Главная » Онлайн игры » Українська література » Бібліотека

Усна народна творчість як основа розвитку української літератури. 3


І. Фольклор — основа української безмежно багатої культури. (Фольклор бере свій початок ще з тих часів, коли не було ні писемної літератури, ні письма взагалі. Усна народна творчість слугувала народу для власних потреб: колис¬кові, казки, загадки, примовки. Саме вони формували естетичні смаки укра¬їнців, давали зразки норм моральної поведінки.)

II. Розподіл фольклору на відповідні групи. (Увесь фольклор можна умовно поді¬лити на прозовий та поетичний, або пісенний. Народну прозу — на художню (казки, анекдоти) і документальну (легенди, перекази, оповідання).)

ІІІ. Перлини народної творчості. (Протягом століть український народ творив сувору, мужньо-ліричну поезію та,прозу. Народна творчість ніколи не втратить свого наукового та культурного значення, адже в ній відбито світогляд народу, його морально-етичні погляди.)

1. Історичні пісні. (Вони були покликані зобразити страждання людей в той час, коли палали міста та села України, коли молодих людей забирали в полон, а старих нищили. Ці страждання лише загартовували народних мес¬ників у боротьбі з ворогом.)

2. Історико-героїчні думи. (їм властиве зображення дійсності в життє¬во реальних формах, без міфологічного та фантастичного елементів. Запам'ятовуванню дум сприяла їх традиційна композиція, наявність епіч¬них повторів, паралелізмів, порівняльних картин, тавтологічних зворотів.)

3. Соціально-побутові пісні. (Протягом багатьох століть фактично кожна соціальна група створила собі власний жанр пісень, в яких докладно, а голо¬вне — емоційно описала своє життя-буття. Це козацькі та чумацькі пісні, солдатські та заробітчанські, рекрутські та бурлацькі...)

Пісня "Ой на горі та женці жнуть" - жива емоційна Історія давнини

I. "Ой на горі та женці жнуть" — відома пісня періоду Гетьманщини. (Ця пісня належить до історичних козацьких пісень. Вона випромінювала силу, якою й справді було сповнене козацтво. Ця пам'ятка другої половини XVII ст. є по¬пулярною і сьогодні.)

II. Образи гетьманів.

1. Петро Сагайдачний, "...що проміняв жінку на тютюн і люльку...".

2. Риси характеру Петра Сагайдачного — безжурного козака, лицаря степу. (Петро Сагайдачний бачив головний сенс свого життя у військових похо¬дах, у справах, що допоможуть його співвітчизникам, а побутом та тихим домашнім життям нехтував.)

3. Петро Дорошенко "...веде своє військо, військо запорозьке хорошенько!"

III. Художні засоби пісні. (Пісня "Ой на горі та женці жнуть" сповнена бадьорос¬ті й гумору, виконується в ритмі козацького маршу, має багато художніх тро¬пів: зменшено-пестливих слів ("кониченько", "вороненький"), метафор ("про¬міняв жінку на тютюн та люльку"), риторичних окликів та звертань, а також елементи пафосу.)

IV. Значення історичної козацької пісні. (Той факт, що у пісні поряд опинили¬ся гетьмани Петро Сагайдачний та Петро Дорошенко цілком припустимий, бо виводить перед читачами козаків з їх славними гетьманами, як вони йшли один по одному в походах історичних подій і залишились мужніми оборонця ми рідної землі у споминах нащадків.)
Рейтинг: 0.0/0
Счетчики: 72 | Добавил: андрюха

Білик Іван (Короткий життєпис)
Дзюба Іван (Біографія)
Грушевський Михайло (Автобіографія)
Левін Борич (Короткий життєпис)
Тичина Павло (Життєпис)
Стус Василь (Життя та творчість)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія