Ділові папери. Заява. Автобіографія
Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників з основними вимогами до складання заяви, автобіографії; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння й навички користуватися офіційно-діловим стилем мовлення в повсякденному житті.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів дев’ятикласників

Бесіда з учнями з метою відтворення знань, які необхідні будуть на уроці

1. Якою є сфера використання офіційно-ділового стилю?

2. Розказати про його основне призначення.

3. Які основні ознаки має офіційно-діловий стиль?

4. Чим відрізняється офіційно-діловий стиль від інших стилів мовлення?

5.Які документи ви опрацьовували в попередніх класах? Назвати основні особливості їх. (Лист, адреса, план роботи, оголошення, розписка, протокол).

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Коментар учителя. Автобіографія — це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності. Цей документ завжди складається від руки. Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша (2,5 см). Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу. Дати в документі пишуть за таким зразком: 12 березня 2005 року, у листопаді 2007 року, протягом 2005/06 н. р., 02.04.08.

Заява — це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб.

Розрізняють заяви прості (які містять лише прохання) і складні (у яких містять мотивацію прохання). Якщо до заяви додають документи, то подають перелік їх. Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресата й адресанта розміщують на аркуші праворуч угорі.

V. Колективна робота з текстами-взірцями

· Прочитати зразки документів і зробити висновок про їхній зміст та оформлення.

Директорові

Херсонської загальноосвітньої школи

І–ІІІ ступенів № 1

Устиновій Н. В.

учня 9-А класу

Калюжного Олега Сергійовича

ЗАЯВА

Прошу видати мені документи про закінчення дев’ятого класу у зв’язку зі вступом до Академічного ліцею при Херсонському державному університеті.

28.06.09 (підпис)

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Вовкун Наталія Сергіївна, народилася 15 березня 1992 року в с. Шмидтово Снігурівського району Миколаївської області. У 1998 році була зарахована до першого класу Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області. У 2005 році закінчила вісім класів цієї ж школи. У цьому ж році вступила до дев’ятого класу математичного профілю фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті, який закінчила у 2008 році.

У 2008 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Менеджмент та економіка». Нині студентка другого курсу. Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости класу та групи.

Склад сім’ї: батько — Вовкун Петро Іванович, 1965 р. н., учитель праці Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області; мати — Вовкун (Степанова) Ганна Максимівна, 1968 р. н., лікар-педіатр Снігурівської районної лікарні; сестра — Вовкун Олена Петрівна, 2002 р. н., учениця третього класу Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області;

брат — Вовкун Артем Петрович, 2007 р. н. 08.11.09 (підпис)

VІ. Підготовча робота до самостійного складання заяви

Навчальне редагування

· Прочитати фрагменти заяв. Відредагувати їх, прокоментувати допущені помилки.

1. Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс економіко-правового факультета Херсонського державного університета.

2. Прошу відпустити мене з занять на 3 дні, бо у мене будуть змагання з плавання в місті Кривий Ріг.

3. Прошу прийняти мене на роботу у хірургічний відділ на посаду медсестри з 1 червня по 31 серпня 2009 року.

4. Прошу надати мені відпустку за власний рахунок тривалістю 24 дні, з 10 липня по 2 серпня 2007 року для відбування санаторного післяопераційного лікування.

5. Ректорові луганського національного педагогічного університета ім. Т. Шевченка професору Петренко Миколі Івановичу.

· Усно скласти заяву, використовуючи матеріали виконаного завдання.

Лінгвістичне дослідження (робота за варіантами)

· Записати у формі давального відмінка однини сполуки, утворені прізвищем, іменем та по батькові. Навести граматичні варіанти.

Варіант 1

Петрів Костянтин Кирилович, Товстуха Остап Микитович, Хміль Леон Емільович, Худаш Юхим Львович, Федів Андрій Корнійович, Кавич Лев Денисович, Тихолід Ілля Любомирович, Смілко Лук’ян Петрович.

Варіант 2

Любоницька Софія Леонтіївна, Дейнека Яна Миколаївна, Василиха Майя Терентіївна, Сушениця Ярослава Антонівна, Чепіга Юлія Сергіївна, Довгошия Надія Мар’янівна.

VІІ. Самостійне складання заяви

· Скласти заяву про ваше зарахування до 10-го класу школи, у якій ви навчаєтеся.

· Скласти заяву на ім’я директора Академічного ліцею при Херсонському державному університеті Мішукова Олега Васильовича з проханням зарахувати Вас до вказаного ліцею на навчання.

VІІІ. Підготовча робота до самостійного складання автобіографії

Спостереження за навчальним матеріалом

· Прочитати фрагмент автобіографії відомого українського письменника Григорія Косинки. Які відступи від вимог офіційно-ділового стилю містить цей текст?

...Року 1899-го, 17 листопада ст. ст., у селі Щербанівці, на Київщині, у Наталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я.

...Змалку — така вже доля всіх селянських дітей — я пас влітку скот, а зимою ходив до земської школи — в сусіднє село Красне, звідки родом була мати. Краснянська школа — мій перший університет...

...У вільний час я дуже любив книжки читати, отож завжди надокучав батькові, щоб купили мені в Києві яку-небудь книжку (батько часто на заробітки до Києва їздили — дрова грузити,

цеглу на будівлі носити, «лінію» десь копати); батько, бувало, привозили на цілий злотий книжок тих — Шерлок Холмс, Бова Королевич — багато всякого мотлоху...

...Року 1913-го батько одвели мене до сусідського села Трипілля у волость... Довго, пам’ятаю, вони просили волосного писаря, щоб той узяв мене «за мальчика» — копії службові переписувати...

· Які відступи від вимог офіційно-ділового стилю містить цей текст?

Дослідження-зіставлення

· Порівняти невідредаговані і відредаговані фрагменти автобіографій. З’ясувати недоліки, які було усунено.

1. Батько — Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві «Ладога» на посаді замісника директора по виробництву.— Батько — Іванець Дмитро Якович, працює на малому підприємстві «Ладога» заступником директора з питань виробництва.

2. Маю призові місця по змаганнях з авіамодельного спорта.— Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.

3. З 2006 року вчуся в секції по футболу. Отримала чорний пояс карате.— З 2006 року навчаюся в секції карате. Здобула чорний пояс карате.

4. Я, Румянцев Андрій Григорійович, народився 10.06.95 в Одесі.— Я, Румянцев Андрій Григорович, народився 10 червня 1995 року в м. Одесі.

Лінгвістичне дослідження за варіантами

· Від поданих імен утворити чоловічі та жіночі імена по батькові. Записати їх.

Варіант 1

Дмитро, Володимир, Микита, Арсен, Євген, Сидір, Прокіп, Олексій, Ігор, Еміль, Олесь, Василь, Аркадій.

Варіант 2

Юрій, Тадей, Мефодій, Анатолій, Георгій, Микола, Григорій, Ілля, Яків, Федір, Кузьма, Лука, Сава, Хома.

ІХ. Самостійне складання автобіографії

· Скласти автобіографію, користуючись пам’яткою.

Як оформляти автобіографію

Автобіографія повинна містити такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини;

3) дата народження;

4) місце народження: місто (село, селище); район; область; держава (якщо особа, що складає автобіографію, народилася в іншій країні);

5) відомості про навчання (подаються в хронологічній послідовності, указуючи повну назву всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

6) відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць праці й посад, час праці на тій чи іншій посаді, у тій чи іншій установі);

7) відомості про громадську роботу;

8) відомості про склад сім’ї — батько, мати, брат, сестра (чоловік або дружина, діти); (указується повністю прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини) (для матері та дружини — дівоче прізвище), рік народження, посада і місце роботи (для тих, хто навчається — факультет і повну назву навчального закладу);

9) дата (ліворуч);

10) підпис (праворуч).

Х. Підсумок уроку

ХІ. Домашнє завдання

· Оформити письмово автобіографію, роботу над якою розпочато було на уроці.

Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників з основними вимогами до складання заяви, автобіографії; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння й навички користуватися офіційно-діловим стилем мовлення в повсякденному житті.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів дев’ятикласників

Бесіда з учнями з метою відтворення знань, які необхідні будуть на уроці

1. Якою є сфера використання офіційно-ділового стилю?

2. Розказати про його основне призначення.

3. Які основні ознаки має офіційно-діловий стиль?

4. Чим відрізняється офіційно-діловий стиль від інших стилів мовлення?

5.Які документи ви опрацьовували в попередніх класах? Назвати основні особливості їх. (Лист, адреса, план роботи, оголошення, розписка, протокол).

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Коментар учителя. Автобіографія — це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності. Цей документ завжди складається від руки. Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша (2,5 см). Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу. Дати в документі пишуть за таким зразком: 12 березня 2005 року, у листопаді 2007 року, протягом 2005/06 н. р., 02.04.08.

Заява — це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб.

Розрізняють заяви прості (які містять лише прохання) і складні (у яких містять мотивацію прохання). Якщо до заяви додають документи, то подають перелік їх. Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресата й адресанта розміщують на аркуші праворуч угорі.

V. Колективна робота з текстами-взірцями

· Прочитати зразки документів і зробити висновок про їхній зміст та оформлення.

Директорові

Херсонської загальноосвітньої школи

І–ІІІ ступенів № 1

Устиновій Н. В.

учня 9-А класу

Калюжного Олега Сергійовича

ЗАЯВА

Прошу видати мені документи про закінчення дев’ятого класу у зв’язку зі вступом до Академічного ліцею при Херсонському державному університеті.

28.06.09 (підпис)

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Вовкун Наталія Сергіївна, народилася 15 березня 1992 року в с. Шмидтово Снігурівського району Миколаївської області. У 1998 році була зарахована до першого класу Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області. У 2005 році закінчила вісім класів цієї ж школи. У цьому ж році вступила до дев’ятого класу математичного профілю фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті, який закінчила у 2008 році.

У 2008 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Менеджмент та економіка». Нині студентка другого курсу. Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости класу та групи.

Склад сім’ї: батько — Вовкун Петро Іванович, 1965 р. н., учитель праці Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області; мати — Вовкун (Степанова) Ганна Максимівна, 1968 р. н., лікар-педіатр Снігурівської районної лікарні; сестра — Вовкун Олена Петрівна, 2002 р. н., учениця третього класу Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області;

брат — Вовкун Артем Петрович, 2007 р. н. 08.11.09 (підпис)

VІ. Підготовча робота до самостійного складання заяви

Навчальне редагування

· Прочитати фрагменти заяв. Відредагувати їх, прокоментувати допущені помилки.

1. Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс економіко-правового факультета Херсонського державного університета.

2. Прошу відпустити мене з занять на 3 дні, бо у мене будуть змагання з плавання в місті Кривий Ріг.

3. Прошу прийняти мене на роботу у хірургічний відділ на посаду медсестри з 1 червня по 31 серпня 2009 року.

4. Прошу надати мені відпустку за власний рахунок тривалістю 24 дні, з 10 липня по 2 серпня 2007 року для відбування санаторного післяопераційного лікування.

5. Ректорові луганського національного педагогічного університета ім. Т. Шевченка професору Петренко Миколі Івановичу.

· Усно скласти заяву, використовуючи матеріали виконаного завдання.

Лінгвістичне дослідження (робота за варіантами)

· Записати у формі давального відмінка однини сполуки, утворені прізвищем, іменем та по батькові. Навести граматичні варіанти.

Варіант 1

Петрів Костянтин Кирилович, Товстуха Остап Микитович, Хміль Леон Емільович, Худаш Юхим Львович, Федів Андрій Корнійович, Кавич Лев Денисович, Тихолід Ілля Любомирович, Смілко Лук’ян Петрович.

Варіант 2

Любоницька Софія Леонтіївна, Дейнека Яна Миколаївна, Василиха Майя Терентіївна, Сушениця Ярослава Антонівна, Чепіга Юлія Сергіївна, Довгошия Надія Мар’янівна.

VІІ. Самостійне складання заяви

· Скласти заяву про ваше зарахування до 10-го класу школи, у якій ви навчаєтеся.

· Скласти заяву на ім’я директора Академічного ліцею при Херсонському державному університеті Мішукова Олега Васильовича з проханням зарахувати Вас до вказаного ліцею на навчання.

VІІІ. Підготовча робота до самостійного складання автобіографії

Спостереження за навчальним матеріалом

· Прочитати фрагмент автобіографії відомого українського письменника Григорія Косинки. Які відступи від вимог офіційно-ділового стилю містить цей текст?

...Року 1899-го, 17 листопада ст. ст., у селі Щербанівці, на Київщині, у Наталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я.

...Змалку — така вже доля всіх селянських дітей — я пас влітку скот, а зимою ходив до земської школи — в сусіднє село Красне, звідки родом була мати. Краснянська школа — мій перший університет...

...У вільний час я дуже любив книжки читати, отож завжди надокучав батькові, щоб купили мені в Києві яку-небудь книжку (батько часто на заробітки до Києва їздили — дрова грузити,

цеглу на будівлі носити, «лінію» десь копати); батько, бувало, привозили на цілий злотий книжок тих — Шерлок Холмс, Бова Королевич — багато всякого мотлоху...

...Року 1913-го батько одвели мене до сусідського села Трипілля у волость... Довго, пам’ятаю, вони просили волосного писаря, щоб той узяв мене «за мальчика» — копії службові переписувати...

· Які відступи від вимог офіційно-ділового стилю містить цей текст?

Дослідження-зіставлення

· Порівняти невідредаговані і відредаговані фрагменти автобіографій. З’ясувати недоліки, які було усунено.

1. Батько — Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві «Ладога» на посаді замісника директора по виробництву.— Батько — Іванець Дмитро Якович, працює на малому підприємстві «Ладога» заступником директора з питань виробництва.

2. Маю призові місця по змаганнях з авіамодельного спорта.— Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.

3. З 2006 року вчуся в секції по футболу. Отримала чорний пояс карате.— З 2006 року навчаюся в секції карате. Здобула чорний пояс карате.

4. Я, Румянцев Андрій Григорійович, народився 10.06.95 в Одесі.— Я, Румянцев Андрій Григорович, народився 10 червня 1995 року в м. Одесі.

Лінгвістичне дослідження за варіантами

· Від поданих імен утворити чоловічі та жіночі імена по батькові. Записати їх.

Варіант 1

Дмитро, Володимир, Микита, Арсен, Євген, Сидір, Прокіп, Олексій, Ігор, Еміль, Олесь, Василь, Аркадій.

Варіант 2

Юрій, Тадей, Мефодій, Анатолій, Георгій, Микола, Григорій, Ілля, Яків, Федір, Кузьма, Лука, Сава, Хома.

ІХ. Самостійне складання автобіографії

· Скласти автобіографію, користуючись пам’яткою.

Як оформляти автобіографію

Автобіографія повинна містити такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини;

3) дата народження;

4) місце народження: місто (село, селище); район; область; держава (якщо особа, що складає автобіографію, народилася в іншій країні);

5) відомості про навчання (подаються в хронологічній послідовності, указуючи повну назву всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

6) відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць праці й посад, час праці на тій чи іншій посаді, у тій чи іншій установі);

7) відомості про громадську роботу;

8) відомості про склад сім’ї — батько, мати, брат, сестра (чоловік або дружина, діти); (указується повністю прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини) (для матері та дружини — дівоче прізвище), рік народження, посада і місце роботи (для тих, хто навчається — факультет і повну назву навчального закладу);

9) дата (ліворуч);

10) підпис (праворуч).

Х. Підсумок уроку

ХІ. Домашнє завдання

· Оформити письмово автобіографію, роботу над якою розпочато було на уроці.

Що означає бути вихованою людиною
Верить ли мифам о похудении?
Массаж волос и кожи головы
Поняття про швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху
Советы как правильно бриться
Тематичне оцінювання «Усна народна творчість»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія