Тематична атестація «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»
Мета: контроль знань та умінь учнів за темою «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів; готувати учнів до незалежного зовнішнього оцінювання.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок контролю.

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети уроку

ІІ. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

а) ХVІ ст.; б) ХVІІ ст.;

в) ХVІІІ ст.; г) ХІХ ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

а) Д. Дефо; б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо; г) Г. Гейне.

3. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім’я автора відомим у Європі:

а) «Прометей»; б) «Герман і Доротея»;

в) «Страждання юного Вертера»; г) «Фауст».

4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

а) людина в її ставленні до суспільства;

б) проблема життя і смерті;

в) людина та її призначення на землі;

г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;

г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

6. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

а) «Людина — вінець творіння»;

б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;

в) «Майбутнє прекрасне»;

г) «От тепер можна і помирати!»

7. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

а) багатства; б) кохання;

в) нових знань, істини; г) влади.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) комедія; б) трагедія;

в) драма; г) повість.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «довершений витвір»;

б) «окраса Всесвіту»;

в) «смішний божок землі»;

г) «тварина із тварин».

Завдання на встановлення відповідності

10. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їх символічним змістом.

а) «Відьмина кухня»;

б) сцени з Маргаритою;

в) «Вальпуржина ніч»;

г) «Авербахів склеп»;

1) випробування Фауста розвагами;

2) випробування Фауста вином;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

4) випробування Фауста коханням.

(а3, б4, в1, г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій Розуму і налічувала 28 томів,— це… (енциклопедія).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини наділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?

Варіант ІІ

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, хто такі просвітники:

а) університетські викладачі;

б) ті, хто видавав і друкував книги;

в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ;

г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина — досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з’являються в добу Просвітництва:

а) історичні романи; б) енциклопедії;

в) драми; г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете:

а) акмеїстів; б) символістів;

в) дадаїстів; г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»; б) «окраса Всесвіту»;

в) «довершений витвір Бога»; г) «намісник Бога на землі».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

а) вони розлюбили один одного;

б) рідні Маргарити проти їх стосунків;

в) Фауст кидає Маргариту;

г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської… Погано він живе! Не треба було б йому давать і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин»:

а) Фауст; б) Архангел;

в) Бог; г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

а) вона відьма; б) вона невинна, щира;

в) вона не вірить у нечисту силу; г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) наприкінці ХІІ ст.; б) наприкінці ХVІ ст.;

в) на початку ХІV ст.; г) у ХVІІ ст.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

а) культ розуму, науки;

б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах;

в) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму;

г) культ не високоморальної, а сильної людини;

д) прославлення монархізму та релігії;

е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

Завдання на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:

а) «Розбійники»;

б) «Іфігенія в Тавриді»;

в) «Страждання юного Вертера»;

г) «Марія Стюарт»;

д) «Прометей»;

е) «Орлеанська діва».

1. Й. Ґете;

2. Ф. Шіллер.

(1б, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Ґете стверджував: «Природа є…» (досконалість).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).

III. Домашнє завдання

За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці ХVІІІ— початку ХІХ ст.; учні за бажанням можуть підготувати стислі повідомлення.

Избавляемся от волос на теле навсегда
Цікавий світ навколо тебе
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення
Рослинний світ Червоної книги
Водойми України
Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія