Хімія, Буринська Н. М., Підручник для 8 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Перун
Рік: 2000
ISBN: 966-569-080-9
Автор(и): Буринська Н. М.
Формат: PDF (Flash)
Як користуватися підручником
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії
Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії
Вступ
§ 1. Предмет хімії
§ 2. Короткі відомості з історії хімії
§ 3. Значення хімії в народному господарстві й побуті
Розділ І. Основні хімічні поняття
§ 4. Речовини та їхні властивості
§ 5. Чисті речовини та суміші. Основні способи розділення сумішей
§ 6. Фізичні та хімічні явища
§ 7. Хімічний елемент
§ 8. Назви й символи хімічних елементів
§ 9. Відносна атомна маса хімічного елемента
§ 10. Молекулярна й немолекулярна будова речовини
§ 11. Прості й складні речовини
§12. Хімічна формула. Відносна молекулярна маса речовини
§ 13: Масова частка елемента в речовині
§ 14. Валентність
§ 15. Атомно-молекулярне вчення
§ 16. Закон збереження маси
§ 17. Хімічні рівняння
§ 18. Кількість речовини. Моль. Молярна маса
Розділ II. Прості речовими
§19. Кисень
§20. Хімічні властивості кисню
§ 21. Повітря та його склад
§ 22. Горіння й повільне окиснення
§ 23. Застосування кисню. Кругообіг кисню в при- роді. Добування кисню в промисловості
§ 24. Водень
§ 25. Хімічні властивості та застосування водню
§ 26. Об’ємні відношення газів
§ 27. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів
§ 28. Відносна густина газів
Розділ III. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук
§ 29. Оксиди
§ 30. Вода
§ 31. Хімічні властивості води
§ 32. Кислоти
§ 33. Хімічні властивості кислот
§ 34. Хлороводнева кислота і хлороводень
§ 35. Основи
§ 36. Амфотерні оксиди та гідроксиди
§ 37. Солі
§ 38. Хімічні властивості солей
§ 39. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань
Розділ IV. Хімічні реакції
§ 40. Класифікація хімічних реакцій
§ 41. Енергетичний ефект хімічних реакцій
§ 42. Швидкість хімічних реакцій
§ 43. Хімічна рівновага
Практичні роботи
Відповіді
Іменний покажчик
Предметний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія