Фізика, Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Сав, підручник для 8 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2008
ISBN: 978-966-504-799-5
Автор(и): Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Сав
Формат: PDF (Flash)
Розділ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§1. Механічний рух і простір. Відносність руху
Вправа 1
§2. Механічний рух і час
§3. Фізичне тіло і матеріальна точка
§4. Траєкторія руху тіла
§5. Шлях, який проходить тіло
§6. Швидкість руху тіла
Вправа 2
§7. Середня швидкість
Вправа 3
Лабораторна робота № 1. Вимірювання середньої швидкості тіла
§8. Рух точки по колу
§9. Обертання твердого тіла
Вправа 4
Лабораторна робота № 2. Вимірювання періоду і частоти обертання твердого тіла
§10. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань
§11. Фізичний та математичний маятники
Лабораторна робота № 3. Дослідження коливань нитяного маятника
§12. Звукові і ультразвукові коливання та їх застосування
Лабораторна робота № 4. Вивчення характеристик звуку
Головне в розділі 1

РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

§13. Взаємодія тіл. Сила
Вправа 5
§14. Інертність тіл. Маса
Вправа 6
§15. Густина речовини
Вправа 7
§16. Сила тяжіння
Вправа 8
§17. Деформація тіл
Лабораторна робота № 5. Градуювання шкали динамометра
Вправа 9
§18. Вага тіла
Вправа 10
§19. Сила тертя
§20. Як враховують сили тертя
Лабораторна робота № 6. Вимірювання коефіцієнта тертя
§21. Важіль
§22. Де застосовуються важелі
Лабораторна робота № 7. Дослідження властивостей важеля
Вправа 11
§23. Блоки
Лабораторна робота № 8. Вивчення блоків
Вправа 12
§24. Похила площина
Вправа 13
§25. Механічний тиск
§26. Як враховують тиск
Вправа 14
§27. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля
Вправа 15
§28. Гідравлічна машина
§29. Застосування гідравлічної машини в техніці
Вправа 16
§30. Ваговий тиск рідин
§31. Як людина досліджує водні глибини
Вправа 17
§32. Сполучені посудини
§33. Застосування сполучених посудин
Вправа 18
§34. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі
Вправа 19
§35. Барометри
Вправа 20
§36. Рідинний поршневий насос
§37. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
Вправа 21
§38. Умови плавання тіл
Лабораторна робота № 9. З’ясування умов плавання тіл
Вправа 22
§39. Плавання суден
§40. Повітроплавання
Лабораторна робота №10. Зважування тіл гідростатичним методом
Вправа 23
Головне в розділі 2

РОЗДІЛ 3. РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ. ПОТУЖНІСТЬ

§41. Механічна робота
Вправа 24
§42. «Золоте правило» механіки
Лабораторна робота №11. Визначення ККД похилої площини
Вправа 25
§43. Потенціальна енергія
Вправа 26
§44. Кінетична енергія
Вправа 27
§45. Закон збереження і перетворення енергії
§46. Використання закону збереження і перетворення енергії
Вправа 28
§47. Потужність
Вправа 29
Головне в розділі З

РОЗДІЛ 4. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ

§48. Тепловий стан тіл. Теплообмін
§49. Температура тіл. Вимірювання температури тіла
Лабораторна робота №12. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів
§50. Внутрішня енергія тіла. Два способи зміни внутрішньої енергії
§51. Види теплопередачі
Вправа 30
§52. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
Лабораторна робота №13. Визначення питомої теплоємності
речовини
§53. Тепловий баланс
Лабораторна робота №14. Порівняння кількості теплоти при
змішуванні води різної температури
Вправа 31
§54. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника
Вправа 32
Лабораторна робота №15. Визначення ККД нагрівника
§55. Плавлення твердих тіл. Кристалізація
§56. Приклади розв’язування задач
Вправа 33
§57. Випаровування і конденсація рідин
§58. Приклади розв’язування задач
Вправа 34
§59. Пояснення зміни агрегатних станів речовини на основі атомно-молекулярного вчення
§60. Перетворення теплової енергії в механічну. Принцип дії теплових машин
Вправа 35
§61. Двигун внутрішнього згоряння
§62. Парова і газова турбіни
§63. Екологічні проблеми використання теплових машин
Головне в розділі 4
Алфавітний покажчик
Відповіді до вправ

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія