Людина і світ, Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В., підручник для 11 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2012
ISBN: 978-617-656-109-5
Автор(и): Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В.
Формат: PDF (Flash)
Тема 1. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН

§1. Людина як біосоціальна істота
§2. Індивідуальність. Особа. Особистість. Персона
§3. Громадянин та громадянство

Тема 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

§4. Поняття соціалізації та її фази. Соціальні ролі
§5. Тендерна соціалізація особистості
§6. Сім’я та родинна соціалізація
§7. Роль школи та однолітків у соціалізації людини
§8. Поняття субкультури та основні молодіжні субкультури

Тема 3. СТЕРЕОТИПИ Й УПЕРЕДЖЕННЯ

§9. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства
§10. Поняття дискримінації та упередження
§11. Толерантність
§12. Тендерні стереотипи
§13. Расизм і ксенофобія

Тема 4. КОНФЛІКТИ

§14. Поняття конфлікту
§15. Типи та структура конфліктів. Міжнародні конфлікти
§16. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

Тема 5. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ)

§17. Суспільство людей як соціальна система
§18. Історичні типи стратифікованих суспільств
§19. Стратифікація сучасного українського суспільства
§20. Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність*
§21. Соціальні загрози суспільній безпеці*
§22. Природні й техногенні явища як чинники загрози суспільній безпеці*
§23. Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем*

Тема 6. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

§24. Поняття соціальної мобільності
§25. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму
§26. Поняття комунікації та комунікативності
§27. Участь у житті суспільства
§28. Солідарність і конкурентність як необхідні умови соціального прогресу

Тема 7. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§29. Еволюція уявлень про права людини
§30. Покоління прав людини*
§31. Фундаментальні права і свободи людини
§32. Громадянські та політичні права людини
§33. Економічні, соціальні та культурні права
§34. Права й відповідальність людини та громадянина*
§35. Відповідальність держави перед людиною
§36. Міжнародні механізми захисту прав людини*

Тема 8. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

§37. Громадянське суспільство, його суть, функції та атрибути
§38. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування
§39. Громадянське суспільство в Україні
§40. Громадська думка та її функції
§41. Громадська думка як інститут громадянського суспільства

Тема 9. ПОЛІТИКА У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

§42. Політика як суспільне явище
§43. Політична система: сутність, структура, функції
§44. Типи політичних систем
§45. Політична система сучасної України
§46. Політичні партії
§47. Політична культура. Політична соціалізація
§48. Політична еліта й політичне лідерство

Тема 10. ДЕМОКРАТІЯ

§49. Поняття демократії
§50. Принципи демократії, її ідеали та цінності
§51. Демократія як політичний режим
§52. Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством*
§53. Вибори як один з інструментів демократії
§54. Типи виборів. Виборча система в Україні
§55. Абсентеїзм. Відповідальність за порушення виборчого процесу*

Тема 11. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§56. Види та функції ЗМІ
§57. ЗМІ як засіб формування громадської думки. Свобода слова та цензура
§58. Соціальна відповідальність преси
§59. Інформаційний простір України

Тема 12. НАЦІЯ

§60. Поняття нації. Нація етнічна та нація політична
§61. Світовий досвід націєтворення
§62. Нація і націоналізм
§63. Формування політичної нації в Україні

Тема 13. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

§64. Полікультурність як добросусідство культур
§65. Самобутність та рівноцінність різних культур
§66. Міжнаціональні відносини. Причини виникнення міжнаціональних конфліктів і шляхи їх розв’язання
§67. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві

Тема 14. УКРАЇНА І СВІТ

§68. Геополітичне становище сучасної України
§69. Місце України в інтеграційних процесах Європи та світу
§70. Стратегічне партнерство
§71. Україна у світовій економіці
§72. Міграційні процеси в Україні та світі. Хвилі міграції. Становище мігрантів в Україні*.
§73. Внесок українців у світову науку та культуру
§74. Роль української діаспори у процесі суспільного розвитку України та світу
* Для вивчення на профільному рівні

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія