Українська мова, С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г, підручник для 6 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 2014
ISBN: 978-966-349-466-1
Автор(и): С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г
Формат: PDF (Flash)
Від авторів
§1 Краса і багатство української мови

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення
§3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
§4 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
§5 Пряма мова Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
§6 Текст. Структура тексту
§7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ

§8 Групи слів за походженням
§9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів
§10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми
§11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова
§12 Діалектні слова
§13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова
§14 Офіційно-ділова лексика
§13 Фразеологізми. Словник фразеологізмів
§16 Джерела українських фразеологізмів
§17 Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

§18 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення
§19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова
§20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чи-, -іин
§21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зькта іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
§22 Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах
§23 Правопис складних слів разом і через дефіс
§24 Написання слів з пів
§25 Творення і правопис складноскорочених слів

ІМЕННИК

§26 Загальна характеристика частин мови
§27 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§28 Іменники — назви істот і неістот
§29 Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах
§30 Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників
§31 Число іменників
§32 Відмінки іменників
§33 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
§34 Відмінювання іменників І відміни
§35 Відмінювання іменників II відміни
§36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку
§37 Відмінювання іменників III та IV відміни
§38 Особливості написання іменників у кличному відмінку
§39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини
§40 Особливості творення іменників. Правопис складних іменників
§41 Не з іменниками
§42 Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)
§43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми

ПРИКМЕТНИК

§44 Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника
§45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні ,
§46 Ступені порівняння якісних прикметників
§47 Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи
§48 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники
§49 Написання прикметникових суфіксів
§50 Написання не з прикметниками
§51 Написання –н і -нн у прикметниках
§52 Написання складних прикметників разом і через дефіс
§53 Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

§54 Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§55 Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені
§56 Відмінювання і правопис кількісних (класне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників
§57 Відмінювання і правопис порядкових числівників

ЗАЙМЕННИК

§58 Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§59 Розряди займенників за значенням
§60 Відмінювання займенників
§61 Правопис займенників

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§62 Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування
§63 Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації
§64 Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення
§65 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
§66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
§67 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму
§68 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
§69 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§70 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
§71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням
§72 Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план класного висловлювання
§73 Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень
§74 Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень
§75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною
§76 Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі
§77 Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень
§78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною
§79 Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень
§80 Письмовий твір-оповідання на основі побаченого
§81 Замітка в газету — роздум про вчинки людей
Додаток
Відповіді до кросвордів, ребусів, загадок і головоломок

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія