Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи
Мета: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал із вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язання задач.

Обладнання та наочність: картки із задачами, які розв’язуються на уроці.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етапІІ. Перевірка домашнього завданняІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь

Запитання для фронтального опитування

Що називають електричним струмом?
Сформулюйте умови виникнення та існування електричного струму.
Які речовини називають провідниками? Діелектриками?
Перелічіть дії електричного струму. Наведіть приклади.
Що називають джерелом струму. Наведіть приклади.
За рахунок якої енергії може здійснюватися розділення різнойменних зарядів у джерелі електричного струму?
Що визнають за напрямок струму в електричному колі?
Що називають силою струму? Як виміряти силу струму у колі?
Що називають напругою? Як виміряти напругу на ділянці кола?
Що називають електричним опором? Як виміряти опір?
Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.
Що називають питомим опором речовини?
За якою формулою розраховують опір провідника?
Сформулюйте закони послідовного та паралельного з’єднання провідників.
Що таке потужність електричного струму? Як виміряти потужність електричного струму?
Як обчислити роботу електричного струму?
За якою формулою можна обчислити потужність струму?
Сформулюйте закон Джоуля—Ленца.
Назвіть електричні пристрої, робота яких ґрунтується на тепловій дії струму.
Що таке коротке замикання?

ІV. Розв’язання задач

Електронагрівник виготовлено з нікелінового дроту площею перерізу 0,1 мм2. Чому дорівнює довжина цього дроту, якщо за напруги на ньому 220 В сила струму дорівнює 4 А?
Дуговий ліхтар, що потребує для свого живлення напруги 40 В і сили струму 10 А, увімкнутий у мережу з напругою 120 В. З’єднувальні дроти виготовлені з константанового дроту перерізом 2 мм2. Визначте довжину цього дроту.
Опір резисторів дорівнює відповідно 20, 40, 60, 50 Ом. Сила струму в другому резисторі дорівнює 1,2 А. Знайдіть сили струму в інших резисторах на напругу на кожному резисторі.
Підйомний кран піднімає вантаж масою 8,8 т на висоту 10 м за 49 с. Знайдіть силу струму, споживаного краном, якщо напруга 220 В, а ККД дорівнює 8%.
Скільки витків ізольованої нікелінової дротини потрібно накрутити на порцеляновий циліндр діаметром 1,5 см для того, щоб виготовити нагрівник, у якому за 10 хвилин закипає 2 л води, початкова температура якої 20 °С? Діаметр дроту 0,2 мм, напруга в мережі 220 В. Вважайте, що ККД нагрівника дорівнює 60%.

V. Підбиття підсумків урокуVI. Домашнє завдання

Завдання за підручником. Виписати, вивчити формули з теми.

Додаткове завдання. Накресліть електричну схему, за якою з’єднані електричні прилади у вашій квартирі або будинку.

Часи дієслів
Здоров’я і харчування. Практична робота
Тематичне оцінювання
Для волос лучший способ – желатин
Как перенести жару: 5 правил
Дуб

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія