Географія, В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, підручник для 6 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2014
ISBN: 978-966-11-0423-4
Автор(и): В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова
Формат: PDF (Flash)
Вступ
§1. Географія наука про Землю
§2. Географічні дослідження

Розділ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину
§3. Географія у стародавні часи
Тема 2. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі
§4. Відкриття нових земель
§5. Навколосвітні подорожі та відкриття південних материків
Тема 3. Сучасні дослідження
§6. Освоєння полярних широт
§7. Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі

Розділ 2. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ І КАРТІ

Тема 1. Орієнтування на місцевості
§8. Орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об’єктами
§9. Визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти. Поняття про азимут
Тема 2. Способи зображення Землі
§10. Зображення Землі на глобусі, космічних знімках, аерофотознімках, планах і картах
§11. Масштаб і його види
Тема 3. План, його основні ознаки
§12. План, його основні ознаки
§13. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків
Тема 4. Географічні карти
§14. Карти, їхні елементи
§15. Класифікація карт. Географічні атласи
Тема 5. Географічні координати
§16. Градусна сітка на глобусі та географічній карті
§17. Географічні координати
§18. Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки

Розділ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1. Літосфера
§19. Внутрішня будова Землі
§20. Будова літосфери
§21. Внутрішні процеси Землі: рухи земної кори
§22. Внутрішні процеси Землі: землетруси
§23. Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани
§24. Зовнішні процеси Землі: робота вітру, вод і льодовиків
§25. Зовнішні процеси Землі: органічне вивітрювання і діяльність людини
§26. Абсолютна і відносна висота місцевості
§27. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини
§28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори
§29. Рельєф дна Світового океану
§30. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
Тема 2. Атмосфера
§31. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері
§32. Добовий хід температури повітря, причини її коливання
§33. Річний хід температури повітря, причини його коливання
§34. Атмосферний тиск
§35. Вітер. Місцеві вітри
§36. Вода в атмосфері
§37. Хмари і туман
§38. Опади, їхні види, вимірювання
§39. Погода, її елементи, мінливість
§40. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди
§41. Клімат, основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів
§42. Зміни клімату
Тема 3. Гідросфера
§43. Загальна кількість води на Землі та її розподіл в гідросфері
§44. Світовий океан та його частини. Острови в океані
§45. Властивості вод Світового океану
§46. Рухи води в океані
§47. Багатства Світового океану. Океан і людина
§48. Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн
§49. Живлення і режим річок. Робота річок
§50. Озера. Штучні водойми
§51. Болота
§52. Льодовики. Багаторічна мерзлота
§53. Підземні води
§54. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Землі
Тема 4. Біосфера та ґрунти
§55. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі
§56. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти
Тема 5. Природні комплекси (ландшафти)
§57. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи
§58. Природні зони
§59. Практична робота (на місцевості)

Розділ 4. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
§60. Населення Землі
Тема 2. Держави світу
§61. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу
§62. Держави сусіди України на політичній карті світу
Тема 3. Вплив людини на природу
§63. Природа і господарська діяльність людини
§64. Забруднення довкілля та його охорона
Додаток 1. Короткий словник географічних термінів і понять
Додаток 2. Плани-характеристики природних об’єктів
Додаток З. Рекорди природи
Додаток 4. Шкала Бофорта
Додаток 5. Приклади розв’язування географічних задач

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія