Контрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1)

Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність:тексти контрольної роботи.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Виконання контрольної роботи

ПРИБЛИЗНИЙ ВАРІАНТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Рівень 1

1. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А Сила струму Кл

Б Кількість теплоти А

В Заряд Вт

Г Потужність Дж

2. Встановіть відповідність між назвою фізичною величини та її позначенням.

А Заряд U

Б Напруга P

В Сила струму q

Г Потужність I

3. За графіком залежності сили струму через резистор визначте силу струму, якщо напруга на резисторі 10 В.

А 2 Ом.

Б 4 Ом.

В 6Ом.

Г 8 Ом.

4. До двох однакових послідовно з’єднаних резисторів додали паралельно ще один R. Як змінився загальний опір?

А Збільшився у 1,5 рази.     Б Зменшився у 1,5 рази.

В Збільшився у 3 рази.        Г Зменшився у 3 рази.

 

5. Який заряд проходить через обмотку електродвигуна за 5 секунд, якщо сила струму через двигун дорівнює 10 А?

А 50 Кл.         Б 2 Кл.           В 5 Кл.           Г 0,5 Кл.

 

6. На якому рисунку амперметр та вольтметр правильно підключено для вимірювання напруги та сили струму через лампочку?

Рівень 2

7. Якщо напруга на резисторі 8 В, сила струму дорівнює 0,2 А. За якої напруги сила струму через резистор буде дорівнювати 0,3 А?

 

8. Накресліть у зошиті схему електричного кола, що складається із джерела струму, трьох ламп, ввімкнених паралельно, амперметрів, що вимірюють силу струму в кожній лампі, вольтметрів, що вимірюють напругу на кожній лампі, і в усьому колі, і вимикача, загального для всього кола.

 

Рівень 3

9. Які перетворення енергії відбуваються в електрофорній машині та фотоелементах, коли вони працюють як джерела струму?

 

10. Реостат виготовлено з нікелінового проводу, на керамічний циліндр діаметром 2 см було намотано впритул один до одного 150 витків проводу. Довжина намотка склала 15 см. Чому дорівнює напруга на реостаті, якщо сила струму дорівнює 4 А?

 

Рівень 4

11. Яку масу води можна нагріти від 25 °C до 75 °C за 2 хв 40 с електричним нагрівачем, ККД якого становить 75 %? Нагрівач виготовлено з 11 м нікелінового дроту з площею перерізу 0,5 мм2, живиться нагрівач від мережі 220 В.

 

ІV. Підбиття підсумків уроку

 

V. Домашнє завдання

Завдання за підручником. Повторити вивчений матеріал.


Л. Полтава «Лісова книга». В. Скомаровський «Три лижні». А. Костецький «Лист до птахів»
Я розкажу про Україну
Додавання і віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням і відніманням.
Додавання і віднімання чисел частинами
Літературні та народні казки
Массаж волос и кожи головы

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія