Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»
Мета: узагальнити та проконтролювати знання з теми, перевірити сформованість вмінь пояснювати та розтлумачувати поняття (правило, право, закон конституція та ін.), описувати та оцінювати окремі правові положення та явища; перевірити, наскільки сформована свідома повага до права та закону.

Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, умінь та навичок

Тестові завдання

1. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин:

А) звичаї;

Б) традиції;

В) право;

Г) мораль.

2. Укажіть, які з наведених ознак характеризують право:

А) формується одночасно з виникненням суспільства;

Б) існує лише у свідомості людини;

В) має встановлену форму вираження;

Г) регулює всі суспільні відносини.

3. Скільки є видів правопорушень за змістом?

А) Стільки ж, скільки і галузей права;

Б) більше, ніж галузей права;

В) менше, ніж галузей права;

Г) види правопорушень з галузями права не пов’язані.

4. Що в перекладі означає слово «конституція»?

А) Устрій;

Б) угода;

В) створення;

Г) договір.

5. Який із видів юридичної відповідальності указано неправильно?

А) Адміністративна;

Б) матеріальна;

В) дисциплінарна;

Г) міждержавна.

6. Конституцію незалежної України було прийнято:

А) 99 р.

Б) 978 р.

В) 990 р.

Г) 996 р.

7. Визначте види соціальної норми:

А) укладання договору позики;

Б) святкування Великодня;

В) сватання перед весіллям;

Г) неповага до старших.

8. Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено:

А) Конституцією України;

Б) законами України;

В) законами України та міжнародними договорами;

Г) міжнародними договорами.

9. Серед суб’єктів правовідносин розрізняють:

А) громадян;

Б) фізичних осіб;

В) організації;

Г) юридичних осіб.

10. У додержавний період роль регуляторів суспільних відносин виконували:

А) мораль;

Б) право;

В) звичаї;

Г) традиції.

ІV. Підсумки уроку

Рефлексія щодо вчасності та правильності виконаних завдань.

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, особливу увагу звернути на визначення ключових понять.

Аукціон знань з української мови. Частини мови (Іменник, прикметник)
Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка
Устраняем "черные точки"
Голливудская диета
Догляд за кімнатними рослинами. Пересадка кімнатних рослин
Какой из чаев – полезнее

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія