Фізика, М. І.Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Бла, підручник для 9 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Перун
Рік: 2009
ISBN: 978-966-569-264-5
Автор(и): М. І.Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Бла
Формат: PDF (Flash)
Як працювати з підручником

Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

§1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів
§2. Прилади для виявлення електризації тіл. Дискретність електричного заряду
§3. Будова атома. Електрон. Йон. Механізм електризації тіл. Закон збереження електричного заряду
§4. Провідники, напівпровідники, ізолятори. Електризація через вплив
§5. Електричне поле
§6. Закон Кулона
Узагальнення розділу «Електричне поле»
Тестові завдання до розділу «Електричне поле»

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§7. Електричний струм
§8. Дії електричного струму
§9. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники, діелектрики
§10. Струм у металах
§11. Електричне коло
§12. Джерела електричного струму
§13. Гальванічні елементи. Акумулятори.
§14. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму
§15. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги
§16. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. Електричний опір
§17. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу
§18. Реостати
§19. Залежність опору провідника від температури
§20. З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл
§21. Робота і потужність електричного струму
§22. Закон Джоуля-Ленца
§23. Електронагрівальні прилади
§24. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
§25. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу
§26. Застосування електролізу у промисловості й техніці
§27. Струм у напівпровідниках
§28. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд
§29. Електричний струм у газах. Самостійний газовий розряд
§30. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, в техніці
§31. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями
Узагальнення розділу «Електричний струм»
Тестові завдання до розділу «Електричний струм»

Розділ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

§32. Магнітне поле. Постійні магніти. Взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі
§33. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда
§34. Магнітне поле провідника зі струмом
§35. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти
§36. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
§37. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади
§38. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
§39. Гіпотеза Ампера
Узагальнення розділу «Магнітне поле»
Тестові завдання до розділу «Магнітне поле»

Розділ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

§40. Етапи становлення атомної теорії будови речовини. Перша модель будови атома
§41. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання та їхні основні характеристики
§42. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома
§43. Встановлення протонно-нейтронної будови ядра атома. Ізотопи. Закономірності радіоактивного розпаду
§44. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Природний радіоактивний фон
§45. Дозиметрія
§46. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики Узагальнення розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика»
Тестові завдання до розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

Розділ 5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

№ 1. «Дослідження взаємодії заряджених тіл»
№ 2. «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра»
№ 3. «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»
№ 4. «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»
№ 5. «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника»
№ 6. «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
№ 7. «Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників»
№ 8. «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
№ 9. «Дослідження явища електролізу»
№ 10. «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії»
№ 11. «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ
Предметний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія