Китай у другій половині ХІХ ст.
 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• пояснювати причини самоізоляції Китаю;

• висвітлювати наслідки європейського проникнення у Китай;

• описувати рух тайпінів;

• характеризувати політику самозміцнення Китаю;

• характеризувати повстання тайпінів;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття «тайпіни», «іхетуані».

Основні події:

• 1644–1911 рр. — правління династії Цинь;

• 1840–1842, 1856–1860 рр. — «опіумні» війни;

• 1850–1864 рр. — рух тайпінів;

• 1898–1900 рр. — повстання іхетуанів.

Історичні діячі: Цисі, Хун Сюцюань.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів

Бесіда за запитаннями

1. Опишіть державний устрій Китаю в XVII — І пол. XIX ст.

2. Охарактеризуйте духовне життя китайського суспільства. У чому полягали його особливості?

3. Як ви вважаєте, чим була викликана політика самоізоляції Китаю?

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Понад 100 років Китай дотримувався політики «самоізоляції». Що принесло Китаю «відкриття» його європейцями?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

«Відкриття» Китаю. «Опіумні війни»

У ч и т е л ь.

«Відмичкою» до відкритих дверей Китаю стала для європейців та американців торгівля опіумом. Англійці налагодили контрабандне ввезення опіуму до Китаю з Індії.

Спроба заборонити ввезення опіуму китайським урядом стала причиною опіумних

воєн.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням самостійно прочитати учням відповідний текст параграфа й скласти таблицю «Опіумні війни у Китаї».

Опіумні війни

Дати

Учасники

Результати

Причини поразки

І опіумна війна

 

1840–

1842 рр.

 

Китай,

Англія

 

Підписання Нанкінського договору: передача Англії острова Ґонконґ, відкриття 4 портів для іноземних купців

Економічна та військово-

технічна

відсталість

Китаю

 

ІІ–ІІІ опіумні

війни

 

1856–

1860 рр.

Китай,

Англія,

Франція

 

Пекінський договір: іноземцям дозволена торгівля в усіх найважливіших портах і надані виняткові привілеї. Англійці і французи були непідсудні китайським законам.

Китай перетворювався на напівколонію

 

Тайпінський рух

У Китаї після поразки опіумних воєн почався рух протесту.

Учитель пропонує учням сформулювати причини цього руху, використовуючи текст інформаційних карток та раніше отримані знання.

Інформаційна картка № 1

Понад 2/3 землі перебували у володінні крупних поміщиків, і майже 90 % населення становили безземельні батраки та орендарі. Разом з тим населення Китаю швидко збільшувалося. З початку до середини XIX ст. кількість жителів у країні збільшилась

зі 180 до 400 млн чоловік. Земельні наділи селян постійно скорочувалися. Прогодувати сім’ю на кошти, які залишалися після виплати податків поміщику (за оренду віддавали 50 % урожаю) і державі, було неможливо.

Інформаційна картка № 2

Багато століть визначну роль у духовному житті китайців відігравало конфуціанство. Конфуцій розглядав державу як велику сім’ю, де «государ — батько і мати народу». Суспільство, згідно з Конфуцієм, має складатися з людей «які уникають крайнощів».

Китайці вважали, що сенс існування людей — досягнення повної гармонії між різними верствами населення в рамках мудро керованої держави. Імперія Цинь не відповідала цьому ідеалу.

Причини руху тайпінів

1. Послаблення влади імператора.

2. Погіршення становища селян.

3. Невідповідність між ідеальними уявленнями про державу і реальним життям.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про рух тайпінів. Решта учнів після виступу має відповісти на питання, записані на дошці.

Запитання

1. Чому селянський рух у Китаї отримав назву «рух тайпінів»?

2. Яка релігія була покладена в основу створення «Небесної держави загального благоденства»? Поясніть чому.

3. Яку територію контролювали повстанці?

4. Які реформи були проведені у Тайпінській державі?

5. Чому рух тайпінів зазнав поразки?

Політика самопосилення

У ч и т е л ь. Наприкінці XIX ст. в уряді та при імператорському дворі склалася впливова група найвпливовіших сановників, які виступали за оновлення різних сторін життя за європейським зразком. Їхня мета — досягти самопосилення Китаю, якому загрожувала остаточна втрата самостійності. Для цього потрібно було подолати економічну та військово-технічну відсталість Китаю. Тому китайські сановники виступали за реорганізацію армії, оснащення її сучасними видами зброї, розвиток крупної індустрії і сучасних засобів транспорту.

З’явилися перші навчальні заклади західного зразка, де вивчалися іноземні мови, закуповувалося промислове устаткування, з’явилися механізовані підприємства. У містах будувалися багатоповерхові будинки в європейському стилі, розвивалася банківська справа. Але курс на самопосилення не дав бажаного результату. Китай зазнав поразки у війнах із Францією та Японією (1894–1895).

Цим скористалися іноземні держави, які бажали збільшити свої володіння за рахунок територій у Китаї.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням прочитати відповідний текст параграфа і заповнити таблицю «Іноземна присутність в Китаї».

Країна

 

Дата

договору

Терміни оренди

території

Територія

 

Німеччина

1897 р.

99 років

Область Цзяочжоу, з військовим портом Циндао,півострів Шаньдун

Росія

1897 р.

25 років

Порти Порт-Артур, Дальній

Франція

1898 р.

99 років

Порт Гуанчжоувань

Англія

1898 р.

 

Порт Вейхай

У ч и т е л ь.

Китай охопила паніка. Країна опинилася перед загрозою розподілу іноземними державами.

Повстання іхетуанів

У ч и т е л ь.

У Китаї утворилося таємне товариство «Кулак в ім’я світу і справедливості», головною метою якого було звільнення Китаю від «іноземних варварів».

 Імператриця Цисі вирішила використати цей рух для війни з іноземними державами й повернення країні колишньої могутності.

Учитель пропонує учням виступити з повідомленнями про повстання іхетуанів.

Бесіда за запитаннями

1. Які держави брали участь у придушенні повстання?

2. Чому боротьба за відродження могутності Китаю зазнала поразки?

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Позначте чинники, які сприяли зростанню соціальної напруженості.

а) Зростання населення і нестача посівних площ (землі);

б) підрив традиційних засад;

в) бідність та убозтво народу;

г) сваволя і здирство урядовців;

д) спроби здійснити модернізацію країни за європейським зразком.

Відповідь: а, в, г.

2. Відновіть хронологічну послідовність подій.

а) Селянська війна тайпінів;

б) І «опіумна війна»;

в) ІІ «опіумна війна»;

г) проголошення Хун Сюцюаня імператором Тайпінської держави.

Відповідь: б — а — г — в.

3. Учитель пропонує учням відповісти на проблемне питання уроку, використовуючи метод «Прес».

— Що принесло Китаю «відкриття» його європейцями?

• Я вважаю, що...

• Тому що...

• Наприклад...

• Таким чином...

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Повторити підсумки франко-прусської війни 1870–1871 рр.

3. Повторити підсумки російсько-турецької війни 1877–1878 рр.


3 секрета красивого животика
Здоров’я і харчування. Практична робота
7 причин измен.
Как носить короткие платья
В. Бичко «Казка, друзі,— не на сміх...». І. Франко «Лисичка-кума»
Другая форма бровей – другое лицо.

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія