Українська мова, Хорошковська О. Н., Охота Г. І., Ян, підручник для 3 класу
Русский язык обучения
Видавництво: Освіта
Рік: 2013
ISBN: 978-966-04-0863-0
Автор(и): Хорошковська О. Н., Охота Г. І., Ян
Формат: PDF (Flash)
Звуки та букви. Норми вимови й правопису. Культура мовлення

Слухаємо й розмовляємо. Навчаємося культури мовлення. Пригадуємо букви. Читаємо
Слухаємо й читаємо текст, розповідаємо, засвоюємо форми звертання
Слухаємо й читаємо вибірково, переказуємо
Читаємо, вправляємося в письмі українською мовою
Читаємо й розповідаємо. Розігруємо діалоги. Вправляємося в письмі
Слухаємо й читаємо. Вивчаємо алфавіт, працюємо зі словником
Читаємо. Засвоюємо алфавіт. Уживаємо на письмі велику букву
Слухаємо й читаємо текст. Вживаємо велику букву під час письма
Слухаємо й читаємо про голосні звуки, склад, наголос. Усвідомлюємо прочитане. Пишемо
Вивчаємо звукове значення букв я, ю, є, ї, аналізуємо, читаємо й пишемо
Вивчаємо приголосні звуки. Читаємо, удосконалюємо вимову, пишемо
Читаємо про тверді й м’які приголосні звуки, усвідомлюємо прочитане. Вимовляємо та позначаємо їх звуки буквами
Буква м’який знак (ь). Читаємо, аналізуємо, правильно вимовляємо та вживаємо на письмі м’який знак
Вправляємося у вимові звука [цл] і позначаємо м’якість цього звука буквами і, я
Вправляємося у вимові звука [цл] і позначаємо м’якість цього звука буквою ь
Читаємо, вправляємося у вимові й позначаємо на письмі м’якість звука [цл] у кінці слів
Читаємо й міркуємо, правильно вимовляємо та вживаємо на письмі м’який знак перед о
Вимовляємо й пишемо слова з м’яким знаком і буквосполученням ьо
Читаємо текст, вправляємося у вимові м’яких подовжених приголосних і позначаємо їх двома буквами
Читаємо виразно вірш. Вправляємося у вимові м’яких подовжених приголосних звуків
Читаємо й усвідомлюємо прочитане. Вимовляємо тверді й пом’якшені приголосні перед и, і, пишемо
Вимовляємо і позначаємо на письмі тверді приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] та [р] у кінці слів
Читаємо, вправляємося у вимові й письмі слів із кінцевими твердими приголосними. Будуємо діалог
Читаємо й усвідомлюємо прочитане. Вимовляємо й пишемо слова з апострофом
Вимовляємо й пишемо слова з буквосполученнями б’я, в’я, м’я, п’я
Розвиваємо правописні й мовленнєві вміння. Складаємо розповідь за малюнками

Слово. Лексичне значення слова

Слухаємо й читаємо, міркуємо, працюємо зі словниками.
Переказуємо й пишемо
Слухаємо, читаємо й усвідомлюємо прочитане.
Знайомимося зі словами, близькими за значенням (синонімами)
Добираємо синоніми. Редагуємо текст
Слухаємо й читаємо. Знайомимося зі словами, що мають протилежне значення — антонімами. Міркуємо про вживання антонімів у прислів’ях
Слухаємо й читаємо. Знайомимося з багатозначними словами
Слухаємо й читаємо текст. Спостерігаємо за прямим і переносним значенням слів

Будова слова

Слухаємо й читаємо текст. Усвідомлюємо прочитане. Спостерігаємо за будовою слова і визначаємо її
Спостерігаємо за змінюванням закінчень слів — назв предметів різного роду й змінюємо їх, визначаємо закінчення
Читаємо текст, міркуємо про споріднені слова й форму слова, добираємо споріднені слова
Читаємо текст, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних звуків у корені слова
Утворюємо спільнокореневі слова, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних у корені
Спостерігаємо за роллю префіксів, утворюємо споріднені слова за їх допомогою
Читаємо текст. Спостерігаємо за вимовою та вживанням слів із префіксами з-, с-, утворюємо слова з такими префіксами
Спостерігаємо за вживанням апострофа після префіксів, утворюємо й записуємо слова з апострофом
Спостерігаємо за роллю суфіксів у слові. Утворюємо за допомогою суфіксів ряди споріднених слів
Читаємо й переказуємо текст. Спостерігаємо за творенням слів із суфіксами -сък-, -зък-, -цьк-. Вимовляємо й записуємо такі слова
Читаємо текст. Спостерігаємо за вимовою ненаголошених е, и в корені слова, перевіряємо їх позначення буквами. Розігруємо діалог
Вправляємося в доборі перевірних слів. Вимовляємо й пишемо
Вимовляємо дзвінкі та глухі приголосні в корені слова й позначаємо їх на письмі
Вимовляємо й перевіряємо написання слів, які потребують перевірки
Розрізняємо написання слів типу сонце, серце, чесний
Читаємо й усвідомлюємо прочитане. Розрізняємо написання слів клас, група, алея в російській та українській мовах

Синтаксичні відомості

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Слухаємо й читаємо, спостерігаємо за утворенням словосполучень, визначаємо в них головне й залежне слово
Утворюємо словосполучення, спостерігаємо за чергуванням приголосних [г], [к], [х] — [з'], [ц'], [сл] перед закінченням –і

РЕЧЕННЯ

Читаємо текст, засвоюємо нову інформацію. Спостерігаємо за будовою речень, визначаємо головні члени
Читаємо текст. Визначаємо головні й другорядні члени речення
Визначаємо головні й другорядні члени. Читаємо й поширюємо речення
Спостерігаємо за зв’язком слів у реченні й установлюємо його
Знайомимося зі складними реченнями й складаємо їх
Читаємо. Працюємо з реченнями, різними за метою висловлювання
Спостерігаємо за вживанням звертань у питальних і спонукальних реченнях. Ставимо потрібні розділові знаки

ТЕКСТ

Слухаємо й читаємо. Визначаємо тему й головну думку текстів Упорядковуємо й складаємо тексти. Спостерігаємо за зв’язком речень у тексті
Читаємо текст. Спостерігаємо за зв’язком між реченнями тексту
Структура та план тексту. Складаємо план тексту, переказуємо текст за планом
Розрізняємо типи текстів: розповідь, опис, міркування
Складаємо текст-розповідь
Читаємо про особливості тексту-опису. Складаємо такі тексти
Складаємо текст-міркування
Міркуємо, чи є діалог текстом. Складаємо тексти-діалоги
Читаємо та вчимося переказувати текст
Спостерігаємо за вживанням речень (реплік) у діалогах

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія