Українська мова, М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А., підручник для 9 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2009
ISBN: 978-966-04-0683-4
Автор(и): М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А.
Формат: PDF (Flash)
Дорогі друзі!
ВСТУП

§1. Розвиток української мови
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§2. Просте неускладнене й ускладнене речення
Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова
§3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
§4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою
Зв'язне мовлення. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел)
§5. Цитати. Розділові знаки при цитатах
Зв’язне мовлення. Тези прочитаного (письмово)
§6. Діалог
Зв’язне мовлення. Діалог (офіційна та неофіційна розмова)
Запитання і завдання для повторення й узагальнення
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком
Складносурядне речення
§8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку
§9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного
речення
§10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення
Зв’язне мовлення. Письмовий вибірковий переказ текстів художнього стилю (на основі декількох джерел)
Запитання і завдання для повторення й узагальнення
Складнопідрядне речення
§11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку
Зв'язне мовлення. Конспектування як різновид стислого переказу(усно)
§12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною
§13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною
Зв’язне мовлення. Діалог-домовленість, обговорення самостійно обраної теми (усно)
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинам
§14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу
§15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня
§16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети
§17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови
§18. Складнопідрядні речення з підрядними частинами наслідку й допусту
Зв'язне мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами
§19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами
§20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях
Запитання і завдання для повторення й узагальнення
Безсполучникове складне речення
§21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами
Зв’язне мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
§22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
Зв’язне мовлення. Доповідь на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі
§23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні
§24. Тире в безсполучниковому складному реченні
Запитання і завдання для повторення й узагальнення
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку
§25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком
Зв’язне мовлення. Твір у публіцистичному стилі на суспільну тему (письмово)
§26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
§27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку
Зв'язне мовлення. Оповідання на самостійно обрану тему
§28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку
Запитання і завдання для повторення й узагальнення
СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§29. Поняття про складне синтаксичне ціле
§30. Складне синтаксичне ціле, абзац
Зв’язне мовлення. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
§31. Види і засоби міжфразного зв’язку
§32. Актуальне членування речень у висловлюванні
Зв’язне мовлення. Заява. Автобіографія
§33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях
Запитання і завдання для повторення й узагальнення
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§34. Слово як предмет вивчення
Зв’язне мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі (письмово)
§35. Мовні аспекти вивчення речення
Відповіді до вправ та ігрових завдань
ДОДАТОК
Тести
Тлумачний словник

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія