Фізика, В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий, підручник для 11 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 2011
ISBN: 978-966-2542-02-8
Автор(и): В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий
Формат: PDF (Flash)
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Розділ І. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І СТРУМ

§1. Електричне поле
§2. Напруженість електричного поля
Це цікаво знати
§3. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів
Це цікаво знати
§4. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля
Задачі на вправи
§5. Електричний струм. Електричне коло. З'єднання провідників
§6. Робота та потужність електричного струму
§7. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
Це цікаво знати.
Лабораторна робота № 1. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
Задачі на вправи
§8. Електричний струм у різних середовищах
§9. Електричний струм у напівпровідниках
§10. Донорні та акцепторні домішки. Електричний струм через p-n-p перехід
§11. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідників
Це цікаво знати
Лабораторна робота № 2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
Задачі та вправи
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

Розділ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

§12. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
§13. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції
§14. Сила Ампера. Сила Лоренца
Це цікаво знати
Задачі на вправи
§15. Магнітні властивості речовини. Магнітний запис інформації
Це цікаво знати
§16. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції
Лабораторна робота № 3. Дослідження явища електромагнітної індукції
§17. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
Задачі на вправи
§18. Змінний струм. Генератор змінного струму
Це цікаво знати
§19. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму
Задачі на вправи
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

МЕХАНІЧНІ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Розділ 3. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

§20. Коливальний рух. Період і частота коливань
§21. Гармонічні коливання
§22. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника
Лабораторна робота № 4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.
§23. Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс
§24. Поширення механічних коливань у пружному середовищі
Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі
Задачі та вправи
§25. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі
§26. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру
§27. Затухаючі та вимушені електромагнітні коливання. Резонанс
§28. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі
Це цікаво знати
§29. Швидкість поширення, довжина, частота електромагнітної хвилі
Шкала електромагнітних хвиль
§30. Властивості електромагнітних хвиль та їх застосування
Задачі та вправи
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА

Розділ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА

§31. Розвиток поглядів на природу світла
§32. Поширення світла в різних середовищах. Явища на межі двох середовищ
Це цікаво знати
Задачі та вправи
§33. Інтерференція світла
§34. Дифракція світла
Лабораторна робота № 5. Спостереження інтерференції та дифракції світла
§35. Поляризація світла. Поперечність світлових хвиль і електромагнітна теорія світла
Це цікаво знати
§36. Дисперсія світла
Задачі та вправи
§37. Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка
§38. Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект
§39. Застосування фотоефекту
§40. Люмінесценція
§41. Квантові генератори та їх застосування
§42. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
Задачі та вправи
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

Розділ 5. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

§43. Історія вивчення атома
§44. Квантові постулати Бора
§45. Модель атома Гідрогену за Бором. Труднощі теорії Бора
§46. Спектроскоп. Спектральний аналіз
Це цікаво знати
Лабораторна робота № 6. Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини
§47. Рентгенівське випромінювання
Задачі та вправи
§48. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер
§49. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§50. Ядерні реакції
§51. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану
§52. Фізичні основи ядерної енергетики
§53. Дія радіоактивного випромінювання на живий організм
§54. Елементарні частинки, їх класифікація та характеристика
Задачі та вправи
Перевірте свої знання
Контрольні запитання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Робота № 1. Вивчення конденсаторів
Робота № 2. Дослідження електричних кіл
Робота № 3. Визначення довжини світлової хвилі
Робота № 4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
Робота № 5. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості
Робота № 6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

§55. Сучасна фізична картина світу
§56. Науково-технічний прогрес і проблеми екології
§57. Фізика і загальнолюдські цінності
Узагальнююче повторення курсу фізики

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

Фізичні задачі навколо нас
Відповіді до рубрики «Задачі та вправи».
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»
Словник фізичних термінів
Предметно-іменний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія