. Знання й уміння застосовувати прийоми адаптації дитини до нових умов (вступ до школи, 5 клас, 10-й клас).

13. Диференційоване навчання: специфіка, проблеми, пошуки, знахідки.

14. Комунікативні труднощі дитини.

15. Проблеми «важких» дітей.

16. Проблеми шкільної дезадаптації.

17. Проблеми неуспішності та шляхи їх подолання.

18. Проблеми педагогіки співдружності та шляхи їх вирішення.

19. Проблеми лікувальної педагогіки та шляхи їх вирішення.

20. Створення оптимальної психологічної атмосфери в колективі учнів.

21. Психологія відносин з батьками учнів.

22. Психологічні проблеми праці з дітьми, які мають відхилення у стані здоров'я.

23. Профілактика анти- й асоціативної поведінки дітей.

24. Знання й уміння визначити рівень вихованості класу та кожної дитини, уміння виховувати.

Автор: С. Дибський
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчий шлях Івана Карпенко-Карого
Реферати - Василь Симоненко – соловей української літератури
Реферати - Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради
Реферати - Життя і творчий шлях Івана Котляревського
Реферати - Життя і творчість Пилипа Мордовського
Реферати - Микола Трублаїні
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія