Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєї сім’ї» та «твої права у трудових відносинах»
Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

1-й варіант.

Захист проектів

Теми проектів:

1. Ти і цивільно-правові відносини.

2. Закони в житті твоєї сім’ї.

3. Твої права у трудових відносинах.

2-й варіант.

Тестові завідання

1. Укажіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України:

А) усна;

Б) письмова;

В) письмова нотаріальна;

Г) письмова за допомогою комп’ютерного набору.

2. Із наведеного переліку фізичних осіб оберіть тих, які, згідно із законодавством України, можуть бути суб’єктами підприємницької діяльності:

А) юридичні особи;

Б) тільки громадяни України;

В) усі фізичні особи без обмежень;

Г) фізичні особи, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

3. Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права:

А) купівля машини;

Б) крадіжка мотоциклу;

В) купівля квартири;

Г) оренда приміщення.

4. У якому віці особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком та іншими доходами?

А) після 8 років;

Б) після 5 років;

В) після 2 років;

Г) після 4 років.

5. Предметом цивільного права є:

А) соціальні відносини;

Б) правові відносини;

В) майнові відносини;

Г) особисті немайнові.

6. Угоди від імені неповнолітніх осіб до 5 років та в їх інтересах учиняють:

А) органи опіки та піклування;

Б) нотаріус;

В) батьки (усиновлювачі);

Г) піклувальники.

7. Учасники цивільних правовідносин називаються:

А) підприємцями;

Б) об’єктами;

В) представниками;

Г) суб’єктами.

8. За законом до спадкоємців першої черги належать:

А) рідні дядько та тітка;

Б) утриманці та діти спадкодавця;

В) батьки, діти та чоловік (дружина) спадкодавця;

Г) брати та сестри спадкодавця.

9. Який шлюбний вік встановлено законодавством України?

А) 7 років для жінок і 8 років для чоловіків;

Б) 6 і 6 років відповідно;

В) 2 і 2 років відповідно;

Г) 8 і 7 років відповідно.

10. Як називається прийняття в сім’ю особи на правах сина та дочки, що здійснене на підставі рішення суду?

А) Піклування;

Б) усиновлення;

В) патронат;

Г) опіка.

ІІІ. Підбиття підсумків

Залежно від форми уроку вчитель разом з класом оцінює або якість проектів, або результати тестів та роботи із ситуативними задачами.

IV. Домашнє завдання

Повторити теми: «Галузі права, правопорушення та юридична відповідальність».

Три шага на пути к хорошему самочувствию
Ю. Ярмиш «Паличка-рятівниця». В. Чемерис «Чорна кішка, або Магічне число „сім”»
Математичний віночок
Большая грудь – в ваших руках!
В чем нуждаются волосы зимой?
Роботи над байками Леоніда Глібова

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія