Хімія, Ярошенко О.Г., підручник для 8 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2008
ISBN:
Автор(и): Ярошенко О.Г.
Формат: PDF (Flash)
Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§1. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро
§2. Молярна маса. Обчислення молярної маси, маси і кількості речовини за хімічною формулою
§3. Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов
§4. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів
§5. Розрахунки за хімічними формулами
§6. Обчислення з використанням числа Авогадро

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

§7. Поняття про оксиди
§8. Поняття про кислоти
§9. Здатність металів витискувати водень з кислот. Витискувальний ряд металів
§10. Поняття про солі
§11. Поняття про основи
§12. Взаємодія оксидів з водою. Гідрати оксидів
§13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів
§14. Оксиди в природі. Використання оксидів
§15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот
§16. Добування хлоридної кислоти та її властивості
§17. Хімічні властивості основ
§18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ
§19. Хімічні властивості солей
§20. Солі у природі. Використання солей
§21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей
§22. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
§23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій
§24. Значення експериментального методу дослідження в хімії
§25. Розв’язування експериментальних задач

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

§26. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
§27. Поняття про лужні метали
§28. Поняття про галогени та інертні гази
§29. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§30. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
§31. Будова атома. Склад атомних ядер
§32. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи
§33. Стан електронів в атомі
§34. Будова електронних оболонок атомів. Поняття про радіус атома
§35. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні та графічні електронні формули атомів
§36. Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та їх властивостями
§37. Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома
§38. Значення періодичного закону
§39. Життя та наукова діяльність Д. І. Менделєєва

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

§40. Поняття про хімічний зв’язок та електронегативність елементів
§41. Хімічний зв’язок і будова електронних оболонок атомів
§42. Ковалентний зв’язок, його види
§43. Йонний зв’язок. Кристалічні ґратки
§44. Ступінь окиснення
Словник хімічних термінів і понять, що вивчались у 7 класі
Предметний покажчик
Додаток

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія