Особливості та правила спілкування з аудиторією
Спілкування один на один виступає як діалог і характеризується певною інтенсивністю. Тут немає часу на роздуми, тому в процесі індивідуального спілкування можливі конфлікти, де обидві сторони використовуючи засоби спілкування повинні намагатися знайти взаєморозуміння. Перевагою індивідуального спілкування є можливість зосередитись на ідеях партнера.

Публічний виступ – це монолог. В процесі такого спілкування аргументація менеджера набирає диктату. Складність такого спілкування полягає в тому, що відсутній зворотній зв’язок. Спільні риси:

Відкритість до спілкування – для цього менеджер повинен вміти слухати себе і дотримувати якості відкритості до спілкування.
Етика критики і самокритики: вона має три напрями “зверху”, “знизу”, ”самокритики”.
Критика “зверху” немає перешкод, але врахуйте вік, стать, темперамент. Критика “знизу” має перешкоди і у керівництва формується негативне відношення до критикуючого. Сприйняття критики “ знизу” ступінь зрілості керівника. Критику слід розглядати, як могутній засіб впливу на людей, а саме: не принижуйте гідність людини, не доводьте до конфлікту, не переслідуйте за критику, не критикуйте в п’ятницю: за вихідні слухи про суперечку поширяться, кількість співчуваючих теж, і в понеділок людина приходить без бажання працювати краще, бажано критикувати перед обідом або в кінці робочого дня (людина має час об’єктивно оцінити свою поведінку, зрозуміти аудиторію і допомогти).
Визначення і дотримання часу зустрічі. В понеділок проходить адаптація до наступного тижня, тому цей день кращий для перенесення зустрічі а не для проведення. В п’ятницю не починати нових справ.
Вміло використовувати владу і тип темпераменту.
У виступі підкреслити позитивні моменти колективу, або працівника після похвали лише слухати критику.
Враховуйте емоційний стан співбесідника і аудиторії.
Правила:

1. Щиро цікавитися іншими людьми (докладаючи зусиль, часу і енергію для завоювання друзів)

2. Посміхайтесь. Існує формула (настрій - ПП)

3. Пам'ятайте, що ім’я людини самий солодкий і важливий для неї звук.

4. Будьте хорошим слухачем (стимулюйте, заохочуйте інших піклуватись про себе) явний скандаліст і критик пом’якшується в присутності терпеливого слухача і мовчить в період його гніву.

5. Як зацікавити людей?

6. Як завоювати симпатію людей?:

Завжди запевняйте своєму співбесіднику значимість його особистості.
Давайте іншим те, що хотіли би отримати від інших. 3. Вчитися в кожної людини.
Десять правил вміння слухати:

Перестаньте говорити.
Допомагайте співрозмовнику відкритися до спілкування.
Продемонструйте, що ви готові слухати.
Усуньте роздратовуючи моменти, не стукайте по столу, не перекладайте папери, не малюйте.
Співпереживайте співрозмовнику.
Будьте терпеливі: не економте час, не перебивайте, не крокуйте до дверей.
Стримуйте емоційний характер і роздратованість - надає словам емоційний зміст.
Не допускайте спорів і суперечок (перемога в спорі це поразка).
Задавайте питання, які стимулюють співрозмовника і свідчать про те, що ви його слухали.
Перестаньте говорити. Щоб слухати необхідні обидва вуха: перше сприймає зміст, друге чуттєво відображує його.
Дев’ять правил дотримування яких дозволяє впливати на людей не викликаючи в них почуття образи:

Починайте з похвали і визнання гідності співбесідника.
Вказуйте на помилки не прямо, а опосередковано.
Спочатку говоріть про власні помилки, а потім критикуйте співбесідника.
Задавайте співбесіднику питання замість наказів.
Давайте людям можливість спасти свій престиж.
Не скупіться на похвалу, виражайте подяку за конкретний успіх.
Створюйте людям хорошу репутацію, яку вони будуть намагатися виправдати.
Заохочуйте, створюйте враження, що помилка, яку ви хочете бачити виправленою легко виправимо.
Досягайте взаєморозуміння, спонукайте людей до бажання працювати краще.
Ораторське мистецтво виступаючого забезпечено мовою, яка виконує три функції:

суб’єкту комунікації;
риторика (зміст) повідомлень;
об’єкту комунікації (отримувач).
Мова як відбитки пальців свідчить про два фактори:

ступінь самоствердження;
впевненості в собі.
Критерієм ефективності мови є певні вирази. Так фраза з 10-13 слів сприймається найкраще, з 18-25 задовільно, більше 25 слів не сприймається. Змістовне навантаження несуть не тільки слова, але і тональність, гучність, модуляція і темп вимови. Публічний виступ забезпечується такими елементами:

1. Пояснення:

передбачає чітке пояснення проблеми на базі теорії семантики.
2. Розуміння:

обґрунтування причинно наслідкових зв’язків проблеми.
3. Інструментальний аспект:

передбачає використання теорії соціально психологічних наук, щодо зменшення суперечок і стресів.
Риторика вимагає побудови дослідів з трьох частин:

початок (вступ);
кульмінація;
завершення.
Логіка виступу забезпечується так званими логічними мостами, тобто переходу від одної думки до іншої за допомогою таких методів:

роздуми, від загально закономірних до часткових;
зворотній, від часткових до загальних факторів;
концентричний метод – вступ побудований навколо одного центру питань і ситуаційного підходу в менеджменті;
ступеневий – це послідовне розкриття проблеми починаючи від більш простої до більш складної;
хронологічний – за історичними датами або біографіями;
проблемний виклад (інтелектуальний).
Виступ менеджера будується за допомогою таких правил:

риторичні питання на які слухачі мовчки погоджуються;
повторення не менше чотирьох раз;
градація – це розташування слів в якому кожне наступне речення виразніше більш емоційне ніж попереднє;
антитеза(протиставляння окремих слів з різним значенням, що забезпечує менеджеру об’єктивне судження, і схиляє слухача на певну точку зору;
переконання слухачів (теза, доказ, демонстрація).
Публічний виступ передбачає такі етапи:

підготовка;
безпосередньо виступ;
очікуваний результат виступу.
Підготовка включає: написання доповіді, зовнішнє оформлення приміщення, зовнішній вигляд виступаючого і жести. У відповідності з вимогами менеджер готовить п’ять карток:

картка №1 як заволодіти увагою слухачів;
картка №2 яким чином використовувати свою увагу в процесі виступу;
картка № 3 і №4 як завоювати розум слухачів;
картка № 5 результат виступу.
Почати з картки № 3 сформулювати тему і основні положення які хочете донести до слухачів. Картка № 4 аргументація, цифри порівняння. Картка №5 сформулювати заключне звернення до аудиторії. Картка №1 яскравий виступ і картка №2 мета виступу і причини залучення слухачів до прийнятих рішень. Доповідь прочитати перед виступом не менше шести раз.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчість Дмитра Білоуса
Реферати - Життя та творчість Остапа Вишні
Реферати - Олексій Коломієць
Реферати - Образ матері – страдниці у творчості Т.Г.Шевченка
Реферати - Поети "розстріляного відродження"
Реферати - Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія