Фізика, Генденштейн Л.Е., підручник для 8 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік: 2008
ISBN:
Автор(и): Генденштейн Л.Е.
Формат: PDF (Flash)
ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ТРАЄКТОРІЯ, ШЛЯХ І ПЕРЕМІЩЕННЯ
1.Відносність руху
2.Траєкторія
3.Шлях
4.Переміщення
§ 2. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РІВНОМІРНИЙ РУХ
1.Прямолінійний рівномірний рух
2.Швидкість прямолінійного рівномірного руху
3.Одиниці швидкості
4.Чим допомагають формули?
5.Графіки прямолінійного рівномірного руху
§ 3. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ НЕРІВНОМІРНИЙ РУХ
1.Нерівномірний рух
2.Середня швидкість нерівномірного руху
3.Миттєва швидкість
§4. РУХ ПО КОЛУ. ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ
1.Рівномірний рух по колу
2.Період обертання і обертова частота
3.Рух місяця навколо Землі
4.Обертальний рух
§ 5. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ
1.Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань
2.Математичний маятник
3.Пружинний маятник
§ 6. ЗВУК
1.Джерела звуку
2.Поширення звуку
3.Гучність, висота й тембр звуку
4.Відбиття звуку
5.Нечутні звуки
РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

§ 7. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ЗАКОН ІНЕРЦІЇ
1.Як виявляє себе взаємодія тіл?
2.Закон інерції
3.Маса
§ 8. ВЗАЄМОДІЇ ТА СИЛИ. СИЛИ ПРУЖНОСТІ
1.Взаємодії та сили
2.Сили пружності
3.Закон Гука
4.Додавання сил
§ 9. СИЛА ТЯЖІННЯ. ВАГА Й НЕВАГОМІСТЬ
1.Падіння тіл
2.Сила тяжіння
3.Вага
4.Невагомість
§ 10. СИЛИ ТЕРТЯ
1.Сила тертя ковзання
2.Сила тертя спокою
3.Сила тертя кочення
§ 11. МОМЕНТ СИЛИ. ВАЖІЛЬ І БЛОК
1.Важіль
2.Момент сили. Правило моментів
3.Блоки
4.Похила площина
§ 12. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН
1.Тиск, здійснюваний твердими тілами
2.Одиниці тиску
3.Тиск рідин
4.Сполучені посудини
§ 13.ТИСК ГАЗІВ. ЗАКОН ПАСКАЛЯ ДЛЯ РІДИН І ГАЗІВ
1.Тиск газу
2.Закон Паскаля
3.Гідравлічний прес
4.Насоси
§ 14. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК
1.Атмосфера Землі
2.Дослід Торрічеллі
3.Залежність атмосферного тиску від висоти
§ 15. ВИШТОВХУ ВАЛЬНА СИЛА. ЗАКОН АРХІМЕДА
1.Виштовхувальна сила
2.Закон Архімеда
3.Гідростатичне зважування
§ 16. ПЛАВАННЯ ТІЛ
1.Плавання однорідних тіл
2.Плавання суден
3.Повітроплавання
РОЗДІЛ 3. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
§ 17. МЕХАНІЧНА РОБОТА
1.Механічна робота
2.Коли робота дорівнює нулю?
3.Робота різних сил
§ 18. ЕНЕРГІЯ
1.Енергія
2.Механічна енергія
3.Коли зберігається механічна енергія?
4.Закон збереження енергії
§ 19. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ. ПОТУЖНІСТЬ
1.«Золоте правило» механіки та закон збереження енергії
2.Коефіцієнт корисної дії
3.Потужність
§ 20. ВІД ВЕЛИКОЇ ОМАНИ ДО ВЕЛИКОГО ВІДКРИТТЯ
1.Чому спроби побудувати вічний двигун були такими впертими?
2.Загадки й розгадки «вічних двигунів»
3.Користь від пошуку вічних двигунів усе-таки була!
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§ 21. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ
1.Перетворення енергії внаслідок нагрівання тертям
2.Перетворення енергії внаслідок стискання та розширення газу
§ 22. ТЕПЛООБМІН
1.Кількість теплоти
2.Види теплообміну
§ 23. ТЕПЛОВА РІВНОВАГА. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
1.Теплова рівновага і температура
2.Вимірювання температури
§ 24.ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ
1.Питома теплоємність
2.Вимірювання питомої теплоємності
§ 25. ЕНЕРГІЯ ПАЛИВА
1.Питома теплота згоряння
2.Коефіцієнт корисної дії нагрівача
§ 26.ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ
1.Плавлення
2.Кристалізація
§ 27. ПАРОУТВОРЕННЯ ТА КОНДЕНСАЦІЯ
1.Пароутворення та конденсація
2.Кипіння
3.Питома теплота пароутворення
§ 28. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ
1.Перетворення енергії під час роботи теплового двигуна
2.Парова турбіна
3.Реактивний двигун
4.Двигун внутрішнього згоряння
5.Теплові двигуни та захист довкілля
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
ПРЕДМЕТНО-ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія