Поняття про біологічні системи
 

Цілі уроку: ознайомити учнів із біологічними системами та особливостями їх функціонування.

Обладнання й матеріали:таблиці «Будова тіла людини», «Обмін речовин».

Базові поняття й терміни: біологічні системи, відкриті системи, рівні організації, обмін речови, регуляція.

Концепція уроку

Звернути увагу учнів на існування відкритих систем, показати приклади неживих відкритих систем; пояснити, що живі системи можуть бути лише відкритими; скласти список основних властивостей живих систем, обговорити особливості різних рівнів їхньої організації.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Дати відповіді на питання:

Які характерні особливості має скелет людини?

Які характерні особливості має головний мозок людини?

Яку роль відіграє мова в житті людини.

Питання для бесіди

Чим живі системи відрізняються від неживих?

Чи існують неживі системи, які схожі на живі системи?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Відкрита система — це структура, яка здійснює постійний обмін речовини та енергії із середовищем, у котрому вона народилася, та є структурно стійкою в ньому. Унаслідок самоорганізації в таких системах можуть виникати стійкі структури, які існують

за умови постійної втрати системою енергії. Класичним прикладом такої системи є «комірки Бернара», що утворюються у воді, яка постійно підігрівається знизу за рахунок конвекційних потоків. Ми легко можемо їх спостерігати, якщо поглянемо в каструлю, в якій кипить вода.

Відкритими системами є також усі біологічні системи (клітини, організми, популяції, біоценози). Вони можуть існувати та підтримувати свою складну внутрішню структуру лише за умови постійного обміну речовин із навколишнім середовищем. Основні властивості біологічних систем:

 Особливий хімічний склад (кількісні співвідношення хімічних елементів у біологічних системах суттєво відрізняються від співвідношень цих же елементів у складі земної кори).
 Багаторівневість організації (існує кілька рівнів організації живих систем — молекулярний, клітинний, тканинний, організмовий, популяційний, біоценотичний).
 Наявність обміну речовин (біологічні системи можуть існувати та підтримувати свою складну структуру лише за умови постійного обміну речовин із навколишнім середовищем).
 Здатність до саморегуляції (життєдіяльність біологічних систем можлива лише за умови саморегуляції процесів, які в них відбуваються).
 Подразливість (біологічні системи здатні реагувати на зовнішні впливи).
Здатність до розмноження (біологічні системи здатні до самовідтворення).
 Здатність до розвитку (біологічні системи здатні змінюватися в часі).

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

Що таке відкрита система?

Які властивості притаманні живим системам? Самостійна робота учнів

Пояснити, завдяки чому ми можемо віднести організм людини до біологічних систем.

Скласти план повідомлень:

1. Будова й функції мітохондрій.

2. Будова й функції ядра клітини.

V. Домашнє завдання


7 причин измен.
«Я і мій телевізор» (за В. Кавою). В. Сухомлинський «Як Микола став хоробрим»
Звук [ж]. Позначення його буквами Ж,ж («же»)
Диета..
Птахи (1 клас)
Кожна людина має право на надійне житло Мета: допомогти учням усвідомити важливість однієї з основних потреб людини — у зручному житлі; озна

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія