Цивільно-правові договори
Мета: дати уявлення про договори, види цивільно-правових договорів; розвивати вміння пояснювати, що таке договір, називати види цивільно-правових договорів; аналізувати зразок типового договору щодо його предмета, сторін та змісту; формувати свідоме ставлення щодо необхідності дотримання умов цивільно-правових договорів.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: захист проектів, рольова гра.

Обладнання: таблиці з попереднього уроку.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

1. Фронтальне опитування щодо опанування понять.

2. Захист проектів за темами:

1) Ти і цивільно-правові відносини:

а) право власності;

б) цивільно правові договори;

в) захист майнових та особистих немайнових прав;

г) права споживачів;

д) як успадкувати майно.

2. Закони в житті твоєї сім’ї:

а) сім’я та шлюб;

б) особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;

в) захист прав дитини в сім’ї.

3. Твої права у трудових відносинах:

а) реалізація права на працю;

б) трудовий договір;

в) особливості праці неповнолітніх.

ІІІ. Вивичення нового матеріалу

Інтерактивна лекція

У ч и т е л ь.

Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.

У відношеннях, які регулюються адміністративним або кримінальним правом, учасники перебувають у нерівному становищі. Одні мають повноваження, інші їм підкоряються.

У цивільних правовідносинах всі учасники рівні. Рівність учасників — це головна відмінність цього виду правовідносин.

Підписано договір, і закон вимагає, щоб обидві сторони виконали його умови. Всі ці відносини регулюються Конституцією та законами України, Цивільним кодексом. Їх основою є цивільноправовий договір.

Договір — це угода двох або більше сторін, що базується на рівності сторін.

Завдання

1. Як на ваш розсуд, що таке цивільно-правовий договір?

2. Чим відрізняються договори такого типу:

а) людина придбала товар у магазині;

б) позичила гроші;

в) бабуся подарувала онуку будинок;

г) ви позичили однокласнику певну суму грошей?

У ч и т е л ь. Згідно з Цивільним Кодексом існують такі види цивільно-правових договорів:

• купівлі-продажу;

• майнового найму (оренди);

• займу;

• дарування.

Робота в парах

• Наведіть приклади цивільно-правових договорів з вашого життя.

Рольова гра «Як укласти договір?»

Учні розподіляються на групи, кожна з яких отримує текст цивільно-правового договору, Цивільний кодекс, моделює і демонструє ситуацію укладення договору. Після перегляду ситуацій класс визначає:

а) сторони договору;

б) предмет договору;

в) зміст договору.

Групи пропонують зразки цивільно-правових договорів.

Запитання

• Якими майновими правами наділені неповнолітні власники?

Робота з поняттями і термінами

Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових відносин.

Цивільно-правова угода — погодження на базі взаємних інтересів та рівності. Договір є одним з різновидів угоди.

У ч и т е л ь.

Згідно зі ст. 3. Цивільного кодексу особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність.

Вона може:

1) самостійно здійснювати дрібні побутові угоди. Угода вважається дрібною побутовою, якщо вона служить задоволенню побутових потреб особи, відповідає її фізичному, духовному або соціальному розвитку та стосується речі, що має невелику вартість;

2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. За ст. 32 Цивільного Кодексу неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років передбачає:

Окрім угод, встановлених ст. 3 даного Кодексу,

фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом;

3) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) і розпоряджатися внеском, внесеним на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа здійснює інші угоди за згодою батьків.

Завдання

Поміркуйте.

1. Чи може 5-річний Андрій:

а) придбати фотоапарат на зароблені ним гроші;

б) позичити зароблені влітку гроші приятелю

в) покласти зароблені влітку гроші на депозит?

2. Чи може 6-річна Марія самостійно:

а) позичити однокласниці п’ять гривень;

б) придбати потрібний для навчання відеодиск;

в) придбати квартиру?

3. Чи може 3-річний Сергій:

а) дати другові відеодиск для перегляду;

б) відкрити рахунок у банку;

в) подарувати подрузі коштовну прикрасу?

ІV. Підсумки уроку

Бесіда

1. Які відносини регулює цивільне право?

2. Що таке цивільно-правовий договір?

3. Назвіть та наведіть приклади основних цивільно-правових договорів.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Тваринний світ Червоної книги
Стоит ли верить гороскопам?
Д. Чередниченко "Рідні краєвиди". Л. Глібов "Зимня пісенька"
Звернення до читача. М. Сингаївський «До школи». Які книги ти читаєш?
Які прикмети у зими? Зимові місяці
Чай. Лікувальне значення рослинних чаїв

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія