Хімія, Лашевська Г.А., Підручник для 9 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2009
ISBN: 978-966-504-912-8
Автор(и): Лашевська Г.А.
Формат: PDF (Flash)
Вітаю вас, дев'ятикласники!
Повторення основних питань курсу хімії 8 класу
§1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
§2. Хімічний зв’язок і будова речовин

Тема 1. РОЗЧИНИ

§3. Поняття про дисперсні системи
§4. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок
§5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати та теплові явища, що супроводжують розчинення речовині
§6. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини
§7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
§8. Виготовлення розчину. Значення розчинів у природі та житті людини
Практична робота 1. Виготовлення розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини
§9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація
§10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах
§11. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти
§12. Реакції обміну у розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння
Практична робота 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів
Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§13. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками
§14. Окисно-відновні реакції
§15. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом. Термохімічне рівняння
§16. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників
§17. Оборотні й необоротні реакції

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§18. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови атома Карбону в основному й збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону
§19. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Структурні формули органічних речовин
§20. Метан
§21. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях
§22. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви
§23. Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану
§24. Етилен
§25. Поняття про полімери. Застосування поліетилену
§26. Ацетилен
§27. Метанол, етанол, гліцерин
§28. Застосування метанолу, етанолу та гліцерину. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини
§29. Оцтова кислота
Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти
§30. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири
§31. Жири: властивості, значення, застосування
§32. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза
§33. Крохмаль і целюлоза
§34. Амінооцтова кислота (гліцин)
§35. Білки
Практична роботи 5. Розв’язування експериментальних задач
§36. Нуклеїнові кислоти
§37. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§38. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи
§39. Значення хімічних процесів у природі
§40. Роль хімії в житті суспільства
Підсумки
Тлумачний словник термінів і понять
Предметний покажчик
Додаток. Розчинність кислот, основ і солей у воді (20°С)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія