Фізика, В. Д. Сиротюк, підручник для 9 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік: 2009
ISBN: 978-966-7090-68-5
Автор(и): В. Д. Сиротюк
Формат: PDF (Flash)
Юні друзі!
Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

§1. Електризація тіл. Електричний заряд
§2. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду
§3. Будова атома. Йони
§4. Закон збереження електричного заряду
§5. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл
Лабораторна робота № 1. Дослідження взаємодії заряджених тіл
§6. Закон Кулона
§7. Електричний струм. Джерела електричного струму
§8. Електричне коло і його складові частини
§9. Електричний струм у металах
§10. Дії електричного струму. Напрям електричного струму
§11. Сила струму. Амперметр
Лабораторна робота № 2. Вимірювання сили струму за допомогою амперметра
§12. Електрична напруга. Вольтметр
Лабораторна робота № 3. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра
§13. Електричний опір провідників. Одиниці опору
§14. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола
Лабораторна робота № 4. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра
§15. Розрахунок опору провідника. Питомий опір провідника
§16. Реостати. Залежність опору провідника від температури
Лабораторна робота № 5. Вивчення залежності електричного опору від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу провідника
§17. Послідовне з’єднання провідників
Лабораторна робота № 6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§18. Паралельне з’єднання провідників
Лабораторна робота № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
§19. Робота електричного струму
§20. Потужність електричного струму
Лабораторна робота № 8. Вимірювання потужності споживача електричного струму
§21. Закон Джоуля-Ленца
§22. Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади
§23. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Лабораторна робота № 9. Дослідження явища електролізу
§24. Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників
§25. Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди
§26. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями
Розділ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

§27. Постійні магніти. Магнітне поле Землі
§28. Взаємодія магнітів
§29. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Гіпотеза Ампера
§30. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти
Лабораторна робота № 10. Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії
§31. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни
§32. Гучномовець. Електровимірювальні прилади
§33. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
Розділ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

§34. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома
§35. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання
§36. Будова ядра атома. Ізотопи
§37. Ядерні перетворення. Реакції поділу. Термоядерні реакції
§38. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри
§39. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми
Лабораторна робота №11. Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань
§40. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.
§41. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

§42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
§43. Фізична картина світу
Допоміжні матеріали
Фізичні задачі навколо нас
Словник фізичних термінів
Відповіді до задач і вправ
Відповіді до розділу «Що я знаю і вмію робити»
Відповіді до розділу «Фізичні задачі навколо нас»
Предметно-іменний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія