Математика, Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька, підручник для 3 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2013
ISBN: 978-617-656-254-2
Автор(и): Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька
Формат: PDF (Flash)
РОЗДІЛ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас

Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Властивості віднімання і додавання (додавання і віднімання нуля, віднімання рівних чисел). Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії)

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Сутність процесу вимірювання. Задачі на знаходження суми трьох доданків

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Коло і круг Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника

Перевірка додавання відніманням. Обчислення значень виразів зі змінними. Обернені задачі. Одиниці вимірювання маси — кілограм, центнер

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Одиниці вимірювання часу — доба, тиждень, місяць, рік. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами

Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного ступеня. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій

Властивості множення і ділення (множення на 1 і на 0; ділення на 1; ділення нуля). Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

РОЗДІЛ 2. Нумерація чисел у концентрі «Тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розряд сотень. Позиційне значення цифри в записі трицифрового числа. Порівняння чисел на основі їх десяткового складу. Розрядні числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Одиниця вимірювання довжини — міліметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини. Задачі на 2-3 дії, які включають збільшення, зменшення числа: на кілька одиниць, у кілька разів.

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості задачі, що містять групу взаємопов’язаних величин. Периметр прямокутника (квадрата)

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях маси. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці
Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 - 1). Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Істинні й хибні числові рівності, нерівності.
Задачі на дві дії першого ступеня

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Додавання круглих чисел. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

Віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

Додавання і віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Розв’язування нерівностей

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання суми від числа. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

Додавання та віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
Письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі, що містять числові дані в таблиці. Задачі на знаходження периметра прямокутника

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом, істинні та хибні висловлювання

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового віднімання.
Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємозв’язок між діями додавання й віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження периметра квадрата. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
РОЗДІЛ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків

Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею

Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Множення круглого числа на одноцифрове (40 x 2, 400 x 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2, 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків

Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Множення двоцифрового числа на одноцифрове (24 x 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 x 24). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 x 3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 x 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 x 240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 x 242). Розв’язування задач вивчених типів

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених типів

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених типів

Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування простих задач способом складання рівняння

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3, 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112:7). Задачі з буквеними даними

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення

Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв’язування задач вивчених типів

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого та другого ступенів

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин

Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
РОЗДІЛ 4. Частини

Поняття частини. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач..

Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

Повторення і закріплення вивченого про частини.

Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
РОЗДІЛ 5. Повторення вивченого за рік

Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника

Усне письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дїї, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач вивчених типів. Обернені задачі

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Прийоми раціональних обчислень. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями вивчених видів простих задач

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

«Цікаві задачі»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія