Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тренувальні вправи)
 

Мета: удосконалити в учнів загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням коми, двокрапки, тире в безсполучникових складних реченнях; сформувати вміння визначати доцільність уживання відповідного розділового знака між частинами безсполучникового складного речення; розвивати творчі вміння відновлювати, моделювати й конструювати безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями відповідно комунікативного завдання; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати моральну культуру дев’ятикласників.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння прислів’їв і приказок, що мають будову безсполучникових складних речень.

Культура мовлення і стилістика: особливості інтонації безсполучникового складного речення.

Текст (риторичний аспект): використання безсполучникових складних речень у текстах публіцистичного й художнього стилів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами узагальнення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація теоретичних положень з розділу «Безсполучникове складне речення»

Мовознавча вікторина

·         Дати відповіді на запитання:

1. Які ознаки характерні безсполучниковим складним реченням?

2. Які смислові відношення можуть виражати безсполучникові складні речення?

3. Сформулювати правила постановки коми, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні. Навести приклади.

4. Сформулювати правила вживання двокрапки в безсполучниковому складному реченні. Навести приклади.

5. Сформулювати правила постановки тире в безсполучниковому складному реченні. Навести приклади.

6. Назвати види інтонації в безсполучниковому складному реченні.

7. Чи є взаємозалежність між інтонацією і розділовими знаками в безсполучниковому складному реченні?

8. Яка стилістична функція безсполучникових складних речень?

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок

Пунктуаційний практикум (самоперевірка)

·         Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити вживання коми, тире і двокрапки в простому і складному реченні.

Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини її погляди на світ суспільні явища громадські та родинні стосунки побут тощо. Люди кажуть «Посієш вчасно збереш рясно». І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

·         Перевірити написане з ключем.

Ключ. Прислів’я і приказки — стислі крилаті вислови: у них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини: її погляди на світ, суспільні явища, громадські та родинні стосунки, побут тощо. Люди кажуть: «Посієш вчасно — збереш рясно». І жодного слова звідси не викинеш: тут сконцентровано багатовіковий

досвід народу.

·         Знайти безсполучникові складні речення. Зробити синтаксичний розбір їх.

Творчий диктант

·         Доповнити початки складних речень так, щоб утворилися безсполучникові, ураховуючи типи смислових відношень, подані в дужках.

Культура мовлення — це духовне обличчя людини ... (пояснення). Основою мовленнєвої культури є грамотність ... (доповнення). Але цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Будеш вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень ... (умова-наслідок). Треба активно розвивати своє мовлення ... (пояснення).

Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення ... (причина). Людина ясно, логічно мислить ... (зіставлення). І навпаки, в людини немає думок ... (наслідок). Мовлення тоді гарне, коли воно повно й точно передає думки чи відтворює образи, легко сприймається, усім зрозуміле. Грамотне, багате мовлення — не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів. Це ще й вияв поваги до людей, до народу... Отже, висока культура мови не можлива без високої загальної культури ... (пояснення).

·         Визначити основну думку тексту. Дібрати заголовок. З’ясувати стиль і тип мовлення.

·         Назвати мікротеми тексту, що розкривають загальну тему; використати їх як пункти плану. Усно переказати змодельоване висловлювання.

Виконання тестових завдань (взаємоперевірка)

1. У безсполучниковому складному реченні Сон ніжний землю обійма за плечі я чую неньки колискову (Г. Радеька) між його частинами вживається.

А Кома.

Б Крапка з комою.

В Двокрапка.

Г Тире.

2. У безсполучниковому складному реченні Придивіться у рідному краї наша мова вкраїнська страждає (Л. Таран-Пономаренко) між його частинами вживається.

А Кома.

Б Крапка з комою.

В Двокрапка.

Г Тире.

3. Правильну схему речення Ми цінуємо барвінок за його «лікарську допомогу» з нього виготовляють ліки від дуже важких хвороб (розділові знаки вилучено) зазначено.

А [ ], [ ]. одночасність

Б [ ]: [висновок].

В [умова] — [ ].

Г [ ]: [причина].

4. Уживається двокрапка між частинами безсполучникового складного речення.

А Надворі вже стемніло десь далеко на небі засяяла перша зірка (М. Коцюбинський).

Б Не посадив жодного дерева за своє життя плати за чисте повітря (Нар. творчість).

В Упаде мороз на яблуневий цвіт тоді залишимося без врожаю (Нар. творчість).

Г Вкотре переконуєшся скільки таємниць приховує в собі мова (І. Вихованець).

5. Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та схемами-моделями їх (розділові знаки випущено).

А Сталось диво тоді камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував.

В. Самійленко

Б Мову зневажили корінь всиха.

Л. Гнатюк

В Буде сонце в зеніті квітнуть Буде небо, як цвіт, голубіть. Г. Шепітько

Г Тебе ніколи, рідне слово, Не забував я ти мені Звучало, щире і чудове, В мої ясні і в чорні дні... В. Тарноградський

Д І мріється з маленького дитяти З літами виросте палкий співець. С. Черкасенко

Е Не полишай хоч ти мене ніколи Без тебе, рідне слово, пропаду. О. Завгородній

1 [умова] — [ ].

2 [ ]: [причина].

3 [ ]: [пояснення].

4 [ ], [ ].

одночасність

5 [ ]; [ ].

одночасність

6. Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та схемами-моделями їх (розділові знаки випущено).

А Звичайно, все за рік не відновити Пошкоджено чимало поколінь. Є. Ссааві

Б Збирай, як діамант, ті слова Твого народу в них душа жива. С. Черкасенко

В Літає радість щастя світе Дзвенять пташки в садах рясних Сміються знову трави, квіти... Олександр Олесь

Г Минули навіки дні чорних негод

Живе Україна! Олександр Олесь

Д Усе збагнуть нічого не збагнуть

В тобі, велика українська мово. В. Галата

Е Ти у степах, наче воля, складалась В казці, в житті, у легенді і пісні, Скрізь ти, велика, дзвеніла, кохалась... І. Цитович

1 [ ], [ ], [ ].

одночасність

2 [ ] — [наслідок].

3 [ ]: [пояснення].

4 [ ] — [ ].

з іставлення

5 [ ]: [причина].

6 [ ]; [ ].

одночасність

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

·         Ураховуючи типи смислового зв’язку між частинами, зазначеними в дужках, доповнити початки речень так, щоб утворилися безсполучникові складні речення. Пояснити вживання розділових знаків.

Мова наша є таємницею... (доповнення). Дивуєшся дорогоцінності мови нашої... (пояснення). Простежимо коріння української мови... (умова). Людина створила мову... (протиставлення). Святі слова (рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа) тримають нас на світі... (причина). Отже, найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова... (причина).


Множення на 10,100,1000
Хто я? Який?
Как носить короткие платья
Как устроить девичник
Ми - європейці: реальність та перспективи
Глубокая эпиляция бикини – красота требует жертв?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія