Географія, Надтока О.Ф., Топузов О.М., підручник для 9 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Світ знань
Рік: 2009
ISBN: 978-966-8165-13-9
Автор(и): Надтока О.Ф., Топузов О.М.
Формат: PDF (Flash)
ВСТУП

§1. Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки

Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Тема 1. Економіко-географічне положення України

§2. Місце України на політичній карті Європи і світу
Практична робота №1. Визначення переваг і недоліків економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§3. Українські історичні землі
§4. Сучасний адміністративно-територіальний поділ України
Практична робота № 2. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

Розділ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура

§5. Природний рух населення
§6. Механічний рух населення
Практична робота № 3. Побудова графіка зміни чисельності населення за певний період

Тема 2. Національний та етнічний склад населення

§7. Українська нація та національні меншини
Практична робота № 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України

Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень

§8. Розселення населення та основні групи поселень
§9. Урбанізація

Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення

§10. Забезпеченість трудовими ресурсами

Розділ III. ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. Загальна характеристика господарства України

§11. Національний господарський комплекс
§12. Територіальна структура господарства

Тема 2. Економічний потенціал України

§13. Складові економічного потенціалу

Тема 3. Промисловість. Загальна характеристика

§14. Структурно-виробничі особливості промисловості України
Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України

Тема 4. Паливна промисловість

§15. Галузева структура паливної промисловості
§16. Проблеми реструктуризації та перспективи розвитку паливної промисловості
Практична робота № 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів

Тема 5. Електроенергетика

§17. Електроенергетика - провідна галузь економіки України
Практична робота № 7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій

Тема 6. Металургійна промисловість

§18. Чорна металургія
§19. Кольорова металургія
Практична робота № 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів і підприємств чорної та кольорової металургії

Тема 7. Машинобудування і металообробка

§20. Загальна характеристика машинобудування
§21. Галузева і територіальна структура машинобудування

Тема 8. Хімічна промисловість

§22. Галузева і територіальна структура хімічної промисловості

Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість

§23. Структура і перспективи розвитку лісової промисловості

Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів

§24. Промисловість будівельних матеріалів - перспективна галузь

Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли

§25. Особливості розвитку і сучасний стан легкої промисловості

Тема 12. Харчова промисловість

§26. Галузева і територіальна структура харчової промисловості

Тема 13. Сільське господарство

§27.Галузева структура сільського господарства
§28.Рослинництво
§29.Тваринництво
§30.Зональна спеціалізація сільського господарства
Практична робота № 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції

Тема 14. Транспорт

§31. Залізничний транспорт
§32. Автомобільний транспорт
§33. Водний транспорт
§34. Повітряний та трубопровідний транспорт і зв’язок

Тема 15. Соціальна сфера

§35. Галузі соціальної сфери. Освіта. Наука
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України
§36. Світове господарство та міжнародний поділ праці
§37. Зовнішні економічні зв’язки
§38. Зовнішня економічна торгівля України

Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. Економіко-географічний поділ України

§39. Донецький економічний район
§40. Придніпровський економічний район
§41. Північно-Східний економічний район
§42. Столичний економічний район
§43. Карпатський економічний район
§44. Причорноморський економічний район
§45. Подільський економічний район
§46. Центральний економічний район
§47. Північно-Західний економічний район

Розділ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. Географічна характеристика своєї області

Практична робота № 10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області
Додатки

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія