Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»
Мета: перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.

Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок

1-й варіант

Клас розподіляється на групи, кожна з яких працює з однією з груп прав чи обов’язків людини, моделює –2 ситуації, презентує їх. Інші групи мають їх проаналізувати.

2-й варіант

Тестові завдання

1. Укажіть підстави для набуття громадянства України:

А) за територіальним походженням;

Б) за соціальним статусом;

В) внаслідок визнання батьківства;

Г) внаслідок отримання спадщини.

2. Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід із громадянства України може відбуватися тільки за її згодою:

А) від 6 до 8 років;

Б) від 0 до 8 років;

В) від 4 до 8 років;

Г) від 5 до 8 років.

3. Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про громадянство України»:

А) 8 жовтня99 р.;

Б) 6 квітня 997 р.;

В) 8 січня 200 р;

Г) вересня 2005 р.

4. Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН загальної Декларації прав людини:

А) 0 грудня 948 р.;

Б) 4 листопада 950 р.;

В) 20 листопада 989 р.;

Г) 28 червня 996 р.

5. Які види конституційних прав та свобод вам відомі?

А) Особисті;

Б) економічні;

В) сімейні;

Г) колективні.

6. Серед об’єднань громадян розрізняють:

А) громадські організації;

Б) громадянські організації;

В) національні меншини;

Г) політичні партії.

7. Законодавство України дозволяє діяльність:

А) будь-яких об’єднань громадян;

Б) тільки тих об’єднань, які легалізовані (зареєстровані);

В) тільки тих об’єднань громадян , які не ставлять за мету боротьбу за владу;

Г) крім об’єднань, створених за професійною ознакою.

8. Укажіть, які типи навчальних закладів належать до переліку навчальних закладів, що можуть існувати в нашій державі згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»:

А) середня загальноосвітня школа;

Б) школа психологічного розвантаження;

В) школа соціальної реабілітації;

Г) автошкола.

9. Оберіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті громадянами держави законів або інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення:

А) вибори;

Б) референдум;

В) ратифікація;

Г) легалізація.

10. Із наведеного нижче переліку оберіть складову частину системи місцевого самоврядування в Україні:

А) територіальна громада;

Б) сільська, селищна, міська рада;

В) районна державна адміністрація;

Г) сільський, селищний, міський голова.

11. Укажіть форми безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ та міст свої самоврядних повноважень:

А) місцеві вибори;

Б) збори політичної партії;

В) сесії сільських, селищних, міських рад;

Г) місцеві референдуми.

12. Структура освіти України включає:

А) дошкільну освіту;

Б) приватну освіту;

В) вищу освіту;

Г) домашню освіту.

ІІІ. Домашнє завдання

Створити творчі групи і підготуватися до захисту проектів за темами:

1. Ти і цивільно-правові відносини:

а) право власності;

б) цивільно правові договори;

в) захист майнових та особистих немайнових прав;

г) права споживачів;

д) як успадкувати майно.

2. Закони в житті твоєї сім’ї:

а) сім’я та шлюб;

б) особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;

в) захист прав дитини в сім’ї.

3. Твої права у трудових відносинах:

а) реалізація права на працю;

б) трудовий договір;

в) особливості праці неповнолітніх.

Домашний педикюр!
Додавання і віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням і відніманням.
Узагальнення і систематизація вивченого по темі «Дієслово»
Інтегрований урок (математика + трудове навчання)
Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою наголосу
Красота – Как выпрямить волосы утюжком

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія