Фізика, Засєкіна, Т. М., підручник для 11 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 2012
ISBN: 978-966-2542-03-50
Автор(и): Засєкіна, Т. М.
Формат: PDF (Flash)
Розділ 1. Електричне поле

§1. Взаємодія електрично заряджених тіл
§2. Електричне поле
§3. Електричне поле заряджених поверхонь
§4. Провідники та діелектрики в електричному полі
§5. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі
§6. Робота по переміщенню заряду в електричному полі
§7. Потенціал електричного поля
§8. Електроємність
§9. Використання конденсаторів у техніці
§10. Енергія електричного поля

Розділ 2. Електричний струм

§11. Електричний струм
§12. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
§13. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа
§14. Електричний струм у металах
§15. Термоелектричні явища.
§16. Струм у вакуумі та його застосування
§17. Електропровідність напівпровідників
§18. Напівпровідникові прилади та їх застосування
§19. Електричний струм в рідинах та його використання
§20. Електричний струм у газах
§21. Технічне використання самостійного газового розряду та плазми

Розділ 3. Електромагнітне поле

§22. Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера
§23. Магнітне поле струму
§24. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
§25. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки
§26. Магнітні властивості речовини
§27. Виникнення індукційного струму
§28. Електрорушійна сила індукції
§29. Механізми виникнення індукційного струму в провідниках
§30. Самоіндукція
§31. Енергія магнітного поля струму
§32. Змінний струм
§33. Активний опір у колі змінного струму
§34. Конденсатор у колі змінного струму
§35. Котушка індуктивності в колі змінного струму
§36. Електричне коло змінного струму із активним та реактивним навантаженнями
§37. Робота і потужність змінного струму!
§38. Резонанс у колі змінного струму
§39. Генератори змінного струму
§40. Трансформатор

Розділ 4. Електромагнітні коливання та хвилі

§41. Отриимання вільних електромагнітних коливань
§42. Рівняння, що описують процеси в ідеальному коливальному контурі
§43. Затухаючі електромагнітні коливання
§44. Автоколивання
§45. Утворення і поширення електромагнітних хвиль
§46. Характеристики електромагнітних хвиль
§47. Властивості електромагнітних хвиль
§48. Передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль
§49. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот

Розділ 5. Хвильова та геометрична оптика

§50. Природа світла
§51. Явище інтерференції
§52. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках
§53. Практичне використання інтерференції
§54. Дифракція світла
§55. Дифракційна ґратка
§56. Дисперсія світла
§57. Поляризація світла
§58. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики
§59. Відбивання світла. Дзеркала
§60. Заломлення світла
§61. Лінзи
§62. Оптичні прилади і системи
§63. Елементи фотометрії

Розділ 6. Квантові властивості матерії

§64. Гіпотеза квантів Планка
§65. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
§66. Тиск світла
§67. Фотоефект
§68. Застосування фотоефекту
§69. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла
§70. Модель атома Резерфорда-Бора
§71. Експериментальне підтвердження постулатів Бора
§72. Хвильові властивості матерії
§73. Основні положення квантової механіки
§74. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів
§75 Спектри теплового випромінювання та люмінесценції
§76. Рентгенівське випромінювання
§77. Квантові генератори та їх застосування

Розділ 7. Фізика атомного ядра та елементарних частинок

§78. Атомне ядро
§79. Радіоактивність
§80. Закон радіоактивного розпаду
§81. Ядерні реакції І
§82. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.
§85. Загальна характеристика елементарних частинок
§86. Види взаємодій
§87. Класифікація елементарних частинок
Відповіді

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія