Українська мова, Н.В. Бондаренко, A.B. Ярмолюк, Підручник для 5 класу
Русский язык обучения
Видавництво: Освіта
Рік: 2005
ISBN: 966-04-0568-5
Автор(и): Н.В. Бондаренко, A.B. Ярмолюк
Формат: PDF (Flash)
Шановні п’ятикласники!
ВСТУП

§1. Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі
§2. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§3. Частини мови
§4. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту
§5. Іменник Прикметник
§6. Дієслово. Займенник
§7. Стилі мовлення
§8. Прислівник. Сполучник. Прийменник
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§9. Словосполучення
§10. Типи мовлення
§11. Речення
§12. «Відоме» і «нове» у реченні
§13. Головні члени речення
§14. Докладний переказ тексту розповідного характеру
§15. Другорядні члени речення
§16. Речення з однорідними членами
§17. Звертання. Вставні слова і сполучення слів
§18. Лист. Адреса
§19. Складні речення
§20. Пряма мова
§21. Діалог
§22. Як вести розмову
§23. Чи вміємо ми читати?
Запитання і завдання для повторення
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§24. Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки
§25. Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі
§26. Твір-розповідь на основі власного досвіду
§27. Правила вживання м’якого знака
§28. Оповідання про випадок із життя
§29. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв
§30. Сполучення йо, ьо
§31. Правила вживання апострофа
§32. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи
§33. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
§34. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
§35. Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків
§36. Склад. Наголос Правила переносу частин слова
§37. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом
§38. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом
§39. Спрощення в групах приголосних
§40. Чергування у—в, і—й, з—зі—із
§41. Твір-опис предмета за власними спостереженнями в художньому стилі мовлення
§42. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними
§43. Написання слів іншомовного походження
§44. Твір-опис предмета за картиною
§45. Узагальнення і систематизація знань з фонетики, графіки, орфографії та орфоепії
Запитання і завдання для повторення
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§46. Словниковий склад української мови. Походження слів: власне українські й запозичені слова
§47. Загальновживана лексика. Діалектні слова. Професійні слова
§48. Застарілі слова і нові слова (неологізми)
§49. Докладний переказ-опис тварини
§50. Лексичне значення слова
§51. Однозначні й багатозначні слова
§52. Пряме і переносне значення слів
§53. Групи слів за значенням. Омоніми
§54. Твір-опис тварини за власними спостереженнями в художньому стилі
§55. Синоніми
§56. Антоніми
ФРАЗЕОЛОГІЯ

§57. Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні
§58. Твір-опис тварини за картиною (усний)
§59. Узагальнення і систематизація знань з лексикології та фразеології
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР ОРФОГРАФІЯ

§60. Основа слова і закінчення змінних слів Форми слова
§61. Значущі частини слова
§62. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму
§63. Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-. без-
§64. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-
§65. Твір-роздум на основі власного досвіду
§66. Творення слів. Основні способи словотвору
§67. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів
§68. Зміни приголосних при творенні слів
§69. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§70. Написання складних і складноскорочених слів
§71. Узагальнення і систематизація знань з будови слова, словотвору й орфографії
Запитання і завдання для повторення
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У П’ЯТОМУ КЛАСІ

Яку людину вважають вихованою спільнокореневі слова
Додатки
Українсько-російський словник
Російсько-український словник
Тлумачний словник
Відгадки до загадок

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія