Українська мова, О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, підручник для 9 класу
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2009
ISBN: 978-966-504-908-1
Автор(и): О.В. Заболотний, В.В. Заболотний
Формат: PDF (Flash)
Шановні дев'ятикласники!

ВСТУП. МОВА — СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§1. Складне речення і його ознаки
§2. Складносурядне речення
§3. Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення
§4. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
§5. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§6. Складнопідрядне речення
§7. Види складнопідрядних речень
§8. Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з'ясувальними
§9. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу
§10. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня та з підрядними порівняльними
§11. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови
§12. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і допустовими
§13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§14. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення»

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§15. Смислові відношення та інтонація в безсполучниковому складному реченні
§16. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
§17. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні
§18. Тире в безсполучниковому складному реченні
§19. Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

§20. Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком
§21. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком
§22. Узагальнення вивченого з теми «Складне речення з різними видами зв'язку»

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

§23. Структурна організація тексту. Поняття про складне синтаксичне ціле
§24. Складне синтаксичне ціле і абзац
§25. Засоби міжфразного зв'язку. Актуальне членування речень у тексті
§26. Структурні типи складних синтаксичних цілих
§27. Узагальнення вивченого з теми «Лінгвістика тексту»

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

§28. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
§29. Лексикологія
§30. Будова слова. Словотвір. Орфографія
§31. Морфологія. Орфографія (іменник, прикметник, числівник, займенник)
§32. Морфологія. Орфографія (дієслово, прислівник)
§33. Морфологія. Орфографія (службові частини мови, вигук)
§34. Синтаксис. Пунктуація

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 1. Читання мовчки тексту
Урок 2. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Урок 3. Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Урок 4. Усний переклад озвученого тексту
Урок 5. Вибірковий переказ тексту художнього стилю
Урок 6. Вибірковий переказ тексту наукового стилю
Урок 7. Стислий переказ тексту наукового стилю
Урок 8. Тези статті. Тематичні виписки
Урок 9. Доповідь на морально-етичну та суспільну теми в публіцистичному стилі
Урок 10. Дискусія
Урок 11. Оповідання на самостійно обрану тему
Урок 12. Ділові папери. Заява
Урок 13. Ділові папери. Автобіографія. Анкета
Урок 14. Письмовий переклад тексту
Урок 15. Твір у публіцистичному стилі на суспільну тему

ДОДАТКИ

Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Узагальнювальні таблиці
Основні пунктограми
Російсько-український словничок
Тлумачний словничок
Скорочені відповіді до деяких вправ

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія