Хімія, Буринська Н. М.. Депутат В. М.. Суд, Підручник для 10 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Педагогічна думка
Рік: 2010
ISBN: 978-966-644-160-0
Автор(и): Буринська Н. М.. Депутат В. М.. Суд
Формат: PDF (Flash)
Передмова
Як користуватися підручником
Правила поведінки в кабінеті хімії
Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії
РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи

§1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук
Практична робота І. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук
§2. Обчислення за хімічними рівняннями
§3. Сучасні уявлення про будову атома
§4. Будова електронних оболонок атомів
§5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделеева у світлі уявлень про будову атома
§6. Характеристика властивостей атомів елементів
§7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома
§8. Хімічний зв’язок
§9. Кристалічні ґратки
§10. Валентність і ступінь окиснення
§11. Окисно-відновні реакції
§12. Розчини. Процес розчинення речовин
§13. Кількісний склад розчинів
Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації
§14. Гідроліз солей
§15. Хімічна рівновага
РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки

Гідроген. Водень

§16. Гідроген
§17. Водень. Фізичні властивості. Добування
§18. Хімічні властивості водню. Застосування
Практична робота 3. Відновні властивості водню
Хімічні елементи VІІА групи

§19. Загальна характеристика
§20. Хлор. Фізичні властивості. Добування
§21. Хімічні властивості хлору. Застосування
§22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди
Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти
§23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку
§24. Фтор. Бром. Йод
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів»
Хімічні елементи VIA групи (халькогени)

§25. Загальна характеристика
§26. Кисень. Озон
§27. Сірка
§28. Сірководень. Сульфіди
§29. Сполуки Сульфуру(ІV)
§30. Сполуки Сульфуру(VI)
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру»
Хімічні елементи VA групи

§31. Загальна характеристика
§32. Азот
§33. Амоніак
Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним
§34. Солі амонію
§35. Обчислення виходу продукту
§36. Оксиди Нітрогену
§37. Нітратна кислота
§38. Нітрити та нітрати
§39. Колообіг Нітрогену в природі
§40. Фосфор
§41. Сполуки Фосфору
§42. Колообіг Фосфору в природі
§43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива
Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив
Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»
Хімічні елементи IVА групи

§44. Загальна характеристика
§45. Прості речовини Карбону. Адсорбція
§46. Хімічні властивості вуглецю
§47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій
§48. Оксиди Карбону
§49. Карбонатна кислота та її солі
Практична робота 10. Добування карбон(ІУ) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів
§50. Колообіг Карбону в природі
§51. Силіцій
§52. Сполуки Силіцію(ІV)
§53. Силікатні матеріали
РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки

§54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів
§55. Метали — прості речовини
§56. Хімічні властивості металів
§57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом
§58. Загальні способи добування металів
§59. Електроліз
§60. Корозія металів
Хімічні елементи IА — ІIIА груп

§61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи
§62. Лужні метали. Натрій і Калій
§63. Сполуки Натрію і Калію
§64. Обчислення вмісту металів у їх суміші
§65. Загальна характеристика хімічних елементів ІІА групи
§66. Магній і Кальцій
§67. Сполуки Магнію і Кальцію
§68. Твердість води та способи її усунення
§69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина
§70. Сполуки Алюмінію
Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп
Практична робота 12. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — ІІІА груп періодичної системи Д. І. Менделєева»
§71. Ферум
§72. Залізо
§73. Сполуки Феруму
Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»
РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин

§74. Загальні наукові принципи хімічного виробництва
§75. Виробництві) сульфатної кислоти
§76. Охорона навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами. Кислотні дощі
§77. Промисловий синтез амоніаку
§78. Сплави
§79. Доменний процес виробництва чавуну
§80. Способи виробництва сталі
§81. 3 історії розвитку чорної металургії в Україні. Металургія й охорона довкілля
Відповіді
Тлумачний словничок
Предметний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія