Фізика, Сиротюк В. Д., підручник для 8 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік: 2008
ISBN: 978-966-7090-60-9
Автор(и): Сиротюк В. Д.
Формат: PDF (Flash)
Юні друзі!

Розділ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 1. Механічний рух
§ 2. Відносність руху
§ 3. Поступальний рух. Траєкторія. Шлях
§ 4. Рівномірний і нерівномірний рух
§ 5. Швидкість руху та одиниці швидкості
§ 6. Середня швидкість нерівномірного руху
§ 7. Графічне зображення рівномірного руху тіла
Лабораторна робота № 1. Вимірювання швидкості руху тіла
Задачі та вправи
§ 8. Обертальний рух тіла. Період обертання
Лабораторна робота № 2. Виготовлення механічного стробоскопа та дослідження за його допомогою періодичних процесів
§ 9. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань
Лабораторна робота № 3. Дослідження коливань маятника
Задачі та вправи
§ 10. Звук. Характеристики звуку
Лабораторна робота № 4. Вивчення характеристик звуку
§ 11. Швидкість поширення звуку
§ 12. Інфразвук та ультразвук
§ 13. Вплив звуків на живі організми
Задачі та вправи
Історична довідка
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

Розділ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

§ 14. Взаємодія тіл
§15. Інерція
§ 16. Маса тіла
Задачі та вправи
§ 17. Сила
§ 18. Сила тяжіння
§ 19. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість
Задачі та вправи
§ 20. Динамометри. Вимірювання сили
Лабораторна робота № 5. Конструювання динамометра
Лабораторна робота № 6. Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіл
§21. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання
Лабораторна робота № 7. Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання
§ 22. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил
Задачі та вправи
§ 23. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску
Задачі та вправи
§ 24. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
Задачі та вправи
§ 25. Гідравлічні машини
§ 26. Сполучені посудини
§ 27. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску
§ 28. Манометри
§ 29. Рідинні насоси
Задачі та вправи
§ 30. Виштовхувальна сила
§ 31. Умови плавання тіл
§ 32. Гідростатичне зважування
Лабораторна робота № 8. Вимірювання густини речовини методом гідростатичного зважування
Задачі та вправи
Історична довідка
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

Розділ 3.РОБОТА І ЕНЕРГІЯ

§ 33. Механічна робота. Одиниці роботи
§ 34. Потужність. Одиниці потужності
Задачі та вправи
§ 35. Кінетична і потенціальна енергії
§ 36. Закон збереження механічної енергії
Задачі та вправи
§ 37. Машини і механізми
§ 38. Прості механізми
§ 39. Умова рівноваги важеля. Момент сили
Лабораторна робота № 9. З’ясування умов рівноваги важеля
§ 40. «Золоте правило» механіки
§ 41. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів
Лабораторна робота 10. Визначення ККД похилої площини
Задачі та вправи
Історична довідка
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

Розділ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ

§ 42. Тепловий рух. Температура тіла. Вимірювання температури
Лабораторна робота №11. Вимірювання температури різними термометрами
§ 43. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін
§44. Види теплообміну
Задачі та вправи
§ 45. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
§ 46. Тепловий баланс
Лабораторна робота № 12. Вивчення теплового балансу, при змішуванні води різної температури
Лабораторна робота № 13. Визначення питомої теплоємності речовини
Задачі та вправи
§ 47. Плавлення і кристалізація твердих тіл.
Питома теплота плавлення
Задачі та вправи
§ 48. Випаровування і конденсація рідин.
Питома теплота пароутворення
Задачі та вправи
§ 49. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива
Задачі та вправи
§ 50. Теплові двигуни. Екологічні проблеми використання теплових двигунів
§51. Закон збереження енергії в механічних і теплових процесах
§ 52. Коефіцієнт корисної дії (ККД) нагрівника
Лабораторна робота № 14. Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) нагрівника
Задачі та вправи
Історична довідка
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Допоміжні матеріали
Фізичні задачі навколо нас
Словник фізичних термінів
Відповіді до задач і вправ
Відповіді до розділу «Що я знаю і вмію робити»
Відповіді до розділу «Фізичні задачі навколо нас»
Предметно-іменний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія