Північно-Східний економічний район
Мета: дати характеристику Північно-Східного економічного району; розвивати навички роботи зі складання схематичного зображення економічного району; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району, удосконалювати географічний прийом «накладання карт» атласу; виховувати працелюбність, зосередженість.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Вивчення нового матеріалу

ІІІ. Закріплення знань

ІV. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Вивчення нового матеріалу

Північно-Східний район

Район розташований на північному сході України і межує з Російською Федерацією. До його складу входять Харківська, Полтавська та Сумська області.

За рівнем економічного розвитку район поступається тільки Донецькому та Придніпровському. Цьому сприяли особливості історичного розвитку, зручне економіко-географічне положення, економічні та природні умови.

Район розташований більшою мірою в лісостеповій зоні. Се­ред природних ресурсів слід найвище оцінити запаси паливних корисних копалин, залізних руд, будівельної сировини, міне­ральних вод, а також земельні й агрокліматичні умови. Водні ресурсі дещо недостатні, лісові — обмежені.

Район є індустріально-аграрною територією, господарський комплекс району є середньосформованим, тому що рівень еко­номічного розвитку областей, які входять до складу району, різний.

Основні галузі спеціалізації району — машинобудування і металообробка, хімічна, харчова і легка промисловість.

Потреби господарства і населення забезпечує потужна енерге­тична база. Вона розвивається на основі місцевих запасів нафти й газу, вугілля Донбасу. Практично вся електроенергія вироб­ляється на теплових станціях (найбільша — Зміївська ГРЕС). Машинобудування в цілому домінує над іншими галузями, частка цієї галузі становить 35 % валової продукції району. Основними галузями машинобудування є: енергетичне, тракторне, електро­технічне, транспортне, сільськогосподарське, верстато- і при­ладобудування. Найбільші центри машинобудування — Харків, Полтава, Суми, Кременчук, Лубни, Конотоп, Ромни.

Харчова промисловість району поступається тільки маши­нобудуванню і металообробці. Найбільше значення має цукрова промисловість: тут виробляється п’ята частина цукру в країні. У районі працює 40 цукрових заводів, найбільший з них — Лох­вицький у Полтавській області. Добре розвинута маслоробна промисловість і сироваріння. Підприємства цих галузей розмі­щені досить рівномірно. Виділяються молочноконсервні заводи в Куп’янську, Біликах, Хоролі.

За вартістю продукції легка промисловість посідає третє міс­це, але її зв’язок з місцевою сировинною базою значно менший, ніж харчової промисловості. Особливо це стосується випуску бавовняних тканин. У районі також розвинуті конопледжутова, хутряна і взуттєва галузі промисловості. На місцевій сировині розвивається виробництво вовняних тканин. Основними центрами легкої промисловості є Шостка, Суми, Первомайський, Харків.

Хімічна промисловість забезпечує країну мінеральними добривами, дубильними речовинами, хімічними реактивами. У районі зосереджено все виробництво кінофотоматеріалів у кра­їні (Шостка), розвивається нафтохімія. Головними центрами хімічної промисловості стали Харків, Шебелинка, Кременчук, Суми. Дуже добре розвинута в районі промисловість будівельних матеріалів. Деревообробна і меблева промисловість зосереджена у великих містах.

Сільське господарство району спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрового буряку, соняшнику, у тваринництві пере­важають скотарство, свинарство, птахівництво. Продуктивність сільського господарства району вища за середню по Україні.

Розвинені практично всі види транспорту, найбільші внутрішні перевезення припадають на автомобільний транспорт.

Однією з проблем є територіальна нерівномірність розвитку району. Промислові підприємства надмірно сконцентровані в Харківській агломерації, а в невеликих містах та селищах не­достатній економічний розвиток. Харків має великий науково-технічний потенціал, який потрібно використовувати більш ефективно.

Завдання 135. Дайте характеристику населення району, най­більших міст і промислових вузлів за картами атласу.

ІІІ. Закріплення знань

Завдання 136. Складіть схему взаємозв’язків промислового комплексу Північно-Східного економічного району, скористав­шись текстом.

ІV. Домашнє завдання

Читати текст підручника.

Завдання 137 (випереджальне). Підготувати декілька пові­домлень (комп’ютерних презентацій) про особливу роль столиці в економіці країни (до уроку 45).

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка
Капуста — способ укрепить иммунитет!
«Каїн і Авель» (біблійна легенда)
Правопорушення
Сміливість – половина перемоги. В. Нестайко «Жевжик»
Урок природознавства

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія