Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»
 

Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів уміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Основні поняття: уніфікація, інтеграція, русифікація, денаціоналізація, «українське питання», суспільно-політичний рух, автономія, федерація.

Обладнання: карта, плакат із запитаннями, картки, кросворди.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Форма проведення: урок-змагання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Методичні рекомендації

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. Клас поділяється на три групи.

Правила гри

1. На уроці учні будуть працювати в групах, урок проходитиме у вигляді змагання між ними.

2. Командам буде запропоновано шість конкурсних завдань, за які будуть нараховуватися бали. За кожне завдання — певна кількість балів.

3. Якщо якийсь учень не буде працювати, то з команди в кінці уроку знімається один бал, якщо два учні уникатимуть відповідей — то два бали і т. ін.

4. За кожне порушення правил гри з команди знімається один бал.

5. За кожне доповнення команда отримує додатковий бал.

6. Учні з команди-переможниці отримують в кінці уроку оцінки, на один бал вищі від зароблених.

7. Перемагає та команда, яка отримає більшу кількість балів.

Команди обирають капітанів, які повинні в кінці уроку виставити оцінки членам своїх команд. Ці оцінки будуть узгоджені з учителем.

ІІ . Урок-змагання

Завдання 1. Історичний марафон

Команди називають по черзі поняття і терміни з теми і пояснюють їх. Наприклад:

Нація — це історична спільність людей на основі спільності території, яку вони населяють, мови, особливостей культури, економічних зв’язків.

Українська національна ідея — усвідомлення українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України.

Уніфікація — зведення різноманітних проявів життя в різних національних районах держави до єдиних, затверджених імператорською владою, зразків.

Бюрократизація — збільшення кількості чиновників, які управляли українськими землями. Український народ позбавлявся самоврядування.

Цей перелік триває доти, поки не будуть названі всі основні терміни теми. У цьому конкурсі перемагає та команда, яка останньою називає якийсь термін. Вона отримує п’ять балів, а інші дві команди по три бали.

Завдання 2. Дерево запитань

Для проведення цього конкурсу вчителем заздалегідь готується плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюються листочки, на внутрішній стороні яких записані запитання до даної теми. Представники команд по черзі підходять до дерева, зривають по листочку, читають запитання і дають на нього відповідь. Кожна команда має відповісти на три запитання, отже, кожна з них має обрати трьох представників, які надаватимуть відповідь. За кожну правильну відповідь команди отримують два бали.

Запитання

1. До складу яких держав і які українські землі входили на початку ХІХ ст.? Показати їх на карті.

2. Схарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії.

3. Визначте чисельність та етнічний склад населення на українських землях у складі Австрійської імперії.

4. Назвіть зміни, які відбулися в традиціях та побуті українського населення на початку

ХІХ ст.

5. Яке місце посідала Україна в планах Наполеона та російсько-французькій війні 1812 р.?

6. Які наслідки мали російсько-турецькі війни початку ХІХ ст. для України?

7. Схарактеризуйте умови та обставини початку українського національного відродження.

8. Що ви знаєте про діяльність масонських організацій в Україні?

9. Якого поширення набув декабристський рух на території України?

Завдання 3. Виправ помилки

Команди отримують на спеціальних картках тексти, в яких допущені помилки. За три хвилини вони повинні знайти ці помилки та виправити їх. За кожну правильно виправлену помилку нараховується один бал.

Картка № 1

Наприкінці 1826 р. у Варшаві побачила світ «Русалка Дністровая». Лише 100 примірників

цієї збірки потрапили до рук читачів, решту було конфісковано. Цей твір був написаний церковною мовою. Зміст «Русалки Дністрової» визначався такими основними ідеями:

• визнання єдності українського народу з російським народом, розділеного кордонами різних держав;

• негативне ставлення до суспільних рухів та засудження народних ватажків — борців за соціальне та національне визволення;

• заперечення ідеї власної державності та політичної незалежності.

Картка № 2

«Руська Правда» Рилєєва передбачала збереження кріпацтва, зміцнення самодержавства, встановлення в Росії конституційної монархії, утворення вищого органу законодавчої влади — Народної ради, збереження поміщицького землеволодіння, надання політичних прав всьому населенню віком з 20 років, проголошення незалежності України.

Картка № 3

Масонство має глибоку історію. Особливо активним воно стає після Французької революції кінця XVII ст. Ідейну основу масонського світобачення становили принципи народовладдя, рівності й демократії. В Україні перша масонська організація виникла ще 1842 р. у с. Вишнівці на Волині. Масонські ложі виникали переважно в селах, оскільки до їх складу входили насамперед селяни. У ХІХ ст. у Харкові діяла майстерня «Вмираючий сфінкс», в Одесі— масонська ложа «Понт Євксинський», у Києві — «З’єднані слов’яни», у Полтаві — «Любов до правди».

Завдання 4. Словесний теніс

Цей вид змагання передбачає обмін запитаннями з теми між командами. Гру починає перша команда, яка ставить запитання двом іншим, потім те саме роблять друга і третя команди. Відповідати треба відразу після поставлених запитань. Час на обмірковування

не надається. Під час гри необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей. Словесний теніс триває близько 5–7 хвилин. Перед початком змагання команди мають хвилину на підготовку запитань.

Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. При цьому враховується й те, які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 5. Складання есе методом «Гамбургер»

Перш ніж приступити до виконання завдання, учні мають пригадати, що таке гамбургер. Це, власне, булочка, яка має начинку і складається з трьох частин:

1. Верхня частина. Булка

2. Середина. М’ясо, салат, сир

3. Нижня частина. Булка

За таким самим принципом будуватиметься відповідь команди. Адже есе теж буде складатися з трьох частин:

1. Вступ. Одне-два речення, які пояснюють головну ідею або тему есе.

2. Основна частина. Складається з фактів, доказів і пояснень, які підтримують головну ідею (4–6 речень).

3. Висновок. Підсумкове речення, яке висловлює головну думку всього сказаного.

Потім команди отримують теми для складання есе.

1-а команда. Яка роль у суспільно-політичному русі належала країнському дворянству? З якої причини і як змінювалася ця роль?

2-а команда. Чим пояснюється активна участь в поширенні української національної ідеї греко-католицьких священників?

3-я команда. Чому кінець ХVIII — поч. ХІХ ст. вважають початком одного з найтрагічніших періодів в історії Наддніпрянської України?

Для складання есе учням дається 3 хв. Слово для відповіді надається одному представнику, який висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцінка в цьому конкурсі п’ять балів.

Завдання 6. Розгадай головоломку

Кожній команді на окремій картці надається зашифрована головоломка, яку вони повинні розгадати й пояснити вислів, у ній зашифрований. Завдання виконується методом «Прес». За виконання завдання можна отримати максимум три бали.

Тут зашифровано вислів Т. Г. Шевченка. Прочитайте його, склавши по складах, та прокоментуйте.

 

 («Польща впала, та й нас задавила»)

Наприкінці уроку підбиваються підсумки змагання, оголошується команда-переможець, разом з командирами команд учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

ІІІ . Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання.


Наші помічники - органи чуття
Додавання і віднімання круглих десятків. Розв’язування задач
Как устроить Новый год
Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я
Ми - нація єдина, твої ми діти, Україно!
Твій рідний край

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія