Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні
Мета: з’ясувати значення діяльності Т. Г. Шевченка у національно-визвольному русі в Україні та українському національному відродженні; розвивати в учнів уміння складати розповідь, в логічній послідовності висвітлювати історичні події, розвивати навички усного мовлення та роботи з джерелами інформації; на прикладах діяльності Т. Г. Шевченка та його творів виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини і свого народу.

Основні поняття: українське відродження, національно-визвольний рух.

Обладнання: портрет Т. Г. Шевченка, роздавальні картки з уривками з творів Т. Г. Шевченка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;

• характеризувати діяльність Т. Г. Шевченка;

• визначати його місце в українському національному відродженні;

• на основі різних джерел інформації давати власну оцінку діяльності Т. Шевченка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель визначає виступаючих і склад груп.

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями

1. Пригадайте час утворення та діяльності Кирило-Мефодіївського братства?

2. Яку участь у діяльності братства брав Т. Г. Шевченко?

3. Що вам відомо про творчість Т. Г. Шевченка з уроків українськоїлітератури?

4. Які його твори історичної тематики ви можете назвати? Про що там йдеться?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. На цьому уроці ми маємо з’ясувати, яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Виступи учнів

1-й виступ. Тарас Григорович Шевченко — видатний український поет, художник, діяч національно-визвольного руху, ідеолог та символ українського відродження.

Завдання

1. Як пройшли дитинство та юність поета?

2. Під впливом яких обставин та подій формувалися погляди майбутнього поета та історичного діяча?

2-й виступ. Творче життя Т. Г. Шевченка (1843–1846)

Завдання

1. Яке значення для формування поглядів Шевченка мали його поїздки в Україну?

2. Якою була тематика його творів, написаних у цей період?

3. Чи можна стверджувати, що період «трьох літ» (1843–1845) став переломним у творчості Шевченка? Чому?

3-й виступ. Суспільно-політичні погляди Т. Г. Шевченка.

Завдання

1. Яку роль відіграв Шевченко в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства?

2. Які погляди братчиків на майбутнє України він розділяв, а які — ні?

3. Як ви розумієте вислів «Шевченко належав до революційного крила Кирило- Мефодіївського братства»? Поясніть.

4-й виступ. Перебування у засланні. Повернення до Петербурга (1847–1861).

Завдання

1. Як пройшли останні роки життя Т. Г. Шевченка?

2. Що мав на увазі Шевченко, коли сказав в одному із творів: «Караюсь, мучуся, але не каюсь!»?

3. Як ви вважаєте, чому перепоховання Т. Шевченка перетворилося на справжню всеукраїнську маніфестацію?

Робота в групах

1-а група. Опрацювати уривок з тексту поеми Т. Г. Шевченка «Сон» і дати відповідь на запитання.

«Кінь басує, от-от річку,

От… от… перескочить.

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому — Вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це той Первий, що розпинав

Нашу Україну,

А Вторая доконала

Вдову сиротину».

(Шевченко Т. Г. Сон // Кобзар. — К.: Радянська школа, 1983. — С. 197)

Запитання

1. Про яких історичних осіб йдеться у цьому творі?

2. Чому Шевченко вважає, що вони «доконали» Україну?

3. Чи поділяєте ви точку зору Т. Г. Шевченка?

2-а група. Опрацювати уривок із поеми Т. Г. Шевченка «Єретик» і дати відповідь на запитання.

…І брат з братом обнялися

І проговорили

Слово тихої любові

Навіки і віки!

І потекли в одно море

Слов’янськії ріки!

…А я тихо

Богу помолюся,

Щоб усі слав’яне стали

Добрими братами…

(Шевченко Т. Г. Єретик // Кобзар. — К.: Радянська школа, 1983. — С. 207–208)

Запитання

• Які ідеї з програмових документів Кирило-Мефодіїївського братства відтворив поет у цьому вірші?

3-я група. Опрацювати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

З обвинувачувального висновку в справі Т. Шевченка

«З улюбленими віршами в Малоросії могли поселитися і згодом укоренитися думки про вигадане блаженство часів гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість України існувати у вигляді окремої держави… За обурливим духом і зухвалістю, що

виходить поза всякі межі, він повинен бути визнаний одним із важливих злочинців».

Запитання

• Чому царський уряд вважав Т. Шевченка «одним із важливих злочинців»?

Далі слід надати слово учням, які вдома підготували уривки із творів Т. Г. Шевченка, в яких звучать українські національні ідеї.

V. Узагальнення та систематизація знань

Учні дають відповідь на запитання, яке прозвучало на початку уроку:

• Яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

Завдання виконується за допомогою вправи «Два — чотири — разом». Спочатку діти обговорюють питання в парах, потім в малих групах — по чотири учні, потім — у великих групах. Далі кожна група висловлює свої міркування про місце Т. Г. Шевченка в

українському національному відродженні. У кінці роботи учні роблять загальний висновок.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Скласти історичний портрет Т. Г. Шевченка.

Естественная длина и мода в маникюре
Закріплення додавання і віднімання числа 3
Успеть понравится за 12 секунд.
Средства для снятия макияж с глаз
Робота в редакції журналу для дітей "Пори року. Зима"
М’які подовжені приголосні звуки, позначення їх на письмі

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія