Українська мова, О. П. Глазова, підручник для 6 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2014
ISBN: 978-617-656-299-3
Автор(и): О. П. Глазова
Формат: PDF (Flash)
ВСТУП
Краса і багатство української мови
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення
§2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
§3. Пряма мова. Діалог
§4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
§6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми
§7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова
§8. Просторічні слова
§9. Офіційно-ділова лексика
§10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
§11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів
§12. Фразеологізми в ролі членів речення
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§13. Змінювання і творення слів. Твірне слово
§14. Перехід слів із однієї частини мови в іншу
§15. Чергування приголосних при творенні слів
§16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах
§17. Правопис складних і складноскорочених слів
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§18. Загальна характеристика частин мови
Іменник
§19. Іменник як частина мови
§20. Рід іменників. Іменники спільного роду
§21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини
§22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників '
§23. Написання не з іменниками
§24. Особливості творення іменників
§25. Написання та відмінювання імен по батькові
Прикметник
§26. Прикметник як частина мови
§27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис
§28. Ступені порівняння якісних прикметників
§29. Повні й короткі форми прикметників
§30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників
§31. Творення прикметників
§32. Написання не з прикметниками
§33. Написання –нн і –н у прикметниках
§34. Написання складних прикметників через дефіс або разом
§35. Перехід прикметників у іменники
§36. Написання прізвищ прикметникової форми
Числівник
§37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
§38. Відмінювання кількісних числівників
§39. Відмінювання порядкових числівників
Займенник
§40. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
§41. Особові займенники і зворотний займенник себе
§42. Питальні й відносні займенники
§43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках
§44. Присвійні займенники
§45. Вказівні й означальні займенники
Повторення та узагальнення вивченого
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Повторення вивченого про мовлення, види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування
Офіційно-діловий стиль. Складання оголошення. План роботи
Говоріння
Читання. Говоріння
Читання. Письмо
Довідкове бюро
Тлумачний словничок
Фразеологічний словничок
Словничок назв почуттів

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія