Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим)
Мета: сформувати в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку; навчити дев’ятикласників визначати основні ознаки складних синтаксичних конструкцій і структуру їх; розвивати вміння визначати вид складних речень з різними видами зв’язку, відрізняти їх від інших видів складних речень і простих ускладнених речень, складати лінійні й рівневі схеми; формувати творчі вміння відновлювати складні синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню учнями краси художнього слова.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Культура мовлення і стилістика: інтонація складних речень з різними видами зв’язку.

Текст (риторичний аспект): складні речення з різними видами зв’язку в текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв’язки: використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми

Творче спостереження з елементами аналізу

· Прочитати текст. Дослідити його синтаксичну організацію. Списати. Виділити частини складних речень, підкресливши граматичні основи. Указати на засоби зв’язку (інтонація, сполучники, сполучні слова).

Сіре небо кошлатилося брудними отарами, блищала дорога, а над річкою і над калюжами підіймався серпанок. Тхнуло мокрими парканами, які простягалися з одного боку їхнього завулку і з другого у глибину того туманцю, і там пропадали, ніби туман їх поїдав. Пахло ще травою й мокрим листям; брудні хмари хиталися й вигинались, погойдуючи вкритими вологим болотом спинами (В. Шевчук).

· Довести, що в перших двох складних реченнях наявні різні види зв’язку.

· Пояснити вживання крапки з комою в останньому реченні.

· Установити відповідність між схемами і вжитими в тексті складними реченнями.

1. [... ім. ] , (сп. сл. які ...) , і [ ... ], (спол. ніби ...).

2. [ ... ] ; [ ... ].

3. [ ... ] , [ ... ] , а [ ... ].

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Дослідження-аналіз

· Записати складні синтаксичні конструкції. Виділити засоби зв’язку в них. Указати на тип конструкції: а) з безсполучниковим і сурядним зв’язком; б) з безсполучниковим і підрядним зв’язком; в) з сурядним і підрядним зв’язком.

1. Тільки цвіркун цвіркоче в житі, шелестить сухий колос та інколи запідпальомкає перепелиця. 2. Якось обернулася Харитя назад, щоб покласти нажату жменьку, глянула навкруги — і страх обхопив її. 3. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці, над головою, межи колосками, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито й шелестіло вусатим колоссям. 4. Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмені; сльози затремтіли на її довгих віях. 5. Торік Харитя була ще маленька, маленькими рученятами вона не могла вдержати серпа, а тепер вже виросла, набралася сили, і руки побільшали. 6. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. 7. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер... (З тв. М. Коцюбинського).

Ключ. А — 1, 3, 5. Б — 4, 7. В — 2, 6.

· Пояснити відсутність коми перед сполучником і в першому реченні.

· Визначити складне речення, у якому одна з частин є умовно односкладним реченням. З’ясувати його вид.

Вибіркова робота

· Дослідити структуру речень. З’ясувати, які з них не є складними реченнями з різними видами зв’язку.

1. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо. 2. Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, і думала свою думу. 3. Василько вйокнув на коні, і вони побігли підтюпцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. 4. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. 5. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом, а Василькові згадалася тепла, ясна_ батькова хата. 6. Хо сидить на росяній траві, а стара пам’ять його підсовує йому образи, де свіжими, яскравими фарбами малюються події духу людського. 7. Василько глянув навкруги: здорові дуби стояли в лісі, мов страховища, і звідусюди простягали до нього цупкі чорні гілки (З тв. М. Коцюбинського).

Ключ. Не є складними реченнями з різними видами зв’язку 1, 2, 4 і 7-а синтаксичні конструкції.

· Виписати складні синтаксичні конструкції. Визначити вид їх. Накреслити схеми (лінійні й рівневі).

· Схарактеризувати речення, що не є складними синтаксичними конструкціями. Визначити, які з них є простими ускладненими реченнями, а які — складними.

Дослідження-аналіз з усним обґрунтуванням

· Дослідити синтаксичну організацію поетичних рядків. Визначити складне речення, у якому наявні всі типи зв’язку: безсполучниковий, сурядний і підрядний.

1. Вітер на травах квітне,

і хвиля у берег б’є,

бо в серці моєму рідне

було і сьогодні є...

В. Підпалий

2. Шкільне минуле в пам’яті озвалось:

писав я «мати» в зошиті, й мені

таким широким слово це здавалось,

що думав я — воно у множині.

А. Бортняк

3. Людське життя не заміліє,

Зробіть лиш те, що попрошу:

Усі, хто про безсмертя мріє,

Хай схиляться до споришу.

М. Руденко

4. Проспівали півні опівнічні,

І село потонуло у сні,

Тільки ніч, безовидна, як вічність,

Не дає забутися мені.

І. Гнатюк

· Визначити на вид складних синтаксичних конструкцій. Установити відповідність між складними реченнями і схемами їх.Ключ. 1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — в.

· Визначити, до якої частини мови належить виділене слово. Указати на спосіб творення його.

Дослідження-відновлення (робота в парах)

· Відновити й записати складні речення з сурядним і підрядним зв’язком, уставляючи потрібні сполучники і сполучні слова.

Схарактеризувати засоби зв’язку.

1. Під променями сонця танула крига, ... річки весело грали, ... малі діти гомоніли, тулилися до більших рік і плинули все далі до моря. 2. Біла скатертина снігу зійшла з полів і лугів, ... очам бузьків показалися широкополі лани, ... зеленіли густою рунню озимини, жита-пшениці, ополощені теплим весняним дощиком (З тв. Т. Бордуляка). 3. ... гілки покидає останній листочок, верба шукає забуття й покори в холодах, у снігах, ... ці речі для життя

неприйнятні. 4. Обережно ступаю по шерхкій гамі кольорів, ... по своїх літає, ... серцю хочеться знати, ... кольором воно колись упаде до цієї рідної землі (З тв. В. Думанського). 5. ... Федір Каченовський, півчий при дворі російського імператора, у середині ХVІІІ століття купував на Чернігівщині два хутори, він, звісно, й уявити не міг, ... мине час — ... його земля стане знаменитою дворянською садибою, унікальним архітектурно-парковим ансамблем (В. Панченко). 6. Повертало на обід, ... здавалося, ... день ще й не починався (С. Скляренко). 7. На вогонь можна дивитися нескінченно й щоразу бачити в ньому щось нове, ... потім настає

мить, ... вже ні про що не думаєш (О. Васильківський).

· Накреслити рівневі схеми відновлених синтаксичних конструкцій. Визначити вид складних речень з різними видами зв’язку.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

· Скласти узагальнювальну таблицю (або схему) на тему «Основні види складних речень з різними видами зв’язку». На кожен вид синтаксичної конструкції дібрати приклад з художньої літератури.

Эффект загара в домашних условиях
Барви осені
Как правильно выбрать крем?!
Звуки дж, дж’, буквосполучення дж – закріплення
Как правильно умываться молоком?
«Волшебные» ингредиенты Афродиты.

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія