Складні речення з різними видами зв’язку (тренувальні вправи)
 

Мета: поглибити в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку, основні ознаки і структуру їх; розвивати вміння визначати вид складних синтаксичних конструкцій, складати лінійні й рівневі схеми; формувати творчі вміння моделювати, відновлювати й конструювати складні синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню учнями синтаксичного багатства художнього поетичного й прозового мовлення.

 

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів (афоризмів) у формі складних речень з різними видами зв’язку.

Культура мовлення і стилістика: інтонація складних речень з різними видами зв’язку.

Текст (риторичний аспект): складні речення з різними видами зв’язку в текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв’язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Генералізація знань учнів з теми

Дослідження-характеристика

· Виразно прочитати вірш Миколи Карпенка. Дослідити синтаксичну організацію поетичного твору. Накреслити рівневі схеми складних синтаксичних конструкцій.

* * *

Років тягар ляга мені на плечі,

Мій полудень зі мною вже на «ти»,

І все частіш повторюю, до речі:

Життя прожить — не поле перейти.

А молодість, хоча вона й далеко,

На крилах раптом думу принесе:

Бува, і поле перейти нелегко,

Якщо воно прострілюється все...

· Який зв’язок частин характерний ужитим у вірші складним реченням?

· Визначити тип підрядних частин у другій синтаксичній конструкції.

ІV. Виконання системи проблемно-пошукових завдань

Кодовий диктант (взаємоперевірка)

· Проаналізувати структуру складних речень з різними видами зв’язку. Цифрами позначити вид їх: 1 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і сурядним зв’язком; 2 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і підрядним зв’язком; 3 — складні синтаксичні конструкції з сурядним і підрядним зв’язком.

1. По вечері гості примощуються, де кому вигідніше, а господар виймає книжку, і починається лектура...

2. Хо збирає всю свою потугу: проймаючим холодом віє борода його, чудодійна сила, мов хмари ті, насуває найстрашніші картини перед очі лектора, а лектор наче не помічає сього.

3. Ураз Хо помічає, що від погляду того діються з ним незвичайні речі: з бороди вже не віє проймаючий холод, вона тратить свою чудодійну силу, тіло його меншає, легшає, немов частина його парою взялася або порохом розсипалася.

4. Хо підійшов до села, і перша хата, яка кинулася йому у вічі, була шпиталь, місце страждання і заразом боротьби з тим стражданням.

5. Тихо було, мертво, але Хо не помічав сього: він сидів, замислившись.

6. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накоалене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром

7. Скрізь тепер весело, ясно, світ божий скидається на рай, а білява панночка із смутними очима сумує (З тв. М. Коцюбинського).

Ключ. 1 — 2, 7. 2 — 3, 5, 6. 3 — 1, 4.

· Схарактеризувати засоби зв’язку в складних синтаксичних конструкціях: визначити вид сполучників (сурядний чи підрядний), синтаксичну роль сполучних слів і спосіб морфологічного вираження їх (частину мови).

· З’ясувати, зі скількох частин складаються складні синтаксичні конструкції. Назвати спочатку речення з трьома частинами, потім — з чотирма й шістьома.

Ключ. З трьох частин складаються 4–7 складні речення. З чотирьох частин складаються 1–2 складні речення. З шістьох частин складається 3 складне речення.

Дослідження-моделювання

· Змоделювати й записати афоризми, поєднавши частини їх з правого й лівого стовпчиків. Довести, що вислови сформульовано у формі складних синтаксичних конструкцій. Визначити вид їх.

 

 

1. Я зробив усе, що зміг;

 

 

2. Хто шукає — знаходить,

 

 

3. Утрачаючи все, не забудь зберегти добре ім’я;

 

 

4. Ти не вважай, що з-під хвилі спокійної дно проглядає;

 

 

5. Поки щасливо живеш, то й рахунку не матимеш друзям,

 

 

6. Коли будеш у Римі, живи римським звичаєм;

 

 

...а хто стукає — відчинять йому.

 

 

...якщо його втратиш, потім будеш ніщо.

 

 

...хто може, хай зробить краще.

 

 

...коли будеш в іншому місці, живи, як там живуть.

 

 

...а спохмурніє твій день — бути самотнім тобі.

 

 

...там, де спокійна вода,— може, найбільша глибінь (Зі словника афоризмів).

 

 

· Указати на засоби зв’язку у відновлених синтаксичних конструкціях. Накреслити лінійні схеми.

 

Дослідження-відновлення

· Відновити складні синтаксичні конструкції, розташувавши частини їх у відповідній послідовності. Розставити потрібні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. Коли народилася ця по-дитячому наївна істота. Ви тільки уявіть собі. Художниці було майже сімдесят років (М. Шинкарук).

2. Щоб сад навколо палацу перетворився на парк. Григорій Тарнавський був закоханий у Качанівку. Він подбав (В. Панченко).

3. Дисципліна вимагає засвоєння й виконання правил культури поведінки. Існує така взаємозалежність. А в культурі поведінки знаходять свій вияв конкретні вимоги дисципліни (А. Коваль).

4. Розгорніть будь-яку художню книжку. Як неохоче фразеологічні синоніми спілкуються з позитивними героями, але звиваються коло негативних. І ви побачите (В. Ужченко).

5. На Івана Купала дівчата ворожать на воді, пускаючи вінки іноді зі свічкою. Вогонь дуже часто виступає в поєднанні з водою. Щоб дізнатися про свою подальшу долю (В. Завадська).

· Визначити вид складних речень з різними видами зв’язку. Накреслити рівневі схеми їх.

 

Творче конструювання (робота в парах)

· За поданими схемами скласти складні синтаксичні конструкції. Виділити засоби зв’язку.

 

· Визначити стильову належність побудованих складних синтаксичних конструкцій.

· Зробити письмовий синтаксичний розбір одного з побудованих речень.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

· Виписати з художньої літератури 4–5 складних синтаксичних конструкцій. Схарактеризувати засоби зв’язку в них. Накреслити лінійні й рівневі схеми.


Взгляд налево – расстрел?
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення)
Місія
Самые полезные летние напитки
Каблуки требуют жертв
Ми - європейці: реальність та перспективи

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія