Батьківські збори "Самооцінка дитини. Як допомогти дитині розвинути талант"
Самооцінка дитини. Як допомогти дитині розвинути талантМета: ознайомити батьків із науково обґрунтованими підходами до вирішення проблеми формування у дітей позитивної адекватної самооцінки; націлити батьків на створення в сім’ях умов, які допомагають розвитку позитивної самооцінки особистості дитини і розвитку цих здібностей.

Підготовка. Під час класних годин учні заповнюють анкети «Моє місце і значення у класі», «Я — особистість». Обробка результатів мікродосліджень. Оформлення.Перебіг зборів

І. Оголошення теми, пояснення актуальності проблеми

Образ власного «я» у кожної людини виступає як установка по відношенню до самої себе, створюючи систему уявлень про себе. По своїй суті це є самопізнання. Воно складається із усвідомлювання своїх фізичних, інтелектуальних, моральних якостей та їх самооцінки.

Дитині необхідно мати позитивне уявлення про себе, це є необхідною умовою щастя. Діти із заниженою самооцінкою схильні в усьому знаходити нездоланні перешкоди. Ситуація іспитів для таких дітей є незносною. Умовою правильної самооцінки є наявність свободи. Свобода кожної людини полягає в тому, щоб не відчувати диктату влади над собою інших людей, а самій визначати свої сили, цілі й способи їх досягнення.

Батьки як найближчі люди можуть впливати на формування позитивної «я»-концепції. І в сім’ї, і у шкільному колективі кожен учень має перебувати в центрі уваги, лише в такому разі може сформуватися почуття власної значимості, яке є основою для становлення і розвитку позитивних уявлень про себе.

ІІ. Ознайомлення з інформацією

1. Оголошення результатів анкетування

Учні нашого класу склали тести «Я і моє місце в класі», а також перелік сумних і радісних подій за цей навчальний рік, і виявилося, що радісних подій у наших дітей набагато більше, а це дозволяє констатувати у них наявність сприятливого соціального багажу.

2. Загальна інформація про адекватність самооцінки учнів класу.
3. Визначення поняття «обдарованість»
Обдарованість — це вияв природних можливостей організму людини, що значно перевищують середній рівень. Найбільших успіхів людина досягає тоді, коли її здібності та схильності вчасно виявлені й розвинуті. Для обдарованих дітей характерними є рання мова, великий словниковий запас, допитливість, енергійність, кмітливість, самостійність. Обдаровані діти мають гарну пам’ять, яка базується на ранньому мовленні та абстрактному мисленні. Розрізняють загальну обдарованість — здатність людини досягати успіхів у багатьох видах праці та мистецтва, — і спеціальну обдарованість, яка проявляється в одному із видів діяльності (технічній, математичній, музичній, художній). Серед учнів класу більшість мають і загальну обдарованість, і музичну, артистичну, художню.

Реалізація здібностей залежить від умов середовища, навчання і виховання. Окремі конкретні психофізіологічні показники зумовлені лише спадково. Зовсім не здібних людей не буває. Важливо вчасно виявити здібності й розвивати їх.

4. Анкета «Про таланти дитини, як їх виявити» (методика А. де Хана і Г. Кафа)
Ваша дитина обов’язково має обдарованість в одній із восьми сфер людської діяльності. Оцінити правильність вашого припущення про здібності дитини допоможе тест.

Оцініть у балах (від 2 до 5) кожну характерну ознаку. Якщо якась характеристика особливо підходить — 5 балів, «добре» — 4 бали і т. д., але не менше 2 балів. Потім необхідно додати бали кожного розділу. Отриману суму поділіть на кількість ознак таких талантів. Наприклад, суму балів, яка оцінює технічні здібності необхідно поділити на шість.

1. У вашої дитини очевидні технічні здібності, якщо вона:
• цікавиться різними механізмами і машинами;

• любить конструювати моделі, прилади;

• сама «докопується» до причин несправностей і «капризів» механізмів та любить загадкові несправності і збої в роботі механізмів;

• намагається лагодити несправні механізми, використовувати старі деталі для створення нових іграшок, приладів, виробів, знаходить оригінальні рішення;

• любить і вміє малювати («бачить») креслення та ескізи;

• цікавиться спеціальною, навіть дорослою, технічною літературою.

2. Ваша дитина має музичний талант, якщо вона:
• любить музику і музичні записи, завжди прагне туди, де можна послухати музику; дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодію, уважно вслухається в них і запам’ятовує;

• якщо співає чи грає на музичному інструменті, вкладає у виконання багато почуттів і енергії, свій настрій;

• створює власні мелодії;

• навчилася або вчиться грати на якомусь музичному інструменті.

3. У вашої дитини здібності до дослідницької діяльності, якщо вона:
• наділена яскраво вираженою здібністю до розуміння абстрактних понять, до узагальнень;

• вміє чуйно виразити словами чужу думку або спостереження, причому нерідко висловлює не з метою похвалитися, а для себе;

• виявляє інтерес до науково-популярних видань, дорослих статей і книг, випереджаючи однолітків, причому віддає перевагу цій, а не розважальній літературі;

• із задоволення проводить час за створенням власних проектів, схем, конструкцій, колекцій;

• не падає духом і не надовго охолоджується щодо роботи, якщо її винахід не підтриманий або осміяний.

4. Артистичний талант виявляється у дитини, якщо вона:
• часто, коли їй бракує слів, виражає свої емоції мімікою, жестами, рухами;

• прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захватом про щось розповідає;

• змінює тональність і вираз голосу, мимоволі наслідуючи людину, про яку розповідає;

• із великим задоволенням виступає перед аудиторією, причому прагне, щоб її глядачами були дорослі;

• із вражаючою вас легкістю «переживає» чиїсь звички, пози, вирази;

• пластична і відкрита до всього нового;

• любить і розуміє значення красивого або характерного одягу.

5. У вашої дитини непересічний інтелект, якщо вона:
• добре міркує, ясно мислить, розуміє недоказане, вловлює причини та мотиви вчинків інших людей;

• має гарну пам’ять;

• легко і швидко вловлює нову пізнавальну інформацію;

• ставить багато продуманих і виправданих ситуацією запитань;

• цікавиться книгами, причому за власною програмою;

• переганяє своїх однолітків у знаннях; набагато ширше і краще за своїх однолітків поінформована про події і проблеми, які не торкаються її безпосередньо;

• має почуття власної гідності і здорового глузду, розважлива не за роками;

• дуже сприйнятлива, спостережлива, швидко реагує на все нове і несподіване у житті.

6. Не сердьтесь на вашого пустуна — у дитини просто спортивний талант, якщо вона:
• енергійна і весь час намагається працювати, рухатися;

• смілива до нерозсудливості й не боїться синців і ґуль;

• майже завжди перемагає у бійці або якій-небудь спортивній грі;

• невідомо коли навчилася легко упоратися із ковзанами, лижами, м’ячами;

• краще за багатьох однолітків фізично розвинена і координує свої рухи, рухається легко, пластично;

• віддає перевагу замість книг і спокійних розваг іграм, змаганням, навіть безцільній біганині;

• здається, ніколи серйозно не втомлюється;

• неважливо, цікавиться вона усіма видами спорту чи якимось одним, але у неї є свій герой-спортсмен, якого вона наслідує.

7. У вашої дитини літературні обдарування, якщо вона:
• розповідаючи про що-небудь, вміє дотримуватися обраного сюжету, не губить основної думки;

• любить фантазувати або імпровізувати на тему дійсної події, причому надавати події чогось нового і незвичайного;

• вибирає у своїх оповіданнях ті слова, які добре передають емоційні почуття героїв сюжету;

• зображує персонажів своїх фантазій живими і цікавими;

• любить, усамітнившись, вигадувати оповідання, можливо, про власне життя.

8. І, нарешті, художні здібності вашої дитини можуть виявлятися у тому, що вона:
• не знаходячи слів, вдається до малювання або ліплення для того, щоб виразити свої почуття або настрій;
• у своїх малюнках відтворює розмаїття предметів, людей, тварин, ситуацій, а не «зациклюється» на зображенні чогось, що цілком вийшло;
• серйозно ставиться до витворів мистецтва, стає вдумливою і дуже серйозною, коли її увагу привертає якийсь витвір мистецтва або пейзаж;
• із задоволенням ліпить, малює, креслить, комбінує матеріали та фарби; прагне створити який-небудь твір, який очевидно має прикладне значення — прикраси для дому, одягу чи щось подібне;
• не боїться висловлювати власну думку навіть про класичний твір, причому може навіть спробувати критикувати, наводячи цілком розумні докази.

5. Визначення педагогічних здібностей батьків
• Чутливість — головна здібність батька й матері.

• Максимальне прагнення допомогти дитині.

• Слідування за емоціями дитини (не випереджувати емоційного досвіду).

• Безоцінююче ставлення до дитини (приймати дитину такою, якою вона є).

• Прагнення відчути те, що відчуває дитина (зрозуміти її).

• Артистичні здібності (емоційна стабільність, можливість володіти ситуацією і своєю поведінкою в ній).

• Перцептивні здібності: проникливість, спостережливість, уважність до дитини.

ІІІ. Підсумок

Рішення зборів:

1. Сприяти формуванню у дітей позитивної адекватної самооцінки, розвивати творчі здібності дитини.

2. У житті класного колективу і в сім’ї підтримувати процес становлення і прояву неповторної індивідуальності особистості дитини, сприяти її соціально корисним нахилам і починанням.

3. Провести в класі разом із психологом заняття-тренінги учнів щодо проблем самопізнання і самовиховання.

Как заснуть быстрее - 6 советов
Тарас Шевченко – України син
Идеальная осанка
Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Как удержать своего любимого мужчину
10 причин, почему мужчины бросают женщин

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія