Фізика, Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко, Підручник для 10 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2010
ISBN:
Автор(и): Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко
Формат: PDF (Flash)
Дорогий друже!
Вступ. Навіщо і як вивчати фізику
Фізичні величини. Одиниці фізичних величин
Вимірювання. Похибки вимірювання
Математика - мова фізики
Наближені обчислення

Розділ 1. Кінематика

§1. Механічний рух. Траєкторія руху
§2. Шлях і переміщення
§3. Рівномірний прямолінійний рух
§4. Як розв’язувати задачі кінематики
§5. Графіки рівномірного прямолінійного руху
§6. Приклади розв’язування задач
§7. Відносність руху. Закон додавання швидкостей
§8. Рівноприскорений рух. Прискорення
§9. Приклади розв’язування задач
Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
§10. Графіки рівноприскореного руху
§11. Приклади розв’язування задач
§12. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння
§13. Приклади розв’язування задач
§14. Рух точки по колу
Головне в розділі 1

Розділ 2. Динаміка

§15. Перший закон механіки Ньютона. Інерціальні системи відліку
§16. Сила. Додавання сил. Маса
§17. Другий закон механіки Ньютона
§18. Третій закон механіки Ньютона
§19. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння
Лабораторна робота 2. Вимірювання сил
§20. Сила пружності
§21. Сила тертя
§22. Як розв’язувати задачі динаміки
§23. Основи статики. Рівновага важеля
§24. Умови рівноваги тіл. Стійка і нестійка рівновага
§25. Приклади розв'язування задач на рівновагу важеля
Лабораторна робота Л? 3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
§26. Центр тяжіння (центр мас)
§27. Закони збереження в механіці. Замкнута система
§28. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
§29. Реактивний рух
§30. Освоєння космосу
§31. Механічна робота і потужність
§32. Кінетична енергія
§33. Потенціальна енергія
§34. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла .
§35. Закон збереження механічної енергії
Головне в розділі 2

Розділ 3. Релятивістська механіка

§36. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі
§37. Відносність одночасності подій
§38. Взаємозв’язок маси і енергії
Головне в розділі 3
Молекулярна фізика і термодинаміка

Розділ 4. Властивості газів, рідин, твердих тіл

§39. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
§40. Маса молекул. Кількість речовини
§41. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії
§42. Закон Бойля-Маріотта
Лабораторна робота № 4. Дослідження ізотермічного процесу
§43. Закон Гей-Люссака
§44. Абсолютна шкала температур
§45. Рівняння стану ідеального газу. Закон Шарля
§46. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
§47. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара
§48. Вологість повітря. Точка роси
Лабораторна робота № 5. Вимірювання відносної вологості повітря
§49. Поверхневий натяг рідин. Капілярні явища
§50. Будова і властивості твердих тіл
§51. Полімери
Головне в розділі 4

Розділ 5. Основи термодинаміки

§52. Термодинамічні системи і макропараметри стану речовини
§53. Внутрішня енергія тіла
§54. Робота газу
§55. Перший закон термодинаміки
§56. Теплові двигуни
Головне в розділі 5
Відповіді до вправ
Алфавітний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія