Українська мова, Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Попо, підручник для 7 класу
Російська мова навчання
Видавництво:
Рік: 2007
ISBN:
Автор(и): Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Попо
Формат: PDF (Flash)
Любі семикласники!
ВСТУП

Зв'язне мовлення. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Види і засоби міжфразового зв’язку. Публіцистичний стиль мовлення
§1. Місце української мови серед інших слов’янських мов
§2. Повторення та узагальнення вивченого. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях. Найскладніші орфограми
Зв’язне мовлення. Складний план власного висловлювання
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄПРИКМЕТНИК

§3. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§4. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, процесу праці, роздуму дискусійного характеру
§5.Дієприкметниковий зворот
Зв’язне мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом
§6. Активні й пасивні дієприкметники
§7.Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу
§8. Я у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
§9. Не з дієприкметниками
Зв’язне мовлення. Телеграма
§10. Безособові дієслівні форми на -но, -то
Зв’язне мовлення. Переклад розповідного тексту з елементами опису праці
Завдання для самоперевірки
ДІЄПРИСЛІВНИК

§11. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§12.Не з дієприслівниками
§13. Дієприслівниковий зворот
Зв’язне мовлення. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці
§14.Дієприслівники недоконаного і доконаного виду.
ПРИСЛІВНИК

§15. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль прислівника
Зв’язне мовлення. Написання твору-опису процесу праці
§16. Ступені порівняння прислівників
§17. Способи творення прислівників
§18. Букви н та нн у прислівниках
§19. Не і мі з прислівниками
§20. Я та і в кінці прислівників
Зв’язне мовлення. Переклад тексту з елементами опису зовнішності людини
§21. Дефіс у прислівниках
§22. Написання прислівників разом і окремо
Зв’язне мовлення. Переказ тексту з елементами опису зовнішності людини
Завдання для самоперевірки
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

§23. Прийменник як службова частина мови
§24. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні
Зв’язне мовлення. Написання твору-опису зовнішності людини
§25.Непохідній похідні прийменники
§26. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
Зв’язне мовлення. Розписка. Доручення
Завдання для самоперевірки
СПОЛУЧНИК

§27. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види
§28. Вживання сполучників у простому й складному реченнях
§29. Написання сполучників разом і окремо
Зв’язне мовлення. Переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Завдання для самоперевірки
ЧАСТКА

§30. Частка як службова частина мови
§31. Розряди часток за значенням
§32. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
§33.Не з різними частинами мови
Зв’язне мовлення. Твір-роздум дискусійного характеру
Зв’язне мовлення. Допис дискусійного характеру в газету
Завдання для самоперевірки
ВИГУК

§34.Вигук як особлива частина мови
§35.Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках Зв’язне мовлення. Написання переказу-перекладу
Завдання для самоперевірки
Узагальнення і систематизація вивченого з морфології та орфографії
Тексти для читання
Дорогі друзі! (Поради на літо)
Додатки

Морфологічний розбір частин мови
Українсько-російський тлумачний словник
Російсько-український словник етикетних виразів
Література

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія