Козак-лицар: літературний та історичний аспект
Навчальна мета: порівняти змалювання козацтва у романі "Чорна рада " П. Куліша із зманюванням західноєвропейського лицарства та козацтва в історичній літературі, з’ясувати різницю між сферою літератури та історії.
Розвиваюча мета: розвивати вміння пов’язувати історичні факти з їх літературним відображенням, а також розвивати міжпредметне асоціативне мислення.
Виховна мета: виховувати прагнення пізнати історію країни, розуміння закономірностей історичний процесів.
Методи: бесіда.
Епіграф: "Може, найважнішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе” (Є. Маланюк)
Обладнання: ілюстрації до теми уроку (козаки, рицарі), тексти, методичні картки.
Тип уроку: урок-дослідження.
Хід уроку
I. Вступне слово вчителя
Вчитель: Ви знаєте, що українському козацтву, яке було унікальним явищем світової історії, належить чи не найвидатніше місце в історичному розвитку України. Воно протягом століть відігравало провідну роль у всіх сферах історичного буття народу, взявши на себе найважливіші завдання, що стояли перед українською нацією, будучи провідною силою в їх здійсненні.
II. Активізація раніше засвоєних знань, умінь та навичок
Вчитель: Згадаємо, що ж ми знаємо про козаків. Нагадають про них і малюнки.
Запитання для бесіди:
- Назвіть визначні події з історії козаччини.
- Які ви знаєте звичаї козаків?
- Яких дослідників козацтва ви знаєте?
- Хто з письменників писав про козаків?
- Якими зазвичай зображено козаків у цих творах?
Вчитель: На думку багатьох учених, козацтво у своїй суті близьке до західноєвропейського лицарства. Щоб пригадати, хто ж такі лицарі, розгляньте малюнки.
Запитання для бесіди:
- Назвіть основні риси, якими повинен володіти лицар.
- Якими зображуються лицарі у художніх творах?
III. Оголошення теми та мети уроку
Вчитель: - Як бачимо, тема козацтва, лицарства завжди була у центрі уваги дослідників та письменників. Сьогодні і ми будемо досліджувані тему „Козак -лицар: літературний та , історичний аспект”. Метою уроку буде порівняння змалювання козацтва у романі „Чорна рада" П.Куліша із змалюванням західноєвропейського лицарства та козацтва в історичній літературі, з'ясування різниці між сферою літератури та історії. За епіграф візьмемо слова С.Маланюка: „Може, найважнішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе"
IV . С'прийняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу
Вчитель: - Для цього розподілимо вас на три дослідницьких групи. Кожна отримає свою тему для дослідження, матеріал та запитання на картці. На виконання цього завдання вам дається 5 хвилин.
Бесіда за картками.
Вчитель: Тепер давайте зведемо роботу дослідницьких студій до спільного знаменника.
Запитання для бесіди:
- То чи відповідає змалювання козаків Кулішем історичній правді?
- Який із образів - Петра Шраменка чи Кирила Тура приваблює вас більше?
- Як ви думаєте, кому більше симпатизує сам автор?
- Як у цьому проявляється ставлення автора до історичного матеріалу?
- Як досягає автор привабливого змалювання козаків?
- Малюючи козаків лицарями, чи не прагне автор у чомусь переконати нас?
- Чи звертається він до наших сердець чи до розуму?
V . Підсумок уроку
Вчитель: Тепер, підсумовуючи, визначмо різницю між сферою літератури та сферою історії у висвітлення козацтва. (Відповіді учнів) Звернемося тепер до епіграфу уроку: „Може, найважнішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе". (Є.Маланюк.) Як ми тепер дізналися, пізнання може бути художнім, а може бути історичним. Між ними існує різниця в предметі та методах, але мета у них одна - пізнання себе, свого народу, його історії.
VI. Домашнє завдання та підготовка до його виконання
Вчитель: Підготуватися до написання твору на одну із тем: „Українські козаки: хто вони?”, „Зображення козацького лицарства в романі „Чорна рада” П.Куліша”.

Какой тебе стоит быть. Или стать
Прийди, весно, з радістю…
Вода. Властивості води
Домашні улюбленці. Живий куточок
Пилинги и скрабы для лица
Как устроить Новый год

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія