Українська мова, Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т., підручник для 9 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 2009
ISBN: 978-966-349-181-3
Автор(и): Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Формат: PDF (Flash)
§ 1. Розвиток української мови
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

§ 2. Просте неускладнене речення
§ 3. Просте ускладнене речення
Завдання для самоперевірки
ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки
§ 5. Заміна прямої мови непрямою
§ б. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки
§ 7. Діалог. Розділові знаки
Узагальнення до теми «Пряма і непряма мова»
Завдання для самоперевірки
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком
§ 9. Складносурядне речення, ного будова і засоби зв'язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення
§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
§11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції
Узагальнення до теми «Складне речення і його ознаки»
Складносурядне речення
Завдання для самоперевірки
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки
§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним
§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним
§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні місця, часу
§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, міри й ступеня, з підрядним порівняльним
§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини мети, умови
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслілковнми, допустовими
§ 19 Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки
Узагальнення до теми «Складнопідрядне речення»
Завдання для самоперевірки
БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 20 Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення
§21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
§ 22 Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні
§ 23 Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції
Узагальнення до теми «Безсполучникове складне речення»
Завдання для самоперевірки
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

§ 24 Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку
§ 25 Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів
Узагальнення до теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку»
Завдання для самоперевірки
СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку
§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац
§ 28. Актуальне членування речені, у висловлюванні: відоме і нове
Завдання для самоперевірки
ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 29. Повторення про текст, стилі, типи і жанри висловлювання. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, навчальне, критичне
§30 Усний стислий переказ тексту наукового стилю
§ Зі Усний стислий переказ тексту публіцистичного стнлю
§ 32. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
§33. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел)
§ 34 Письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю
§ 35. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
§ 36 Тези прочитаного
§ 37 Конспектування як різновид переказу почутого
§ 38 Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації (офіційна і неофіційна розмова)
§ 39 Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми
§ 40 Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему за складним планом
§41 Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну (суспільну) тему в публіцистичному стилі
§ 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
§ 43 Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему
§ 44. Письмове оповідання на самостійно обрану тему
§ 45. Заява. Автобіографія
ДОДАТКИ

З орфографічного словника
Зі словника антонімів
Із тлумачного словника
Зі словника фразеологізмів
Зі словинка синонімів
Зі словника лінгвістичних термінів
Велика чи мала літера?
Абревіатури
Список скорочень
Відповіді до ребусів, загадок і зашифрованих речень

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія