Велика Британія
Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати основні ознаки економічного життя країн Великої Британії в 1815–1847 рр.; переходу Британії до політики вільної торгівлі;

• визначати основні ознаки політичного й суспільного життя країн Великої Британії у 1815–1847 рр.;

• називати причини і наслідки парламентської реформи в Англії, чартистського руху;

• порівнювати політику консерваторів та лібералів;

• давати характеристику видатним особистостям;

• застосовувати та пояснювати терміни й поняття.

Основні поняття: «промислова революція», «парламентська реформа», «чартистський рух», «торі», «віги», «хартія», «білль».

Історичні діячі: королева Вікторія, Веллінгтон, Ч. Грей, В. Ловетт, Д. Гарні.

Основні події:

• 1832 р. — перша парламентська реформа в Англії;

• 1838 р. — складено першу чартистську хартію;

• 4 лютого 1839 р. — у Лондоні відкрився перший чартистський з’їзд (конвент);

• 1840–1842 рр. — нове піднесення чартизму;

• 1848 р. — завершення третього етапу чартистського руху.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів

Хронологічні завдання

1. Співвіднесіть дати і події.
1 1804 р.
А Встановлення континентальної блокади

2 1805 р.
Б Тільзітський мир

3 1806 р.
В Трафальгарська битва

4 1807 р.
Г битва під Ватерлоо

Д проголошення Наполеона «імператором французів»

Відповідь: 1 Д; 2 В; 3 А; 4 Б.

2. Співвіднесіть дати і події.

1 1808 р.
А «Битва народів» під Лейпцигом

2 1812 р.
Б вторгнення французских військ до Іспанії

3 1813 р.
В Віденський конгрес

4 1814–1815 рр.
Г період консульства у Франції

Д похід Наполеона на Росію

Відповідь: 1 Б; 2 Д; 3 А; 4 В.

Картографічне завдання

Співвіднесіть країни і території, приєднані до них за рішенням Віденського конгресу.
1 Сардинське королівство
А Бельгія

2 Данія
Б Норвегія

3 Голландія
В Шлезвіг, Голштейн

Г Савойя, Ніцца, Генуезька республіка

Відповідь: 1 Г; 2 В; 3 А.

Текстове завдання

Знайдіть помилки в тексті.

1. Імператор Росії Олександр I наполягав на дотриманні принципу «легітимізму» для збереження Французької держави.(Міністр закордонних справ Франції Талейран наполягав на дотриманні принципу «легітимізму» для збереження Фран-

цузької держави.)

2. Три держави — Франція, Іспанія та Італія — взяли участь у створенні Священного союзу. (Три держави — Австрія, Пруссія і Росія — взяли участь у створенні Священного союзу.)

3. Рішенням Віденського конгресу була реставрована династія Бурбонів у Франції. (Реставрація Бурбонів у Франції відбулася після зречення Наполеоном трону.)

II. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. По закінченні епохи наполеонівських воєн і революційних потрясінь для Європи було дуже важливим відновити економіку й зміцнити громадянський мир на континенті. В Англії в цей час відбуваються зміни, які призводять до встановлення відносної стабільності в суспільстві, триває становлення правової держави і громадянського суспільства. До середини XIX ст. у країні зміцнився парламентський режим, який сприяв утвердженню громадянського миру, перевага віддавалася політиці реформ.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Модернізація економіки

Робота з таблицею

Заповнити таблицю «Найважливіші винаходи кінця XVIII — початку XIX ст.» і відповісти на питання.
Країна
Дата
Винахідник
Що винайшов
Значення винаходу

Англія
1733
Джон Кей
Летючий човник

1738

Джон Уайатт,

Люїс Пауль
Прядильна машина

1738

Джеймс Харгрівс
Механічна прядка «Джені»

1771

Річард Аркрайт

Заснував першу

у світі прядильну

фабрику з ватерними машинами

1785

Едтунд Картрайт
Ткацький верстат

Продуктивність ткацтва збільшилася у 40 разів

1765
Джеймс Уатт
Парова машина

1797

Генрі Модслей
Перший верстат

з металу — токарно-

гвинторізний
Удосконалення

техніки, у тому числі й військової

Америка
1807

Роберт Фултон
Перший пароплав

«Клермонт»
Освоєння нових територій

Англія
1814

Джордж

Стефенсон
Перший паровоз
Встановлення торгових та економічних зв’язків

1825
Георг Стефенсон
Перша залізниця
Формування ринків

Америка
1835
Семюель Кольт
Револьвер

Німеччина
1836
Дрейзе
Нарізна рушниця

Франція
30-і рр.
Ньєпс, Дагер
Фотографія

Запитання

1. В якій країні було здійснено найбільшу кількість винаходів?

2. Як називається процес заміни ручної праці машинною?

3. В якій галузі застосовувалася більшість винаходів?

4. Які наслідки матиме поява винаходів?

5. Як, на вашу думку, змінилося становище робітників?

Групова робота

Учитель пропонує учням утворити групи. Кожна група вибирає собі питання для вивчення. На основі матеріалів учні готують групове повідомлення з обраного питання.

• 1-а група. Промислова революція в Англії.

• 2-а група. Розвиток шляхів сполучення.

• 3-я група. Розвиток торгівлі.

• 4-а група. Становище робітників.

Учитель пропонує учням прочитати документи, відповісти на питання й виконати завдання.

Текст 1. Промислова революція

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Гольман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 296.

«До середини XIX ст. в Англії завершився промисловий переворот. Всі нові технічні винаходи і різноманітні машини почали використовуватися на головних стадіях виробничого процесу в усіх основних галузях англійської промисловості. Добре оснащене машинною технікою текстильне виробництво — в першу чергу бавовняне — посідало передові позиції. Проте швидкими темпами, особливо в 30–40-і роки, зростала важка промисловість, зокрема

машинобудування. Засновувалися фабрики і спеціальні фірми з виробництва верстатів, цілих систем машин, різних механізмів.

Англія не тільки обладнала власні фабрики машинами різних типів, але й почала їх вивозити: за 1826–1850 рр. експорт машин збільшився більш ніж у 6 разів. До середини століття фабричне виробництво машин запанувало над виготовленням їх вручну.

Удосконалені сільськогосподарські знаряддя дозволили поглибити оранку, ширше застосовувати дренажні роботи, добрива та інші досягнення агрономії».

Запитання і завдання

1. Назвіть галузі промисловості Англії, в яких відбувся промисловий переворот.

2. Назвіть основні галузі промисловості англійського виробництва.

3. Спробуйте сформулювати поняття «промислова революція».

4. Як зміни у промисловості вплинули на розвиток сільського господарства?

Текст 2. Транспортне сполучення

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Гольман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 296.

«З розвитком фабричного капіталізму було нерозривно пов’язане залізничне будівництво. Паровоз був винайдений Дж. Стівенсоном 1814 р. Будівництво першої у світі залізниці Стоктон —Дарлінгтон завершилося 1825 р., потім була побудована велика дорога Ліверпуль — Манчестер (1829), а за 1835–1849 рр. довжина шляхів збільшилася з 540 км до 9,5 тис. км. Внутрішній ринок країни, що склався в результаті промислової революції, отримав

міцний сполучний остов. З появою пароплава (винайдений американцем Р. Фултоном 1807 р.) з’явилася можливість активно використовувати мережу каналів».

Запитання

1. Як називалася перша англійська залізниця?

2. Як будівництво залізниць впливало на торгівлю?

Текст 3. Розвиток торгівлі

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Гольман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 296.

«Успіхи виробництва сприяли збільшенню експорту. Вивезення продукції з Англії на зовнішні ринки зросло за 1830–1849 рр. більш ніж у 4 рази. Зауважимо, що поруч з текстильними товарами значну частку експорту складала тепер продукція важкої промисловості. Підйом економіки був тісно пов’язаний з розквітом науки».

Запитання

• Які галузі промисловості набували розвитку?

Текст 4. Становище англійських робітників

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Гольман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 296–297.

«До середини століття населення країни налічувало вже 21 млн чоловік, причому швидкий приріст жителів припав на другу чверть століття (з 1801 р. в Англії регулярно проводилися переписи населення). Неухильно зростало промислове населення: до 1851 р. Воно становило вже близько 43 %. Під тиском великого капіталу і великого землеволодіння відбувався інтенсивний процес пролетаризації ремісників, дрібних фермерів, уцілілих на той час селян. Осіб найманої праці налічувалося до середини століття вже 5 млн, що разом із членами сімей становило більшість населення країни.

Аграрна криза 1815 р., згодом економічні кризи 1816 і 1819 рр., 1836–1838 рр. завдали глибоких потрясінь англійському суспільству.

Бідність і відчай охопили трудящих. Безробітні, за свідченням сучасників, «заповнили всю країну від краю до краю». Перші виступи народу відбулися вже 1815 р., у подальші роки заворушення збільшувалися: страйки, посилення «злочинного духу» луддизму, протести проти дії «хлібних законів», «голодні бунти», створення протизаконних тред-юніонів...»

Текст 5. Зміни у становищі англійських робітників

Виппер Р. Ю., Реверсов И. П., Трачевский А. С. История нового времени. — М., 1995. — С. 318–319.

«У цьому економічному перевороті винахід машин був особливо важким для пролетаріату. Машини скорочували попит на робочі руки, викидали людей з роботи, а створення безробітної маси призводило до зниження заробітної платні. До того ж машини не тільки скорочували кількість робітників, але й давали можливість фабрикантам і заводчикам замінювати працю дорослого робітника дитячою і жіночою працею.

Поява пролетаріату, що супроводжувалося безробіттям та бідністю, ставила в державному житті Європи нове питання про поліпшення становища робітників і викликала з боку пролетаріату спроби впливати на державне життя, яке перебувало в руках буржуазії».

Запитання до текстів 4 і 5

1. Чим була спричинила зміна становища англійських робітників?

2. Як змінилося становище англійських робітників після промислового перевороту?

3. Як робітники відстоювали свої права?

4. Яких змін вимагали робітники?

Учні презентують результати групової роботи.

Робота з поняттями

Учитель підбиває підсумок і формує поняття «промислова революція».

Промислова революція — глибокі зміни у техніці промислового виробництва, зумовлені застосуванням машин, а також їх економічними та соціальними наслідками.

Визначення записується в зошит.

Особливості політичного розвитку країни. Парламентська реформа 1832 р.

Робота з поняттями

Лібералізм — напрям політичної думки, що обґрунтовує необхідність надання громадянам широких політичних та економічних свобод.

Парламентаризм — звичаї та правила взаємодії між виконавчою та законодавчою владою, включаючи відповідальність уряду перед парламентом, формування уряду на основі парламентської більшості.

Учитель говорить про те, що Англія з кінця XVIII ст. стала конституційною монархією, де реальна влада належала парламенту, але виборча система давно застаріла.

Метод «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний пункт параграфа і відповісти на питання, записані на дошці. Отримавши відповідь на запитання, учитель витирає їх із дошки.

1. Назвіть англійські політичні партії.

2. Чиї інтереси представляли консерватори?

3. Чиї інтереси відстоювали ліберали?

4. Чиї інтереси захищали хлібні закони?

5. Яких заходів вживав уряд для припинення лудистського руху?

6. Які вимоги висували робітники?

7. Які організації захищали права робітників?

8. Що повинна була змінити парламентська реформа?

Вікторіанська епоха

Учитель пропонує учням самостійно опрацювати відповідний текст підручника і скласти історичний портрет діяча.

Для цього можна використовувати пам’ятку зі складання характеристики історичного діяча.

Пам’ятка зі складання характеристики історичного діяча

1. Розкрийте основні відомості про життєвий шлях історичного діяча. Визначте, що вплинуло на формування поглядів і переконань його особи.

2. Дайте характеристику рис вдачі історичної особи. Визначте ступінь відповідності особистих якостей задачам, які вирішував історичний діяч.

3. Визначте способи досягнення мети, які використовував даний діяч.

4. Визначте, чиї інтереси представляв історичний діяч.

5. Виявіть суперечності, якщо вони є, в діяльності історичного діяча, визначте їх причини.

6. Розкрийте значення і роль історичного діяча.

7. Дайте власну оцінку історичної особи та її діяльності. Чартистський рух

У ч и т е л ь.

У 1836–1838 рр. Англію охопила криза перевиробництва, яка призвела до активізації робочого руху. Основною метою робочого руху була зміна системи державного управління. Свої вимоги робітники висловили в хартіях, які вони планували передати до парламенту. Тому рух робітників за виборчу реформу в Англії отримав назву «чартизм».

Робота з документами

Учитель пропонує учням ознайомитися з документами і відповісти на питання.

Текст 6. Із першої Національної петиції

Новая история в документах и материалах. — М., 1934. — Вып. 1 . — С. 285–288.

«Протягом 23 років ми насолоджуємося глибоким миром. Все ж таки, незважаючи на всі прагнення та вміння вигідно використовувати їх, ми обтяжені стражданням і в суспільному,

й у приватному житті.

Ми знемагаємо під тягарем податків, яких все ж таки, виявляється, не вистачає для потреб наших правителів; наші промисловці перебувають на краю банкрутства; наші робітники вмирають з голоду; капітал не дає прибутку, а праця не винагороджується; будинок ремісника спустошений, проте комора лихваря повна; робочий будинок переповнений, а фабрика порожня.

Ми дивилися в усі сторони, ми старанно шукали причини потреби, такої тяжкої і такої тривалої.

Ми не можемо знайти жодної з них ні в природі, ні в провидінні. Небо було милостиве до народу, але безумство наших правителів обернуло в ніщо благодать Божу».

Запитання

1. Якими були історичні умови, за яких був створений документ? Коли і де він з’явився?

2. Інтереси якої верстви населення він виражає?

3. Назвіть причини тяжкого становища робітників.

Текст 7. Друга петиція чартистів

Новая история в документах и материалах. — М., 1934. — Вып. 1 . — С. 289–290.

«Петиція народу Сполученого королівства, що підписався нижче, стверджує: урядова влада має своїм першоджерелом народ, її задача — захист свободи всіх і сприяння добробуту всіх. Вона повинна бути відповідальною перед усім народом. Там, де відмовляють у представництві, треба чинити опір щодо обкладення податками. З 26 млн тільки 900 000 мають право голосу. Ваша Величність отримує з податків на свої особисті витрати по 164 ф. 17 ш. 10 п. щодня, король Ганноверський — 57 ф. 10 ш., архієпископ Кентерберійський — 52 ф. 10 ш., тоді як багато тисяч робітничих сімей мають по 3 пенси на душу в день... Ваші прохачі скаржаться на те, що вони обтяжені жахливими податками для сплати відсотків за

таким нечуваним національним боргом... В Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсі тисячі людей вмирають через гостру потребу. І Ваші прохачі, усвідомлюючи, що бідність є головною причиною всіх злочинів, з почуттям здивування, змішаного з тривогою, стежать

за тим, як мало робиться для бідних, немічних і старих...»

Запитання

1. У чому чартисти бачили задачі державної влади?

2. Як, на вашу думку, державна влада Англії ставилася до народу?

3. Чому чартисти вважали бідність небезпечною для держави?

Текст 8. Лідер угрупування «фізичної сили»

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: АСТ, 2003. — С. 26.

«Я стою за проведення революції вогнем, кров’ю до ножа, до смерті... Якщо правителі добровільно не змінять існуючого порядку, якщо вони докорінно не знищать всього цього, то вони дочекаються революції, якої так бояться... Ми зруйнуємо цю фортецю неправди, споруджену ними для зневажання законів Господа і людських...

Ми перетворимо всю країну, зі сходу і заходу, з півночі і півдня, на одне страхітливе багаття, загасити яке ніхто не буде в змозі, ми знищимо всі фабрики паперовопрядильних тиранів

і будинки тих, хто створив їх пограбуваннями і вбивствами, розоривши мільйони людей, створених Господом для рівного щастя...»

Запитання

1. Якими були історичні умови, за яких був створений цей документ? Коли і де він з’явився?

2. Що засуджує і до чого закликає автор документа?

3. Якими, на вашу думку, могли бути наслідки реалізації даної політичної програми?

4. Чому подібні заклики не знайшли підтримки серед англійських робітників?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Охарактеризуйте економічне становище Англії.

2. Чому головною проблемою в англійському суспільстві стала необхідність парламентської реформи?

3. Які демократичні вимоги містилися в Народній хартії? Чим вони відрізнялися від здійсненої парламентської реформи 1832 р.?

4. Чому парламентська реформа 1832 р. не зупинила боротьбу за реформування виборчого права?

5. Чи змогли досягти поставленої мети чартисти? Свою відповідь поясніть.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Заповнити таблицю «Політика англійських урядів 1815–1847 рр.».
Політика консерваторів
Політика лібералів

Делаем глазки красивее!
Чай. Лікувальне значення рослинних чаїв
Площа трикутника
Вправи та задачі на додавання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка
Правильная походка
О. Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм». Г. Бойко «Обіцяльник». В. Гринько «Мирилки». М. Чумарна «Казка про друга»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія