Українська мова, А. А. Ворон, В А. Солопенко, підручник для 5 класу
Русский язык обучения
Видавництво: Освіта
Рік: 2013
ISBN: 978-617-656-207-8
Автор(и): А. А. Ворон, В А. Солопенко
Формат: PDF (Flash)
Державний Гімн України
Дорогі друзі!
Наш календарик
§1. Значення мови в нашому житті. Українська мова — державна мова України
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§2. Значущі частини слова
§3. Ненаголошені голосні в коренях слів
§4. Частини мови. Іменник
§5. Прикметник
§6. Займенник. Числівник
§7. Дієслово. Прислівник
§8. Прийменник. Сполучник
Контрольні запитання і завдання
Наш календарик
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§9. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору словосполучення
§10. Речення. Граматична основа речення
§11.Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
§12. Головні члени речення
§13.Другорядні члени речення. Речення поширені і непоширені. Порядок слів у реченні
§14.Однорідні члени речення
§15.Двокрапка і тире при однорідних членах речення
§16.Речення із звертанням
§17. Речення із вставними словами
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору простого речення
§18. Складне речення. Кома між частинами складного речення
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору складного речення
§19 Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§20. Діалог
Контрольні запитання і завдання
Наш календарик
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, і..
§22. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які
§23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних
§24. Вимова [г] і [ґ]
§25. Знаки письма. Алфавіт
§26. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад
Наш календарик
§27. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі
§28. Ненаголошені голосні в коренях слів
§29. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§30. Позначення м’якості приголосних на письмі
Наш календарик
§31. Сполучення йо, ьо
Мовний розбір. Послідовність фонетичного розбору слова
§32. Правила вживання апострофа
§33. Чергування [у]—[в], [і]—[й]
§34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних
§35. Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними
§36. Спрощення у групах приголосних
§37. Букви и, їв словах іншомовного походження
§38. Подвоєні букви у словах іншомовного походження
Контрольні запитання і завдання
Наш календарик
ЛЕКСИКОЛОГІЯ ФРАЗЕОЛОГІЯ

§39. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова
§40. Пряме і переносне значення слова
§41. Лексика за її походженням. Власне українські слова
§42. Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова
§43. Застарілі слова. Неологізми
§44. Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів
§45. Синоніми. Антоніми
§46. Фразеологізми
Контрольні запитання і завдання
Наш календарик
БУДОВА СЛОВА, СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§47. Основа слова і закінчення змінних слів
§48. Корінь, суфікс, префікс — значущі частини слова
Мовний розбір. Послідовність розбору слова за будовою
§49. Способи творення слів.
§50. Чергування [о] — [о], [е] — [і], [е] — [и]
§51. Чергування [о], [е] з [і]
§52, Чергування [о] — [е] після ж, ч, ш, й
§53. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова..
§54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів
Наш календарик
§55. Зміни приголосних при творенні нових слів
Наш календарик
§56. Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні
§57 Правопис слів із пів-, напів , полу
§58. Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-)
§59 Правопис префіксів роз-, без-
§60. Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі-
§61. Дефіс у складних словах
Контрольні запитання і завдання
Повторення вивченого
Наш календарик
Додаток
Узагальнювальні таблиці
Українсько-російський словник
Тлумачний словник
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

1.Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
2.Спілкування
3.Текст. Поняття про «відоме» і «нове». Докладний усний переказ тексту
4. Тема й основна думка висловлювання
5.Підготовка до докладного письмового переказу
6.Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі
7.Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них
8.Типи мовлення.
9.Докладний письмовий переказ тексту-розповіді
10.Лист. Адреса
11.Усний твір-розповідь на основі власного досвіду
12.Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета
13.Складання діалогів
14.Твір опис предмета за картиною
15.Твір-опис предмета за власним спостереженням
16.Переказ тексту розповіді з елементами опису тварини
17.Переказ із творчим завданням
18.Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною
19.Твір-опис тварини за власним спостереженням
20.Твір-розповідь про випадок із життя
21.Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму
22.Усна відповідь на основі переказу параграфа
23.Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
24.Твір роздум на основі власного досвіду

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія