Фізика, Т. М. Засєкіна, М. В. Головко, підручник для 10 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Педагогічна думка
Рік: 2010
ISBN: 978-966-644-159-4
Автор(и): Т. М. Засєкіна, М. В. Головко
Формат: PDF (Flash)
ВСТУП

§1. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку
§2. Вимірювання фізичних величин
§3. Скалярні і векторні величини
§4. Графіки функцій та правила їх побудови
§5. Механіка - перша фізична теорія

Розділ 1. Кінематика поступального та обертального рухів матеріальної точки

§6. Способи опису руху
§7. Прямолінійний рівномірний рух
Загальні рекомендації щодо розв’язування задач з кінематики матеріальної точки
§8. Відносність механічного руху
§9. Рівномірний та нерівномірний рух
§10. Прямолінійний рівноприскорений рух
§11. Графічне зображення рівноприскореного руху
§12. Вільне падіння тіл - приклад рівноприскореного руху
§13. Рух тіла у полі земного тяжіння
§14. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу
§15. Рівномірний та нерівномірний обертальні рухи матеріальної точки
Найголовніше в розділі 1

Розділ 2. Динаміка поступального та обертального рухів матеріальної точки

§16. Механічна взаємодія тіл. Сила. Маса
§17. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку
§18. Другий закон Ньютона
§19. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
§20. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна взаємодія
§21. Рух штучних супутників Землі. Перша та друга космічна швидкість
§22. Сила пружності. Закон Гука
§23. Вага тіла. Невагомість
§24. Сили тертя
Загальні рекомендації щодо розв’язування задач з динаміки матеріальної точки
Приклади розв’язування задач на прямолінійний рух під дією декількох сил у горизонтальному та вертикальному напрямі
Приклади розв’язування задач на рух тіла по похилій площині
Приклади розв’язування задач на рух тіла по колу
Приклади розв’язування задач на рух системи зв’язаних тіл

Динаміка обертального руху твердого тіла

§25. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі
§26. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла

Статика

§27. Рівновага тіл
§28. Види рівноваги
Загальні рекомендації щодо розв’язування задач із статики

Рух у неінерціальних системах відліку

§29. Опис руху в неінерціальних системах відліку

Розділ 3. Закони збереження в механіці

§30. Імпульс. Закон збереження імпульсу
§31. Реактивний рух. Розвиток космонавтики
§32. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу
§33. Механічна робота. Потужність
Загальні рекомендації щодо розв’язування задач на механічну роботу
§34. Енергія. Кінетична енергія
§35. Потенціальна енергія тіла
§36. Закон збереження енергії
Загальні рекомендації щодо розв’язування задач на спільне застосування законів збереження імпульсу та енергії
§37. Рух рідин і газів. Закон Бернуллі

Розділ 4. Механічні коливання та хвилі

§38. Коливальний рух
§39. Гармонічні коливання
Загальні рекомендації щодо розв’язування задач на гармонічні коливання
§40. Перетворення енергії у гармонічних коливаннях
§41. Додавання гармонічних коливань
§42. Маятники
§43. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання
§44. Механічні хвилі
§45. Звук
§46. Інфразвукові та ультразвукові хвилі

Розділ 5. Релятивістська механіка

§47. Постулати спеціальної теорії відносності
§48. Відносність часу
§49. Відносність довжини
§50. Релятивістські співвідношення
§51. Закон взаємозв’язку маси та енергії
§52. Сучасні уявлення про простір та час
§53. Сучасні проблеми механіки
§54. Внесок українських учених у розвиток механіки
Лабораторні роботи
1.Вимірювання середньої швидкості руху тіла
2.Дослідження рівноприскореного руху
3.Дослідження руху тіла по колу
4.Вимірювання сил
5.Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
6.Вимірювання жорсткості
7.Вимірювання коефіцієнта тертя
8.Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
9.Визначення центра мас плоских фігур
10.Дослідження пружного удару двох тіл
11.Вивчення закону збереження механічної енергії
12.Дослідження коливань нитяного маятника
13.Дослідження коливань тіла на пружині
Відповіді до вправ
Додатки
Предметний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія