Тема. Франція
Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• досліджувати політичний розвиток Франції у 20–40-і рр. ХІХ ст.;

• визначати причини і наслідки Липневої революції, характер і суть Липневої монархії;

• характеризувати особливості економічного розвитку Франції;

• порівнювати становище англійських та французьких робітників;

• давати характеристику визначним особистостям цього періоду;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Основні поняття: «Реставрація», «Липнева монархія», «Липнева революція», «промисловий переворот», «соціалісти-утопісти».

Історичні діячі: Людовік XVIII, Карл X, Поліньяк, Луї-Філіпп, О. Бланкі, Л. Блан,

П. Прудон.

Основні події:

• Червень 1815 р. — друга реставрація Людовіка XVIII;

• 1824–1830 рр. — правління Карла X;

• 27–29 липня 1830 р. — Липнева революція;

• 1830–1848 рр. — Липнева монархія.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів

1. Співвіднесіть терміни і визначення.

1 Промислова

революція

А напрям політичної думки, яка обґрунтовує необхідність надання громадянам широких політичних та економічних свобод

2 парламентаризм

Б рух за виборчу реформу

3 лібералізм

В глибокі зміни в техніці промислового виробництва, зумовлені застосуванням машин, а також їхні економічні та соціальні наслідки

4 чартизм

Г звичаї і правила взаємодії виконавчої і законодавчої влади, включаючи відповідальність уряду перед парламентом,

формування уряду на основі парламентської більшості

Д масове звільнення робітників

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 А; 4 Б.

2. Співвіднесіть імена політичних діячів і факти їхньої біографії.

1 У. Ловетт

А лідер «Політичного союзу»

2 Ф. О. Коннор

Б лідер блоку «фізичної сили» Лондонської асоціації робітників

3 Т. Атвуд

В лідер організації «Священний місяць»

4 Дж. Гарні

Г лідер блоку «моральної сили» Лондонської асоціації робітників

Д лідер «Великого Північного союзу»

Відповідь: 1 Г; 2 Д; 3 А; 4 Б.

3. Співвіднесіть дати і події.

1 1838 р.

А_друга петиція чартистів про Народну хартію

2 1839 р.

Б поразка руху чартистів

3 1842 р.

В_перша петиція чартистів про Народну хартію

4 1848 р.

Г II Національний конвент чартистів

Д I з’їзд чартистів

Відповідь: 1 Д; 2 В; 3 А; 4 Г.

4. Співвіднесіть назви політичних партій та їхню діяльність.

1 Торі

А ухвалення закону про знищення рабства в англійських колоніях

2 Віги

Б ухвалення «хлібних законів»

В скасування податку на користь бідних і позбавлення безробітних будь-якої допомоги

Г надання обмежених виборчих прав католикам

Д зниження мит на низку імпортних товарів

Відповідь: 1 Б, Г, Д; 2 А, В.

5. Знайдіть помилки в тексті.

1) У період правління королеви Вікторії уряд торі втілив у життя законопроекти про шкільну і військову реформи. (У період правління королеви Вікторії уряд вігів утілив у життя законопроекти про шкільну і поштову реформи.)

2) У 30–40-і рр. Англія імпортувала текстиль і продукцію важкої промисловості.

(У 30–40і рр. Англія експортувала текстиль і продукцію важкої промисловості.)

II. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. У Франції була відновлена династія Бурбонів. Відомий політичний діяч Талейран сказав про Бурбонів у період Реставрації: «Вони нічого не забули і нічого не навчилися». Нам належить дізнатися про події у Франції 1815–1848 рр. і з’ясувати

причини нестабільності в державі.

III. Вивчення нового матеріалу

Буржуазна монархія

У ч и т е л ь.

Розгром армії Наполеона Бонапарта в битві при Ватерлоо призвів до другої реставрації монархії Бурбонів у Франції. На трон було повернено Людовіка XVIII. Король дарував Франції нову конституцію — Хартію 1814 р.

Робота з документом

Учитель пропонує учням прочитати документ і відповісти на питання.

Текст 1. Із конституційної хартії Людовіка XVIII

Хрестоматия по новой истории, 1640–1870: Пособие для учителя / Сост. В. Г. Сироткин и др.; Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990. — С. 11 8–11 9.

«...Сучасне становище королівства вимагало видання конституційної хартії... Найдорожчим... є те, щоб всі французи жили між собою, як брати, і щоб ніколи жоден гіркий спомин не порушив би більше спокій...

— Французи рівні перед законом, якими б не були їхні титули і чини...

— Особиста свобода їх однаково гарантована: ніхто не може бути підданий переслідуванню або затриманню інакше, як у передбачених законом випадках...

— Французи мають право обнародувати й друкувати свої думки, узгодивши це із законами...

— Особа короля недоторканна і священна. Його міністри відповідальні. Виконавча влада належить виключно королю.

— Король є верховний глава держави.

— Законодавча влада здійснюється спільно королем, палатою перів і палатою депутатів від департаментів.

— Закон пропонується королем...

— Палати можуть... просити короля запропонувати закон... і вказати, який повинен бути його зміст...

— Палата депутатів складається з депутатів, обраних колегіями.

— Ніякий депутат не може бути допущений до палати, якщо йому не має 40 років і він не платить тисячу франків прямих податків...

— Виборці, що беруть участь у виборах депутатів, мають платити прямі податки у розмірі 300 франків і бути за віком не менше 30 років від народження...»

Запитання

1. Якими були історичні умови, коли створювався цей документ?

2. Назвіть мету видання хартії.

3. Назвіть форму державного правління Франції, яку затверджувала хартія.

4. Чим, згідно з хартією, обмежувалася влада короля?

5. Поясніть принцип нового виборчого права, який був встановлений у країні.

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель наголошує, що Хартія 1814 р. встановила в країні конституційну монархію. Панівне становище в країні посіли землевласники, які поділили владу з великою буржуазією. Це був перший крок до створення буржуазної монархії.

Липнева революція 1830 р. «Три славні дні»

У ч и т е л ь.

Після смерті в 1824 р. бездітного Людовіка XVIII корону успадкував його молодший брат граф д’Артуа, який став королем Карлом X (1824–1830). Щороку цей король дедалі більше повертався до методів старого порядку. Він вживав заходів, що обмежували права широких верств суспільства, у тому числі й правлячої верхівки.

Робота з підручником

Учитель пропонує учням прочитати відповідний пункт параграфа й відповісти на запитання: «Які заходи Карла X спровокували політичну кризу?».

• Звільнено 250 наполеонівських генералів;

• компенсація колишнім емігрантам за втрачене в роки революції майно;

• розбещена Національна гвардія.

У ч и т е л ь. Політичну кризу посилювали економічні кризи, що періодично спалахували у країні та призводили до зростання числа бідних і безробітних. Намагаючись придушити опозицію, Карл Х у липні 1830 р. наважився на здійснення державного перевороту, підписавши ряд указів.

Робота з документом

Учитель пропонує учням розглянути документ і відповісти на запитання.

Текст 2. Із декретів Карла X

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: А.С.Т., 2003. — С. 20.

«Ми, Карл, милістю Божої король Франції,... за доповіддю нашого кабінету міністрів запроваджуємо таке: ...Свобода періодичного друку відміняється... Будь-який жур-

нал і періодичне або напівперіодичне видання, незалежно від його змісту, може з’явитися як у Парижі, так і його департаментах лише з дозволу, отриманого від нас авторами і видавцем. Дозвіл цей поновлюється кожні три місяці. Він може бути скасований».

Запитання

1. Як характеризує даний документ внутрішню політику короля Карла X?

2. Як ви вважаєте, чого намагався досягти король Карл X?

3. Як ви вважаєте, чи було можливим відновлення старих порядків у Франції?

У ч и т е л ь. Окрім скасування свободи друку, король розпустив палату депутатів і різко обмежив виборче право. Закони Карла X стали приводом для революції.

Текст 3. Очевидець про Липневе збройне повстання 1830 р.

Хрестоматия по новой истории, 1640–1870: Пособие для учителя / Сост. В. Г. Сироткин и др.; Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990. — С. 11 9.

«Із самого ранку все населення Парижа перебувало в русі; загони з передмістя... вирушали в дорогу.

Озброєні громадяни захопили ратушу, інші оволоділи баштою Нотр-дам, прикріпили до неї трикольоровий прапор і вдарили в набат. Все було готове до бою: весь порох і свинець, які знайшлися у торговців, був захоплений...

...Регулярний бій відбувався в усіх районах Парижа. Основним театром нападу і захисту була міська ратуша. Жителі,... сповнені завзяття, вирішили перемогти або загинути: вони розташувалися в будинках, на дахах і безперервно стріляли по військах, що проходили вулицями.

...Народ... атакував казарми жандармерії... Спочатку атакуючі були відбиті, але нарешті їм вдалося захопити будівлю ... Все, що в ній знаходилося, було вивантажене на вулиці та підпалене. Ніхто нічого собі не привласнив, сумлінність доходила до того, що у во-

гонь кидали срібло і гроші...»

Запитання

1. Де почалися революційні події?

2. Як ви думаєте, чому революційні події отримали назву «три славні дні»?

У ч и т е л ь.

Палата депутатів ухвалила рішення передати корону Франції близькому родичу Бурбонів Луї Філіппу Орлеанському, оскільки ліберали бачили в ньому людину, здатну проводити політику компромісу, розпочату Людовіком XVIII.

Нового короля називали «король-буржуа». Луї Філіпп був найбільшим володарем лісів і фінансистом.

Король підписав нову Конституцію «Хартію 1830 р.».

Робота з порівняльною таблицею

Учитель пропонує учням прочитати відповідний пункт підручника, скласти порівняльну таблицю «Французькі конституції 1814 і 1830 рр.» і відповісти на питання.

Критерії для порівняння

Хартія 1814 р.

Хартія 1830 р.

Влада короля

Глава держави; верховний головнокомандуючий;

здійснював законодавчу і виконавчу владу

Король керує на запрошення народу;

втратив право видавати закони

Обмеження влади

короля

Парламент

Парламент

Виборчі права

Обмеження виборчих прав

майновим і віковим цензом

Зниження майнового

і вікового цензу

Приватна власність

Недоторканність приватної

власності

Недоторканність приватної власності

Демократичні

права і свободи

Проголошення демократичних свобод

Проголошення демократичних

свобод

Запитання

1. Назвіть основні відмінності двох французьких конституцій.

2. Як ви вважаєте, чию владу закріплювала Хартія 1830 р.?

Промислова революція у Франції

Робота з документом

Учитель пропонує учням розглянути документи і відповісти на запитання.

Текст 4. Промисловий розвиток Франції

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И. Гольман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 309.

«Помітних успіхів досягла текстильна промисловість, перш за все бавовняна, в якій інтенсивно відбувалася механізація прядильного виробництва; споживання виляску майже потроїлося.

У шовковій промисловості поширився механічний ткацький верстат Жаккара. З 1815 до 1830 р. удвічі збільшилися виплавка чавуну і видобуток вугілля. З 1818 р. почалося застосування кам’яного вугілля в металургії, до 1825 р. на ньому виплавлялася вже 1/3 за-

ліза, що вироблялося в країні. Парових машин у Франції було ще замало, але їхня кількість зростала — з 65 у 1820 р. до 620 у 1830 р.

У цілому ж, у промисловості в цей час ще переважали капіталістична мануфактура і дрібні майстерні ремісничого типу. В економіці домінуючу роль зберегло сільське господарство: 1827 р. з 8,7 млрд франків національного доходу на нього припадало 5 млрд франків».

Новая история стран Европы и Америки: Первый период: Учеб. для вузов по спец. «История» / Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук, Л. И.Гольман и др.; Под ред. А. В. Адо. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 315.

«До кінця першої половини XIX ст. фабрична організація виробництва переважала в усіх головних галузях текстильної промисловості. Швидкими темпами розвивалися бавовняна індустрія (імпорт виляску з 1830 по 1840 р. майже подвоївся), виробництво вовни (імпорт вовни зріс з 1830 по 1845 р. у 4 рази). З виробництва шовку Франція вийшла на перше місце у світі. Велику роль в експорті відігравали різноманітні предмети розкоші.

Серйозні зміни сталися й у важкій промисловості. У металургії на зміну деревному вугіллю приходило кам’яне: до 1847 р. на коксі виплавлялося вже дві третини чавуну. Фабрично-заводський тип виробництва затвердився в чорній металургії, запроваджувався в машинобудуванні, яке виробляло парові машини, верстати та інше промислове устаткування, паровози. Кількість парових двигунів збільшилася з 1830 по 1848 р. у 8 разів (з 616 до 4853)».

Запитання до текстів 4 і 5

1. Назвіть факти, які свідчать про те, що у Франції відбувалася промислова революція.

2. Що можна сказати про темпи промислової революції у Франції?

3. Назвіть провідні галузі промисловості Франції.

4. Які товари експортувала Франція?

Хрестоматия по новой истории, 1640–1870: Пособие для учителя / Сост.В. Г. Сироткин и др.; Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990. — С. 11 5–11 6.

«Промисловці... не припиняли називати англійців «нашими одвічними суперниками». Головна рада мануфактури... билася... над питанням: чим Англія підкорила світ, підпорядкувала його своїй економічній гегемонії... Відсутність власного торгового фло-

ту, подібного до такого, як в Англії, позначалася на французькому експорті.

...Англія уявлялася французам... країною недосяжних технічних чудес... В усіх галузях промисловості значного поширення набули машини. ...Рух вагонів по рейках, але за допомогою коней, а не пари почався у Франції 1822 р. Але це нововведення... стосувалося... винятково перевезення вугілля.

...Для відбілювання бавовняних тканин французи зовсім не користувалися складними і дуже дорогими машинами, які в Англії застосовувалися повсюдно.

...Відсутність машин була зумовлена нестачею вільних капіталів у французькій промисловості... Машини виписувалися з Англії. Але коштували ці... машини французам надзвичайно дорого.

Розвиток французького машинобудування гальмувався нестачею кваліфікованих робітників..., технічною відсталістю французької чорної металургії, в яку нові методи виробництва... запроваджувалися вкрай повільними темпами».

Запитання

1. Назвіть державу, яка лідирувала у світовому промисловому виробництві.

2. Назвіть чинники, що сприяли швидкому економічному зростанню Англії.

3. Назвіть причини, які заважали промисловому розвитку Франції.

Криза липневої монархії

У ч и т е л ь.

Промислова революція призвела до погіршення становища робітників. Зріс робочий день, знизилася заробітна платня. У середовищі робітників почалися заворушення.

Робота з документами

Учитель пропонує учням прочитати документи і відповісти на запитання.

Текст 7. Газета про повстання ліонських ткачів 1831 р.

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: А.С.Т., 2003. — С. 20–21.

«Ліонське повстання відкрило важливу таємницю — внутрішню боротьбу, що відбувається у суспільстві між класом багатіїв і класом, який нічого не має. Наше торгове і промислове суспільство має свою виразку, як і всі інші суспільства: ця виразка — робітники. Немає фабрик без робітників; а з робочим населенням, що дедалі зростає і завжди вимагає, немає спокою для суспільства...

Варвари, що загрожують суспільству, — не на Кавказі і не в татарських степах; вони — у передмістях наших фабричних міст; і не слід ображати цих варварів; на жаль! — їх більше слід жаліти, ніж засуджувати; вони страждають, нужда їх тисне... Вони сильніші, вони численніші, ви самі даєте їм зброю, і, нарешті, вони страшенно потерпають через злидні... Давати політичні права і національну зброю тим, у кого нічого захищати і хто може все забрати, — значить йти проти збереження суспільства. Ось що середній класс повинен краще, ніж будь-коли, розуміти з часу ліонських подій, інакше — він обдурений і сам перебуває у змові з метою досягнення власної своєї загибелі... Сучасне суспільство загине від своїх пролетарів, якщо воно не намагатиметься всіма можливими засобами на-

дати їм частку власності, або вона зробить їх активними та озброєними громадянами до того, як зробить їх власниками».

Запитання

1. Як ви думаєте, хто є автором документа? Які його політичні погляди?

2. Як автор характеризує робітників?

3. До чого закликає автор статті?

Текст 8. Листівка ліонських ткачів 1834 р.

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: А.С.Т., 2003. — С. 21.

«...Ми — люди, ми повинні зажадати для себе користуватися природними правами... Нам відмовили у цих правах, значить, ми маємо право боротися за те, щоб їх отримати. Звичайно, нам обтяжливо, що для повалення тиранії проливається кров. Але ця кров не може лягти на нашу голову, бо наші вороги почали вбивати нас раніше, ніж ми навіть подумали взятися за зброю... Нехай живее свобода! Прокляття тиранам!»

Запитання

1. До чого закликали автори листівки?

2. Якими методами робітники хотіли досягти зміни свого становища?

3. Наскільки, на вашу думку, можливе або неможливе застосування насильства?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Як ви вважаєте, чому Бурбони у 1815–1830 рр. не змогли відновити у Франції дореволюційні порядки?

2. Чим можна пояснити відставання французької промисловості від англійської на початку ХІХ ст.?

3. Чим можна пояснити той факт, що спочатку король-буржуа Луї Філіпп користувався великою популярністю в народі?

4. Які зміни сталися в політичному житті Франції після встановлення Липневої монархії?

5. Які зміни сталися в соціально-економічному житті Франції після встановлення Липневої монархії?

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про повстання декабристів у Росії.

3. Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про революційні події в Європі.

Екологічний калейдоскоп
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел
Как перенести жару: 5 правил
Вода
Вычисляем изменщика. Пособие для женщин
Літературна вікторина "У казки на гостинах"

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія