Запитання і завдання до підсумкового контролю з тем 14–16
Рівень І

1. Яке значення транспорту в економіці України?

2. Назвіть основні види транспорту.

3. Назвіть приклади підприємств соціальної сфери.

4. Які підприємства за розміром характерні для соціальної сфе­ри?

5. Що називають світовим господарством?

6. Назвіть форми зовнішньоекономічних зв’язків.

Рівень ІІ

1. Як впливають на розвиток транспорту природні умови?

2. Назвіть види транспорту, які перевозять найбільше вантажів; пасажирів.

3. Назвіть фактори розміщення підприємств соціальної сфери.

4. Чому освіту, охорону здоров’я, науку, культуру відносять до соціальної сфери?

5. Чим зовнішня торгівля відрізняється від внутрішньої?

6. Які види вантажів перевозять водним і повітряним видами транспорту?

Рівень ІІІ

1. Яке значення мають нафтопроводи та газопроводи в зовніш­ньоекономічних зв’язках України?

2. Що є причиною географічного поділу праці?

3. Чим відрізняються управлінські послуги від ділових?

4. У яких підгалузях соціальної інфраструктури велика частка підприємств приватної власності?

5. Назвіть фактори, що впливають на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі.

6. Які види продукції імпортує та експортує Україна?

Рівень IV

1. Порівняйте залізничний та автомобільний види транспорту. Назвіть спільні та відмітні ознаки. Які можливі перспективи розвитку цих видів?

2. Спрогнозуйте, які види транспорту в Україні будуть розви­ватися найшвидшими темпами.

3. Які переваги розвитку соціальної інфраструктури в умовах ринкової економіки?

4. Як розвиток соціальної інфраструктури впливає на рівень життя населення?

5. Чи варто прискорювати процес входження економіки України у світовий господарський комплекс?

6. Які ризики та можливості відкриває процес глобалізації для економіки України?

Леся Українка «Біда навчить»
Интернет-знакомства
7 причин измен.
Закріплення букви б. Мовні ігри, анаграми. П. Король «Снігова баба і зайчик»
Какие слова любят слышать мужчины
Повседневный маникюр

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія